Mine områder
Hjelp

Brukertips i Purring & Inkasso

Sorter etter:
Vi får ofte spørsmål om hvordan vi beregner merverdiavgift på inkassosaker.    Det beregnes merverdiavgift av følgende inntekter til Visma Financial Solutions; Purregebyr Salær Provisjon av hovedstol Provisjon av rente   Hvis kreditor er mva-pliktig vil Visma Financial Solutions enten motregne eller fakturere merverdiavgift. Dette kan bokføres som inngående merverdiavgift på tjenester og kreves fradrag for i mva-meldingen. På denne måten vil det ikke bli en kostnad for deg som kunde i forbindelse med inndrivingen.   Visma Financial Solutions sender ut purre- og inkassooppgjør på mail som grunnlag for beregningen av merverdiavgiften. Dette fungerer også som dokumentasjon for fradraget.   Hvis kreditor ikke er mva-pliktig vil det ikke bli belastet merverdiavgift av salæret, men dette legges til salæret som skyldner betaler. Kreditor må i slike tilfeller kun ta kostnaden for mva av purregebyret, provisjon av hovedstol og renter.
Vis hele artikkelen
19-09-2018 10:02 (Sist oppdatert 29-03-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4811 Visninger
 Her finner du oppdaterte brukermanualer til Visma Kreditorweb. Bruk den manualen som passer til den måten dere bruker Kreditorweben på. Se beskrivelse under.   PurreInkasso Denne brukermanualen er for dere som ikke sender inkassovarsel selv. Dere registrerer faktura via Kreditorweb.  Inkasso Denne brukermanualen er for dere som som sender gyldig inkassovarsel selv og som registrerer faktura via Kreditorweb.  Visma AutoCollect Denne brukermanualen er for dere som bruker Kreditorweb til oppslag for å se historikk på sakene og hente ut rapporter. Dere registrerer ikke saker via Kreditorweb, men sender saker via Visma AutoCollect.
Vis hele artikkelen
29-10-2018 14:58 (Sist oppdatert 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 6 liker
 • 4709 Visninger
Her finner du oppdatert brukermanual til Kreditorweb for AutoCollect-kunder
Vis hele artikkelen
01-10-2020 15:47 (Sist oppdatert 26-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2320 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du ser historikken på en purre-/inkassosak i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 09:52 (Sist oppdatert 15-12-2020)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1892 Visninger
I 2020 ble inkassosatsene for salærer og gebyrer redusert som en del av moderniseringen av inkassoloven. Dette gjelder for alle faktura som har forfall etter 01.10.2020.  Faktura med forfall til og med 30.09.20 beregnes etter gammel salærtabell.    Inkassosatsen: 700 kr Purregebyr: 35 kr Inkassovarsel: 35 kr   Øvrige gebyrer:    Rettsgebyr: 1 199 kr  Forsinkelsesrentesats: 8 % Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader: 420 kr   Se salærtabeller nedenfor:    Mot forbruker (Oppdragsgiver med fragdragsrett MVA)     Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver med fradragsrett MVA)     Mot forbruker (Oppdragsgiver uten fragdragsrett MVA)       Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)  
Vis hele artikkelen
04-03-2021 14:04 (Sist oppdatert 04-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1215 Visninger
Obs! Dette skal kun gjøres dersom dere har sendt gyldig inkassovarsel på faktura til deres kunde. Kopi av inkassovarselet må sendes til support.vfs.no@visma.com før første sak registreres til inkasso.     Hvis du ønsker at vi skal sende inkassovarsel for deg skal faktura registreres slik.    Skal du registrere flere enn fem faktura per måned anbefaler vi å se på muligheten for å tilpasse sending av fil. Se nærmere beskrivelse av dette her.    Slik registrerer du faktura til inkasso:    1. Gå til Inkasso  → Ny sak      Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du her den riktige fra nedtrekksmenyen, trykk deretter Neste.    2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette   her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut.   Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Sak       I disse feltene skal det ikke gjøres noen endringer.    Debitorer      Velg   Juridisk person   hvis det er en næringskunde.  Velg   Fysisk person   hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut   må   følgende fylles ut: Person/org.nr, Etternavn (ved privatperson), Gateadresse, Postnummer og Sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Krav         I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig   fakturanummer. Opprinnelig hovedstol kan fylles inn dersom denne er ulik resterende hvoedsto.    Obs!   Ikke   gjør endringer på rentesats, rentetype og purredato. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor.    Hvis du ønsker å registrere flere faktura på samme inkassosak kan du velge Nytt krav.  Hvis du ønsker å registrere en kreditnota på samme inkassosak kan du velge Kreditfaktura. Her må du passe på å legge inn negativt fortegn, hvis ikke vil du få feilmelding.    Tiltaksdato     Her skal du legge inn hvilken dato dere sendte ut inkassovarsel, dette må fylles inn.  Velg Handlingsgruppe = IKVAR (for inkassovarsel) og legg inn dato for utsendelse av inkassovarsel.    Filer      Last opp fakturakopi eller eventuelt andre dokumenter tilhørende inkassosak her.    3. Når du er ferdig å fylle ut all informasjon velger du Klar. Hvis alt er korrekt velger du deretter Godkjenn journal. Du har også mulighet her til å endre eller slette journal, eller legge til flere inkassosaker i samme godkjenning.               
Vis hele artikkelen
15-12-2020 13:00
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1025 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du henter ut remitteringsbilag via KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
02-07-2020 14:08 (Sist oppdatert 03-07-2020)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1024 Visninger
Opplever du problemer med å logge inn i Kreditorweb? Her får du noen tips til hva du kan gjøre dersom du har problemer med å logge inn på KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
26-10-2020 15:41 (Sist oppdatert 26-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1015 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du besvarer konversasjoner i KreditorWeb.
Vis hele artikkelen
07-07-2020 09:22 (Sist oppdatert 12-01-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 925 Visninger
For å registrere en ny faktura til purring i Kreditorweb gjør du følgende:    1. Gå til Purring → Ny faktura    Obs! Datoformatet som skal brukes i alle datofelt er: DD.MM.ÅÅÅÅ.   2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut. Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Faktura   Her velger du alltid Tjeneste = Receivable ledger   Kunde   Velg Juridisk person hvis det er en næringskunde.  Velg Fysisk person hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut må følgende fylles ut: Etternavn (ved privatperson), gateadresse, postnummer og sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Filer     Last opp fakturakopi tilhørende purresak her.    Gjeldsinformasjon        I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig fakturanummer.    Obs! Ikke gjør endringer på rentesats og rentetype. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor og slik det automatisk er utfylt.    Fakturalinjer     Her skal du kun legge inn Beløp (inkl. moms) helt nederst til høyre.   Hvis du ønsker å registrere flere faktura velger du Ny faktura. Er du ferdig velger du Klar. Du må deretter trykke Godkjenn journal for at saken skal registreres. 
Vis hele artikkelen
14-12-2020 14:37 (Sist oppdatert 15-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1025 Visninger
Her finner du oppdatert brukermanual til Kreditorweb for inkassokunder.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 15:47 (Sist oppdatert 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 939 Visninger
For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om våre kunders kunder. Det er derfor viktig at vi mottar mest mulig og riktig informasjon fra dere.    Navn og adresse Sørg for at vi mottar fullstendig navn og adresse og at dette til enhver tid er oppdatert hos dere.    Telefon- eller mobilnummer Det er en fordel at vi mottar mobilnummer til sluttkunden da utring og SMS er noen av våre virkemidler for å få løst saker på et tidligere tidspunkt.   E-post Det er en fordel at vi mottar e-post til sluttkunden da e-post og er et viktig virkemiddel for å få løst saker på et tidlig tidspunkt.   Organisasjonsnummer til bedriftskunder Det er svært viktig at vi får riktig organisasjonsnummer til bedriftskunder da dette sikrer en ryddig prosess og rett mottaker av våre brev.   Fødsels- eller personnummer til privatkunder Hvis sluttkunden er en privatperson er det en fordel at vi mottar fødsels- eller personnummer. På samme måte som organisasjonsnummer, sikrer dette en ryddig prosess og korrekt mottaker av våre brev.
Vis hele artikkelen
21-08-2019 16:42
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 913 Visninger
Her følger en beskrivelse for hvordan du laster ned oppdragsbekreftelse på KreditorWeb:  Logg inn på Kreditorweb: https://inkasso.visma.no Trykk på knappen for Rapporter øverst på siden Velg underfanen som heter Rapporter Oppdragsbekreftelse for inkassosaker finner du under "Inkasso" Oppdragsbekreftelse for purresaker finner du under "Ledger" Det er viktig at du setter riktig datointervall når du laster ned disse rapportene, se de to nederste bildene.              
Vis hele artikkelen
24-01-2019 12:16 (Sist oppdatert 30-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 951 Visninger
Her finner du oppdatert brukermanual til Kreditorweb for purreinkassokunder.
Vis hele artikkelen
01-10-2020 15:39 (Sist oppdatert 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 895 Visninger
  Hva gjør du hvis det oppstår en uenighet om faktura mellom deg og din kunde? 
Vis hele artikkelen
24-11-2020 14:00 (Sist oppdatert 24-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 743 Visninger
Her finner du informasjon om hvordan mindreårige kunder må registreres i ditt Visma ERP system for at du skal kunne følge opp utestående krav.
Vis hele artikkelen
04-08-2020 12:29
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 727 Visninger
Artikkelen viser hvordan du sender en konversasjon i Kreditorweb 
Vis hele artikkelen
19-11-2020 18:19 (Sist oppdatert 15-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 708 Visninger
Artikkelen viser deg hvordan du registrerer innbetaling på faktura til purring i Kreditorweb 
Vis hele artikkelen
19-11-2020 18:26 (Sist oppdatert 02-07-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 706 Visninger
Her finner du beskrivelse på hvordan du setter opp Hjem-siden i Kreditorweb
Vis hele artikkelen
13-10-2020 10:31
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 634 Visninger
I 2020 ble inkassosatsene for salærer og gebyrer redusert som en del av moderniseringen av inkassoloven. Dette gjelder for alle faktura som har forfall etter 01.10.2020.  Faktura med forfall til og med 30.09.20 beregnes etter gammel salærtabell.    Se her for oversikt over de nye satsene.    Se gammel salærtabell:   Mot forbruker (Oppdragsgiver med fragdragsrett MVA)     Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver med fradragsrett MVA)     Mot forbruker (Oppdragsgiver uten fragdragsrett MVA)     Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)  
Vis hele artikkelen
04-03-2021 14:17
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 615 Visninger