Mine områder
Hjelp

Brukertips i Purring & Inkasso

Sorter etter:
Her finner du en beskrivelse på hvordan du registrerer en purre-/inkassosak i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 11:05
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 711 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du ser historikken på en purre-/inkassosak i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 09:52 (Sist oppdatert 15-12-2020)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2012 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du besvarer konversasjoner i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 09:22 (Sist oppdatert 12-01-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 977 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du henter ut remitteringsbilag via KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
02-07-2020 14:08 (Sist oppdatert 03-07-2020)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1074 Visninger
For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om våre kunders kunder. Det er derfor viktig at vi mottar mest mulig og riktig informasjon fra dere.    Navn og adresse Sørg for at vi mottar fullstendig navn og adresse og at dette til enhver tid er oppdatert hos dere.    Telefon- eller mobilnummer Det er en fordel at vi mottar mobilnummer til sluttkunden da utring og SMS er noen av våre virkemidler for å få løst saker på et tidligere tidspunkt.   E-post Det er en fordel at vi mottar e-post til sluttkunden da e-post og er et viktig virkemiddel for å få løst saker på et tidlig tidspunkt.   Organisasjonsnummer til bedriftskunder Det er svært viktig at vi får riktig organisasjonsnummer til bedriftskunder da dette sikrer en ryddig prosess og rett mottaker av våre brev.   Fødsels- eller personnummer til privatkunder Hvis sluttkunden er en privatperson er det en fordel at vi mottar fødsels- eller personnummer. På samme måte som organisasjonsnummer, sikrer dette en ryddig prosess og korrekt mottaker av våre brev.
Vis hele artikkelen
21-08-2019 16:42
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 969 Visninger
Her følger en beskrivelse for hvordan du laster ned oppdragsbekreftelse på KreditorWeb:  Logg inn på Kreditorweb: https://inkasso.visma.no Trykk på knappen for Rapporter øverst på siden Velg underfanen som heter Rapporter Oppdragsbekreftelse for inkassosaker finner du under "Inkasso" Oppdragsbekreftelse for purresaker finner du under "Ledger" Det er viktig at du setter riktig datointervall når du laster ned disse rapportene, se de to nederste bildene.              
Vis hele artikkelen
24-01-2019 12:16 (Sist oppdatert 30-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 978 Visninger
 Her finner du oppdaterte brukermanualer til Visma Kreditorweb. Bruk den manualen som passer til den måten dere bruker Kreditorweben på. Se beskrivelse under.   PurreInkasso Denne brukermanualen er for dere som ikke sender inkassovarsel selv. Dere registrerer faktura via Kreditorweb.  Inkasso Denne brukermanualen er for dere som som sender gyldig inkassovarsel selv og som registrerer faktura via Kreditorweb.  Visma AutoCollect Denne brukermanualen er for dere som bruker Kreditorweb til oppslag for å se historikk på sakene og hente ut rapporter. Dere registrerer ikke saker via Kreditorweb, men sender saker via Visma AutoCollect.
Vis hele artikkelen
29-10-2018 14:58 (Sist oppdatert 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 6 liker
 • 4934 Visninger
Vi får ofte spørsmål om hvordan vi beregner merverdiavgift på inkassosaker.    Det beregnes merverdiavgift av følgende inntekter til Visma Financial Solutions; Purregebyr Salær Provisjon av hovedstol Provisjon av rente   Hvis kreditor er mva-pliktig vil Visma Financial Solutions enten motregne eller fakturere merverdiavgift. Dette kan bokføres som inngående merverdiavgift på tjenester og kreves fradrag for i mva-meldingen. På denne måten vil det ikke bli en kostnad for deg som kunde i forbindelse med inndrivingen.   Visma Financial Solutions sender ut purre- og inkassooppgjør på mail som grunnlag for beregningen av merverdiavgiften. Dette fungerer også som dokumentasjon for fradraget.   Hvis kreditor ikke er mva-pliktig vil det ikke bli belastet merverdiavgift av salæret, men dette legges til salæret som skyldner betaler. Kreditor må i slike tilfeller kun ta kostnaden for mva av purregebyret, provisjon av hovedstol og renter.
Vis hele artikkelen
19-09-2018 10:02 (Sist oppdatert 29-03-2019)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 5063 Visninger