Mine områder
Hjelp

Krav mot mindreårige.

04-08-2020 12:29
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 821 Visninger

Krav mot mindreårige må registreres på korrekt måte i Visma ERP for at Visma Financial Solutions AS skal kunne ta videre oppfølging av disse kravene.   

Ref. Vergemålsloven kapittel 3.

 

Med “mindreårig” menes i denne sammenhengen personer som ikke var fylt 18 år, på det tidspunkt da gjelden oppstod. Mindreårige har begrenset rettslig handleevne og kan som hovedregel ikke holdes ansvarlig for gjeld, med mindre det er særskilt bestemt i eller i medhold av lov.

 

Med “foresatte” menes i denne sammenheng navngitt person som har foreldreansvaret etter barneloven, normalt den/de av foreldrene barnet bor fast hos (har samme folkeregistrert adresse).

 

Den mindreårige er ikke deres kunde,  det er det foresatte som er. 

Den mindreårige har ikke adgang til å inngå avtaler - det er det bare foresatte som har.   

 

For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om våre kunders kunder. Det er derfor viktig at vi mottar mest mulig og riktig informasjon fra dere.  

 

Foresatte må være mottaker av faktura og registreres som kunden på kundekortet. Dette betyr at det er foresattes informasjon som må ligge på kundekortet.

 

Navn og adresse til foresatte 

Sørg for at vi mottar fullstendig navn og adresse og at dette til enhver tid er oppdatert hos dere.    

 

Fødsels- eller personnummer til foresatte 

Det en fordel at vi mottar fødsels- eller personnummer da dette sikrer en ryddig prosess og korrekt mottaker av våre brev.   

 

Telefon- eller mobilnummer til foresatte 

Det er en fordel at vi mottar mobilnummer til sluttkunden da utring og SMS er noen av våre virkemidler for å få løst saker på et tidligere tidspunkt.   

 

E-post til foresatte 

Det er en fordel at vi mottar E-post til sluttkunden da E-post og er et viktig virkemiddel for å få løst saker på et tidlig tidspunkt.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips