Mine områder
Hjelp

Gode rutiner rundt fakturering

22-11-2021 12:42
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 183 Visninger

Øk sannsynligheten for hurtig oppgjør med gode rutiner

 

Hvis dere fakturerer kunde, tenker dere på hva som skjer hvis de ikke betaler? Hvilken informasjon har dere på kunde? Har dere hatt problemer med oppgjør på denne kunden før? Hvor god betalingsevne har de?

 

1. Hvem er kunden? Få med all relevant informasjon!

I dag er det ikke uvanlig å spørre om fødsels- og personnummer hvis det skal gis kreditt. Hvis dere har sendt varer til en kunde og fakturert i ettertid kan det anses som å gi kreditt.

 

I en inkassoprosess er god og oppdatert informasjon om deres kunder viktig for at vi skal kunne følge opp din faktura på best mulig måte.

 

Se her hvordan du oppdaterer informasjon på ditt kundekort.

 

2. Ikke vent for lenge med å reagere på for sen betaling

Vi vet at inkasso er ferskvare og jo tidligere du sender ditt utestående til inkasso, jo mer sannsynlig er det at du får raskt oppgjør. 

 

Alle kan glemme en faktura i ny og ne, hvis du plutselig blir kontaktet om et krav som er gammelt kan det virke ukjent på grunn av tiden som har gått. Dette kan føre til uenighet eller behov for oppklaring. 

 

Mottatt innsigelse på ditt krav? Se her for mer informasjon om hva du bør gjøre.

 

Derfor er det en fordel å få sendt kravet så raskt som mulig til purring. Hvis betaling uteblir vil vi følge opp kravet tettere, så dere bruke tid på andre ting.

 

3. Pass på at vi har riktig informasjon og en kontaktperson hos dere

Hvem er deres kontaktperson ved henvendelser om innsendte krav? Hva skjer hvis de slutter i selskapet deres? Har dere byttet bank? Gi oss informasjon om dette, det kan hende en kunde tar kontakt med oss angående kravet, da er det en fordel at vi har riktig kontaktinformasjon på dere.

 

Spør hvis dere er usikker eller trenger råd!

Lurer du på noe som ikke står her? Spør oss! 

 

 

Hvis du ønsker å sende en faktura og ikke vet hvordan, se her.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips