Purring & Inkasso
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Eline Louise Liland Pedersen COMMUNITY MANAGER
 Her finner du oppdaterte brukermanualer til Visma KreditorWeb. Bruk den manualen som passer til den måten dere bruker Kreditorweben på. Se beskrivelse under.   PurreInkasso Denne brukermanualen er for dere som ikke sender inkassovarsel selv. Dere registrerer sakene manuelt via KreditorWeb Inkasso Denne brukermanualen er for dere som som sender gyldig inkassovarsel selv og som registrerer inkassosakene manuelt via KreditorWeb Filkunder Denne brukermanualen er for dere som bruker KreditorWeb til oppslag for å se historikk på sakene og  hente ut rapporter. Dere registrerer ikke saker via KreditorWeb, men laster opp fil til oss. AutoCollect Denne brukermanualen er for dere som bruker KreditorWeb til oppslag for å se historikk på sakene og hente ut rapporter. Dere registrerer ikke saker via KreditorWeb, men sender saker via AutoCollect.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎19-09-2018 10:50
Vi får ofte spørsmål om hvordan vi beregner merverdiavgift på inkassosaker.    Det beregnes merverdiavgift av følgende inntekter til Visma Collectors; Purregebyr Salær Provisjon av hovedstol Provisjon av rente   Hvis kreditor er mva-pliktig vil Visma Collectors enten motregne eller fakturere merverdiavgift. Dette kan bokføres som inngående merverdiavgift på tjenester og kreves fradrag for i mva-meldingen. På denne måten vil det ikke bli en kostnad for deg som kunde i forbindelse med inndrivingen.   Visma Collectors sender ut purre- og inkassooppgjør på mail som grunnlag for beregningen av merverdiavgiften. Dette fungerer også som dokumentasjon for fradraget.   Hvis kreditor ikke er mva-pliktig vil det ikke bli belastet merverdiavgift av salæret, men dette legges til salæret som skyldner betaler. Kreditor må i slike tilfeller kun ta kostnaden for mva av purregebyret, provisjon av hovedstol og renter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎13-06-2018 15:43
Vi kan ikke benytte normal inkassopågang på omtvistede krav, det er derfor viktig at vi får beskjed fra dere om dere ønsker bistand fra oss med å kreve inn et omtvistet krav slik at vi kan justere prosessen deretter. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎28-05-2018 12:11
Her finnes oversikt over inkassosalærsatsene for 2018.
Vis hele artikkelen
av Ida Aune Viken
Inkassosaker som ikke er løst etter 12 måneders ordinær inkassopågang, rettslig pågang eller er avskrevet, overføres til overvåking. Krav sikret med pant eller utlegg hvor det ikke foreligger friverdi (tinglyste heftelser med bedre prioritet, overstiger forventet realiseringsverdi), blir også overført til overvåking.
Vis hele artikkelen
Les om elefanten i rommet