avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Avviklingsregnskap for 2021 med 2020-versjonen av Total Årsoppgjør

19-09-2016 20:05 (Sist oppdatert 05-06-2021)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 5466 Visninger

Er det mulig å benytte Total 2020 vedr produksjon av skattemelding (selvangivelse) og skatteskjemaer (ligningsskjemaer) samt avviklingsregnskap for driftsåret 2021? 

 

Mht avviklingsregnskap og anmodning om forhåndsligning / forhåndsfastsetting i 2020-versjonen vises til brukerveiledningen under Hjelp på menybåndet. På side 85 her finner du dette beskrevet.

Det er en forutsetning at du har gjort ferdig årsoppgjøret for 2020 for aktuell klient i Total 2020. 

I klientregisteret oppretter du en ny tom AS-klient øremerket for avviklingen av denne klienten. Du må ha et avvikende katalog-/mappenavn, for eksempel AV foran gammelt mappenavn.

Gå inn på den nye tomme klienten. Velg Fil | Importert | Avviklingsdata fra Total-klient, hvor du da henter inn årsoppgjøret for 2020 fra opprinnelig klient som nå skal avvikles.

2020-tallene overføres da til 2019-kolonnen, mens 2021-tallene hentes til 2020-kolonnen via Importer fra øk.system, filbasert import eller manuell registrering.

I dialogen Dato/Årstall angir du 2021 som år, og aktuelle datoer fra / til for avviklingsperioden.

Bruk av overnevnte gir automatisk utfylt 2021 som år som man ber om forhåndsfastsetting for. Ved endring av firmanavn til f.eks. "ABC AS under avvikling", må dette gjøres på vanlig måte under Opplysninger | Klient og Foretaksinformasjon. 

 

Husk og påse korrekte skattesatser for avviklingsperioden under Fil | Prosentsatser inne på aktuell klient, med registrering av 22% både for "Utsatt skatt start" og "Betalbar skatt", gjeldende for år 2021.

Når klienten er ferdig mht både skatteskjemaer (ligningspapirer) og årsregnskap med noter og beretning(er), sender du til altinn på vanlig måte.

I Total Aksjebok kan du også sende siste AR-oppgave for 2021; åpne klienten på vanlig måte i Aksjebok. Velg Selskapsopplysninger, hvor du i venstre kolonne feltet “Inntektsår” endrer fra 2020 til 2021. Registrer deretter aktuelle hendelser i 2021, lagre og send AR-oppgave på vanlig måte, da for 2021.

 

Lykke til med avviklingen for 2021! 

Kommentarer
av Torfinn Lundblad1

For ordens skyld ønsker vi å gjøre oppmerksom på at direkte import av saldobalanse for 2017 ved hjelp av systemintegrasjon ikke vil fungere i 2016-versjonen. 

Som alternativ rutine for import av saldobalanse for avviklingsperioden i 2017, anbefales filbasert import enten ved at man genererer en fil i økonomisystemet for import, evt til excel og import av excel-fil. 

Husk at man ved import av excel-fil må påse at man har riktig henvisning til aktuell kolonne for konto nummer, kontonavn og saldo på konto. Total forutsetter i utgangspunktet at dette henholdsvis er kolonne A, B og C. Dersom saldi ligger i kolonne E i fil for import, må man i Total på trinnet for innstillinger av dette endre fra C til E, slik at tallene importeres korrekt. 

 

Lykke til!

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Ønsker bare å gjøre oppmerksom på at for de som kun har lisens for en klient, vil ikke Total Årsoppgjør kunne benyttes ved avviklingsregnskap og forhåndsligning, uten at det kjøpes en utvidelse til en lisens for fem klienter. Prisen vil bli mer enn det dobbelte av hva som betales for en klient, selv om dere kun skal avvikle den ene klienten dere allerede har betalt lisens for.

Dette var ekstremt dårlig, og lite smidig. Her hadde vi forventet en betydelig bedre løsning av Visma.

Høstkonferanse 2021