Visma AutoCollect
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎21-11-2018 16:07
Oppsummering av noen punkter som man må tenke på ved oppgradering til Visma Business AutoCollect 3.3.3
Vis hele artikkelen
av Hege Broch VISMA
 Her finner du brukermanualer for tjenesten Visma Global AutoCollect   Kom i gang Daglig bruk av tjenesten og FAQ
Vis hele artikkelen
av Hege Broch VISMA
Her finner du oppdaterte brukermanualer for Visma Business AutoCollect 3.3.3.    Nyheter Opprette avtale på klient Hvordan sende purre-/inkassoforslag til Visma Collectors AS Daglig bruk av tjenesten og FAQ  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎22-10-2018 15:00
  Hvis du skal føre innbetaling på fakturaer som er sendt via Visma Business AutoCollect må det gjøres slik:    Innbetaling med KID Innbetalingen blir ført automatisk mot riktige kontoer og Visma Collectors får beskjed om denne.   Innbetaling uten KID Hent opp motref ., legg inn fakturanummer her før bunten blir oppdatert. Motref. Fungerer som KID; Innbetalingen blir ført automatisk mot riktige kontoer og Visma Collectors får beskjed.   Innbetaling av rentenota Hent opp motref . og legg inn fakturanummer til originalfaktura før bunten oppdateres. AutoCollect vil fange opp at faktura er fullt oppgjort og fordele beløpet mot rente- og gebyrkonto. Visma Collectors vil også få beskjed om at rentenota er oppgjort hvis det gjøre på denne måten, og ikke føres direkte mot rente- og gebyrkonto.   Innbetaling av flere fakturaer i samme betaling, uten KID Hent opp motref ., og legg inn en linje for hver faktura med referanse til originalfaktura. Føres slik; Debet  - Full innbetaling Kredit - Kunde med motref faktura 1 Kredit - Kunde med motref faktura 2 Kredit - Kunde med motref faktura 3   Bilagsregistrering “Flere Motref” Bilagsregistrering. “Flere Motref” støttes dessverre ikke av AutoCollect, og kan dermed ikke benyttes dersom et eller flere av kravene er sendt til AutoCollect.   Innbetaling eller kreditering som ikke er matchet i reskontro Det er mulig å benytte behandlingsmenyen for å matche post-mot-post i slike tilfeller.   Slik kan du se at innbetalingen er fanget opp av AutoCollect Når bunten oppdaterer seg vil den få teksten …… - AutoCollect, slik;     Hvis innbetalingen som er ført ikke har fått teksten …… - AutoCollect, er den ikke fanget opp av systemet. Sjekk følgende;   Er det lagt inn KID eller motref . før oppdatering av bunt? Er det benyttet korrekt bilagsart ? (199 og 198 rapporteres ikke videre til Visma Collectors) Hvis kreditering:  Er bilagsart 12 brukt?   Hvis du fortsatt ikke ser grunnen, ta skjermbilde fra Oppdaterte bunte r med følgende felter og send til kundesupport.collectors@visma.com :  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎22-10-2018 14:50
Hvis en faktura som er sendt til innfordring via Visma Business AutoCollect skal tapsføres er det viktig at tapsføringen skjer med bilagsart 199. Bilagsart 199 er den eneste  bilagsarten som ikke sender beskjed videre til Visma Collectors.    Bokfør den mot hovedbokskonto Tap på fordringer med bilagsart 199 - Korrigering Visma AutoCollect slik;   Debet - Tap på fordringer, bilagsart 199 Kredit - Kunde   Visma Collectors vil da ikke få beskjed om tapsføringen og fortsette oppfølgingen på fakturaen.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎22-10-2018 14:41
Hvis du ønsker kopi av remitteringsbilag som er utsendt fra Visma Collectors kan du finne dette på Visma Collectors KreditorWeb her:    https://inkasso.visma.no/apticprod/client/   Ta kontakt på kundesupport.collectors@visma.com dersom du ikke har bruker allerede.    Du finner remitteringsbilagene under Rapporter --> Forproduserte rapporter --> Rapporttype: Klientkonto avregning.    Se også brukermanual for Visma Collectors kreditorweb. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎22-10-2018 14:28
For å stoppe innfordringsprosessen på faktura som er sendt via Visma Business AutoCollect går du under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect. Dobbeltklikk på status P og velg PS - Stopp purring. Lagre endringen. Faktura vil da få status PS og legge seg under fanen Purre- og inkassostopp i Visma Business AutoCollect.    Visma Collectors vil sette innfordringen av denne fakturaen på hold.   Hvis du ved et senere tidspunkt ønsker å starte opp innfordringen av fakturaen igjen kan du gjøre dette ved å gå under fanen Purre- og inkassostopp, dobbeltklikke på PS og velg PSO - Opphev Stopp Purring. Lagre endringen. Faktura vil da få status PSO og flytte seg til fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎22-10-2018 13:59
Hvis du ønsker å endre forfall på en faktura som er sendt via Visma Business AutoCollect går du under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect, dobbeltklikker på status og velger nytt forfall fra kalenderen. Dette kan kun gjøres dersom faktura har status P og vil ikke være mulig etter at faktura er registrert til inkasso og har fått status I.   Hvis forfallsdatoen endres på denne måten vil det gå beskjed om nytt forfall til Visma Collectors som stopper oppfølgingen av faktura frem til etter ny forfallsdato.    Hvis faktura fortsatt ikke er betalt etter ny forfallsdato fortsetter innfordringen igjen med å sende nytt inkassovarsel.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎22-10-2018 13:52
Det er to faner under Faktura til AutoCollect i Visma Business; Aktive faktura til innfordring via AutoCollect  og Oversikt alle tilgjengelige faktura oversendt til AutoCollect.   Hvis du ikke finner saken under Aktive faktura til innfordring via AutoCollect er faktura oppgjort, kreditert, tapsført eller stoppet.    Ønsker du en oversikt over alle fakturaer som er sendt via Visma Business AutoCollect finner du det under fanen Oversikt alle tilgjengelige faktura oversendt til AutoCollect. Dette er et historikkfelt hvor du i tillegg til aktive fakturaer også vil ha oversikt over fakturaer som er oppgjort, kreditert, tapsført eller stoppet.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎15-10-2018 11:27
Oversikt over ulike årsaker til at en faktura ikke kommer opp i purreforslaget i Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎15-10-2018 11:07
Enkel beskrivelse for hvordan tapsføre/korrigere poster som er oversendt til Visma Collectors via AutoCollect. Benytt alltid bilagsart 199.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎15-10-2018 10:36
Spesialfunksjon for overføring av ekstrainformasjon til Visma Collectors som skal med på purreblanketten
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎27-09-2018 12:19
I innfordringsavtalen kan det gjøres endringer på oppsettet av tjenesten Visma Business AutoCollect. Dette synkroniseres med Visma Collectors fire ganger per dag. 
Vis hele artikkelen
av Ida Aune Viken
Her får du en oversikt over de ulike valgene du har for overføring fra purring til inkasso i Visma Business AutoCollect.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎26-09-2018 16:03
I dette brukertipset får du informasjon om hvordan man skal gi informasjon til Visma Collectors om endring av kontaktpersoner på kunder som benytter Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
av Ida Aune Viken
Her finner du en oversikt over de ulike purreflytene som er mulig å velge i Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎17-09-2018 10:53
I denne artikkelen finner du løsninger for feilmeldinger som kan oppstå ved oppdatering av bunter som skal gjennom Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
av Ida Aune Viken
Her finner du løsninger på ulike feilmeldinger som kan oppstå ved matching av poster som skal gå gjennom Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎17-09-2018 10:31
Artikkelen viser deg løsninger for ulike feilmeldinger du kan få ved lagring av innfordringsavtalen i Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken ‎17-09-2018 10:23
Se løsninger for ulike feilmeldinger du får ved lagring av purreforslag.
Vis hele artikkelen
Mest brukte tags