Mine områder
Hjelp

Brukertips i Purring & Inkasso

Sorter etter:
Her finner du hvilke regler som gjelder for at  et inkassovarsel skal være gyldig 
Vis hele artikkelen
07-10-2021 15:01 (Sist oppdatert 05-11-2021)
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 563 Visninger
 Her finner du oppdaterte brukermanualer til Visma Kreditorweb. Bruk den manualen som passer til den måten dere bruker Kreditorweben på. Se beskrivelse under.   PurreInkasso Denne brukermanualen er for dere som ikke sender inkassovarsel selv. Dere registrerer faktura via Kreditorweb.  Inkasso Denne brukermanualen er for dere som som sender gyldig inkassovarsel selv og som registrerer faktura via Kreditorweb.  Visma AutoCollect Denne brukermanualen er for dere som bruker Kreditorweb til oppslag for å se historikk på sakene og hente ut rapporter. Dere registrerer ikke saker via Kreditorweb, men sender saker via Visma AutoCollect.
Vis hele artikkelen
29-10-2018 14:58 (Sist oppdatert 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 6 liker
 • 4934 Visninger
Beskrivelse av legalpant.
Vis hele artikkelen
07-10-2021 12:30
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 593 Visninger
Slik registrerer du faktura med legalpant i Kreditorweb. 
Vis hele artikkelen
07-10-2021 11:58
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 367 Visninger
Her kan du lese om hva Forliksrådet er og hva det gjør
Vis hele artikkelen
11-01-2022 16:35 (Sist oppdatert 11-01-2022)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 399 Visninger
Beskriver hva en kredittsjekk er og hvorfor det gjennomføres.
Vis hele artikkelen
05-11-2021 14:19
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 340 Visninger
Hovedregelen i foreldelsesloven er en frist på tre år .     Fristen begynner å løpe når du tidligst kan kreve krav/faktura betalt. Eksempel på dette er forfallsdato på faktura.    Er kravet foreldet så betyr det at du ikke lengre har krav på betaling.  Det finnes også andre viktige frister i foreldelsesloven, for eksempel er foreldelsesfristen på 10 år for gjeldsbrev, krav som stammer fra pengelån eller et krav som er sikret gjennom en rettslig prosess.  Det kan være at du har fått en dom på kravet via forliksrådet, eller prøvd kravet via namsmannen.    Foreldelsen forlenges også hvis du mottar en delbetaling som er henvist til den aktuelle faktura, eller «skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente». Da gjelder foreldelsesfrist fra den dato du mottar betaling eller erkjennelse. 
Vis hele artikkelen
11-01-2022 13:44
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 397 Visninger
Øk sannsynligheten for hurtig oppgjør med gode rutiner   Hvis dere fakturerer kunde, tenker dere på hva som skjer hvis de ikke betaler? Hvilken informasjon har dere på kunde? Har dere hatt problemer med oppgjør på denne kunden før? Hvor god betalingsevne har de?   1. Hvem er kunden? Få med all relevant informasjon! I dag er det ikke uvanlig å spørre om fødsels- og personnummer hvis det skal gis kreditt. Hvis dere har sendt varer til en kunde og fakturert i ettertid kan det anses som å gi kreditt.   I en inkassoprosess er god og oppdatert informasjon om deres kunder viktig for at vi skal kunne følge opp din faktura på best mulig måte.   Se her hvordan du oppdaterer informasjon på ditt kundekort.   2. Ikke vent for lenge med å reagere på for sen betaling Vi vet at inkasso er ferskvare og jo tidligere du sender ditt utestående til inkasso, jo mer sannsynlig er det at du får raskt oppgjør.    Alle kan glemme en faktura i ny og ne, hvis du plutselig blir kontaktet om et krav som er gammelt kan det virke ukjent på grunn av tiden som har gått. Dette kan føre til uenighet eller behov for oppklaring.    Mottatt innsigelse på ditt krav? Se her for mer informasjon om hva du bør gjøre.   Derfor er det en fordel å få sendt kravet så raskt som mulig til purring. Hvis betaling uteblir vil vi følge opp kravet tettere, så dere bruke tid på andre ting.   3. Pass på at vi har riktig informasjon og en kontaktperson hos dere Hvem er deres kontaktperson ved henvendelser om innsendte krav? Hva skjer hvis de slutter i selskapet deres? Har dere byttet bank? Gi oss informasjon om dette, det kan hende en kunde tar kontakt med oss angående kravet, da er det en fordel at vi har riktig kontaktinformasjon på dere.   Spør hvis dere er usikker eller trenger råd! Lurer du på noe som ikke står her? Spør oss!      Hvis du ønsker å sende en faktura og ikke vet hvordan, se her.    
Vis hele artikkelen
12-11-2021 15:38 (Sist oppdatert 22-11-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 348 Visninger
Her finner du informasjon om hva en betalingsanmerkning er og hvilke konsekvenser dette kan ha.
Vis hele artikkelen
26-10-2021 15:29 (Sist oppdatert 12-11-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 375 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du henter ut remitteringsbilag via KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
02-07-2020 14:08 (Sist oppdatert 03-07-2020)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1074 Visninger
Vi får ofte spørsmål om hvordan vi beregner merverdiavgift på inkassosaker.    Det beregnes merverdiavgift av følgende inntekter til Visma Financial Solutions; Purregebyr Salær Provisjon av hovedstol Provisjon av rente   Hvis kreditor er mva-pliktig vil Visma Financial Solutions enten motregne eller fakturere merverdiavgift. Dette kan bokføres som inngående merverdiavgift på tjenester og kreves fradrag for i mva-meldingen. På denne måten vil det ikke bli en kostnad for deg som kunde i forbindelse med inndrivingen.   Visma Financial Solutions sender ut purre- og inkassooppgjør på mail som grunnlag for beregningen av merverdiavgiften. Dette fungerer også som dokumentasjon for fradraget.   Hvis kreditor ikke er mva-pliktig vil det ikke bli belastet merverdiavgift av salæret, men dette legges til salæret som skyldner betaler. Kreditor må i slike tilfeller kun ta kostnaden for mva av purregebyret, provisjon av hovedstol og renter.
Vis hele artikkelen
19-09-2018 10:02 (Sist oppdatert 29-03-2019)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 5063 Visninger
Her kan du lese om hva en avdragsordning er og hva den innebærer.
Vis hele artikkelen
10-12-2021 13:32
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 291 Visninger
Her kan du lese om hva forsinkelsesrenter er og hvorfor de påløper.
Vis hele artikkelen
19-11-2021 14:06
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 314 Visninger
Slik finner du informasjon om nye adresser på dine kunder. 
Vis hele artikkelen
04-11-2021 08:27 (Sist oppdatert 04-11-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 350 Visninger
Viser deg hvordan du kan besvare inkassolisten din inne i Kreditorweb 
Vis hele artikkelen
12-11-2020 11:25
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 579 Visninger
Her finner du oppdatert brukermanual til Kreditorweb for purreinkassokunder.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 15:39 (Sist oppdatert 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 930 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du ser historikken på en purre-/inkassosak i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 09:52 (Sist oppdatert 15-12-2020)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2012 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du besvarer konversasjoner i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 09:22 (Sist oppdatert 12-01-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 977 Visninger
Her kan du lese mer om fravikelse og hva Visma Financial Solutions AS kan bistå med.
Vis hele artikkelen
14-01-2022 11:14 (Sist oppdatert 14-01-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 334 Visninger
Her kan du lese om hva en forliksklage er, hvorfor man sender det og hva utfallet kan bli. 
Vis hele artikkelen
07-01-2022 13:26 (Sist oppdatert 07-01-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 285 Visninger