Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma AutoCollect
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 14:38
Hvis du ønsker å utelate en hel kundegruppe fra å komme opp i purre-/inkassoforslaget har du mulighet til å definere dette i Innfordringsavtalen.   Gå til Visma AutoCollect → Start Visma AutoCollect og fanen Diverse .   Du må på forhånd definere kundegrupper under en av kundefeltene Gr. 1 - Gr. 12 under Vedlikehold kunder.   Velg deretter aktuell kundegruppe og sett hake av for den gruppen som skal unnlates fra å dukke opp i purreforslaget her:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:51
Her finner du oppdaterte brukermanualer for Visma Business AutoCollect 3.3.4.    Nyheter Opprette avtale på klient Hvordan sende purre-/inkassoforslag til Visma Financial Solutions Daglig bruk av tjenesten og FAQ
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:48
Dersom du benytter Visma.net Autopay (Autopay 4) og dagens versjon av AutoCollect må du fjerne hake for automatisk oppdatering av bunt for inngående betalinger i Autopay-avtalen for at innbetalinger skal bli fanget opp av AutoCollect.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:45
Oversikt over ulike årsaker til at en faktura ikke kommer opp i purreforslaget i Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:41
Oppsummering av punkter man må tenke på ved dataavsenderbytte på klient med Visma Business AutoCollect.   Et av dataavsenderbytte skjer dersom en kunde på Visma Business AutoCollect skal flytte fra en installasjon til en annen. Dette skjer hvis kunden skal bytte regnskapsbyrå eller ASP-leverandør.   Når du får beskjed om at det skal skje et dataavsenderbytte er det viktig at du følger alle steg for at automatikken på postene som tidligere er sendt over til AutoCollect skal fortsette å fungere. Blir ikke dette fulgt kan du risikere at postene må følges opp manuelt fremover.   1. På ny installasjon må du oppgradere til siste versjon av AutoCollect for å være sikker på at denne prosess går som den skal.   2. Det kan være lurt å ta bilde av gamle innstillinger i innfordringsavtalen hvis dette skal være identisk på ny avtale, slik at du slipper å avbryte registreringen (Se punkt 7)   3. Deaktiver AutoCollect i det gamle miljøet og vent minst 24 timer.   4. Dersom Autopay3 benyttes må denne være oppe før AutoCollect aktiveres på ny installasjon.   5. Konverter/flytt åpne poster fra gammel Visma Business installasjon til ny. Det er viktig at du beholder samme kundenummer og fakturanummer på de rader som er sendt via AutoCollect. Du kan ikke lage samleposter per kunde hvis kunde har åpen post meldt til AutoCollect.   6. Sørg for at det nye miljøet ikke har noen faktura for ny klient i AutoCollect database (Autosynk). Dette sjekkes med Visma Partner eller ASP-leverandør. Finn din Visma Partner   her.   7. Fyll ut innfordringsavtalen i AutoCollect for aktuell klient på nytt i det nye miljøet. Obs! Alt må fylles ut på en og samme gang. Dataavsenderbytte kan feile hvis du begynner på utfyllingen og avslutter før du er helt ferdig.   8. Gå ut av, og inn i innfordringsavtalen. Hvis du har flyttet over åpne poster som er sendt til AutoCollect vil du få opp en knapp hvor det står “Lag AutoCollect oppdrag fra åpen post” .  Trykk på denne for at informasjonen skal bli synkronisert til AutoPay-/AutoCollectsentralen  som igjen vil sende informasjon om ny dataavsender til AutoCollect.                     Kontakt oss hvis dere ikke får opp denne knappen.    9. Dobbeltsjekk om det er generert data i AutoCollect-databasen ved å dobbeltklikke på Saksnummer under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect i Visma Business på postene og se om du får opp informasjon om faktura.   10. Vent i minst 24 timer med å gjøre endringer på åpne poster som har AutoCollect-verdier.   11. Kontroller alltid at dere mottar returdata på nye krav sendt fra ny dataavsender. Kontakt oss dersom dette ikke skjer.   Ta kontakt med din Visma Partner for å få oppgradert til nyeste versjon av  Visma Business AutoCollect! Finn din Visma Partner   her.   Kontakt oss for mer informasjon og bistand på  support.vfs.no@visma.com.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:38
Hvis du ønsker kopi av remitteringsbilag som er utsendt fra Visma Financial Solutions kan du finne dette på Visma Financial SolutionsKreditorWeb her:    https://inkasso.visma.com   Ta kontakt på support.vfs.no@visma.com dersom du ikke har bruker allerede.    Du finner remitteringsbilagene under Rapporter --> Forproduserte rapporter --> Rapporttype: Klientkonto avregning.    Se også brukermanual for Visma Financial Solutions Kreditorweb her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:36
Hvis du bruker Visma.net Autopay er det viktig at du gjør endringer i henhold til denne artikkelen. Når du har gjort dette skal innbetaling på faktura  som er sendt via Visma Business AutoCollect føres slik:   Innbetaling med KID Innbetalingen blir ført automatisk mot riktige kontoer og Visma Financial Solutions får beskjed om denne.   Innbetaling uten KID Hent opp motref ., legg inn fakturanummer her før bunten blir oppdatert. Motref. Fungerer som KID; Innbetalingen blir ført automatisk mot riktige kontoer og Visma Financial Solutions får beskjed.   Innbetaling av rentenota Hent opp motref . og legg inn fakturanummer til originalfaktura før bunten oppdateres. AutoCollect vil fange opp at faktura er fullt oppgjort og fordele beløpet mot rente- og gebyrkonto. Visma Financial Solutions vil også få beskjed om at rentenota er oppgjort hvis det gjøre på denne måten, og ikke føres direkte mot rente- og gebyrkonto.   Innbetaling av flere fakturaer i samme betaling, uten KID Hent opp motref ., og legg inn en linje for hver faktura med referanse til originalfaktura. Føres slik; Debet  - Full innbetaling Kredit - Kunde med motref faktura 1 Kredit - Kunde med motref faktura 2 Kredit - Kunde med motref faktura 3   Bilagsregistrering “Flere Motref” Bilagsregistrering. “Flere Motref” støttes dessverre ikke av AutoCollect, og kan dermed ikke benyttes dersom et eller flere av kravene er sendt til AutoCollect.   Innbetaling eller kreditering som ikke er matchet i reskontro Det er mulig å benytte behandlingsmenyen for å matche post-mot-post i slike tilfeller.   Slik kan du se at innbetalingen er fanget opp av AutoCollect Når bunten oppdaterer seg vil den få teksten …… - AutoCollect, slik;     Hvis innbetalingen som er ført ikke har fått teksten …… - AutoCollect, er den ikke fanget opp av systemet. Sjekk følgende;   Er det lagt inn KID eller motref . før oppdatering av bunt? Er bilagsart for innbetalingen hentet opp i Innfordringsavtalen?  Hvis kreditering:  Er bilagsart 12 brukt?   Hvis du fortsatt ikke ser grunnen, ta kontakt med  support.vfs.no@visma.com. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎24-05-2019 10:33
Oppsummering av noen punkter som man må tenke på ved oppgradering til Visma Business AutoCollect 3.3.3
Vis hele artikkelen
av Hege Broch VISMA
Her finner du brukermanualen for tjenesten Visma Contracting AutoCollect   Kom i gang Daglig bruk av tjenesten FAQ
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Broch VISMA ‎03-05-2019 11:35
 Her finner du brukermanualer for tjenesten Visma Global AutoCollect   Kom i gang Daglig bruk av tjenesten og FAQ
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 17:04
Enkel beskrivelse for hvordan tapsføre/korrigere poster som er oversendt til Visma Financial Solutions via AutoCollect. Benytt alltid bilagsart 199.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 17:04
Spesialfunksjon for overføring av ekstrainformasjon til Visma Financial Solutions som skal med på purreblanketten
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 17:03
I innfordringsavtalen kan det gjøres endringer på oppsettet av tjenesten Visma Business AutoCollect. Dette synkroniseres med Visma Financial Solutions fire ganger per dag. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 17:02
I dette brukertipset får du informasjon om hvordan man skal gi informasjon til Visma Financial Solutions om endring av kontaktpersoner på kunder som benytter Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 17:02
I denne artikkelen finner du løsninger for feilmeldinger som kan oppstå ved oppdatering av bunter som skal gjennom Visma Business AutoCollect. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 16:58
Hvis du ønsker å endre forfall på en faktura som er sendt via Visma Business AutoCollect går du under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect, dobbeltklikker på status og velger nytt forfall fra kalenderen. Dette kan kun gjøres dersom faktura har status P og vil ikke være mulig etter at faktura er registrert til inkasso og har fått status I.   Hvis forfallsdatoen endres på denne måten vil det gå beskjed om nytt forfall til Visma Financial Solutions som stopper oppfølgingen av faktura frem til etter ny forfallsdato.    Hvis faktura fortsatt ikke er betalt etter ny forfallsdato fortsetter innfordringen igjen med å sende nytt inkassovarsel.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 16:57
For å stoppe innfordringsprosessen på faktura som er sendt via Visma Business AutoCollect går du under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect. Dobbeltklikk på status P og velg PS - Stopp purring. Lagre endringen. Faktura vil da få status PS og legge seg under fanen Purre- og inkassostopp i Visma Business AutoCollect.    Visma Financial Solutions vil sette innfordringen av denne fakturaen på hold.   Hvis du ved et senere tidspunkt ønsker å starte opp innfordringen av fakturaen igjen kan du gjøre dette ved å gå under fanen Purre- og inkassostopp, dobbeltklikke på PS og velg PSO - Opphev Stopp Purring. Lagre endringen. Faktura vil da få status PSO og flytte seg til fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎31-03-2019 16:56
Hvis en faktura som er sendt til innfordring via Visma Business AutoCollect skal tapsføres er det viktig at tapsføringen skjer med bilagsart 199. Bilagsart 199 er den eneste  bilagsarten som ikke sender beskjed videre til Visma Financial Solutions.    Bokfør den mot hovedbokskonto Tap på fordringer med bilagsart 199 - Korrigering Visma AutoCollect slik;   Debet - Tap på fordringer, bilagsart 199 Kredit - Kunde   Visma Financial Solutions vil da ikke få beskjed om tapsføringen og fortsette oppfølgingen på fakturaen.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ida Aune Viken VISMA ‎22-10-2018 13:52
Det er to faner under Faktura til AutoCollect i Visma Business; Aktive faktura til innfordring via AutoCollect  og Oversikt alle tilgjengelige faktura oversendt til AutoCollect.   Hvis du ikke finner saken under Aktive faktura til innfordring via AutoCollect er faktura oppgjort, kreditert, tapsført eller stoppet.    Ønsker du en oversikt over alle fakturaer som er sendt via Visma Business AutoCollect finner du det under fanen Oversikt alle tilgjengelige faktura oversendt til AutoCollect. Dette er et historikkfelt hvor du i tillegg til aktive fakturaer også vil ha oversikt over fakturaer som er oppgjort, kreditert, tapsført eller stoppet.    
Vis hele artikkelen
av Ida Aune Viken VISMA
Her får du en oversikt over de ulike valgene du har for overføring fra purring til inkasso i Visma Business AutoCollect.
Vis hele artikkelen
Bli med på Accounting Forward!
Mest brukte tags