avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Spesialfunksjon for overføring av ekstrainformasjon til Visma Collectors som skal med på purreblanketten
Vis hele artikkelen
Enkel beskrivelse for hvordan tapsføre/korrigere poster som er oversendt til Visma Collectors via AutoCollect. Benytt alltid bilagsart 199.
Vis hele artikkelen
Brukermanualer på hvordan man setter opp en avtale og sender inn purreforslag i Visma AutoCollect.
Vis hele artikkelen
Visma Collectors, Visma sitt inkassoselskap, krever inn inkassosalær og forsinkelsesrenter fra skyldner som sin godtgjørelse, og ingen faste kostnader belastes deg som kunde. Det utestående beløpet overføres til din konto når saken er løst. Visma Collectors tar ikke betalt med mindre de lykkes med å kreve inn det utestående beløpet (no cure, no pay prinsipp).
Vis hele artikkelen
Visma AutoCollect innbærer ingen faste kostnader for deg som kunde. Purringer er transaksjonspriset og registrering av inkasso oppdrag er kostnadsfritt.
Vis hele artikkelen
En innbetaling vil ikke bli varslet Visma Collectors dersom den ligger i en bunt (Ocr og manuelle) som IKKE er oppdatert. Er innbetalingsbunten bokført? Hvis Nei: Dersom det ligger en OCR-bunt under Ikke oppdaterte-bunter: 1 Sjekk om det er differanse i bunten. Sett inn kreditkonto på de betalingene som ikke har det. Skyldes ofte at betaler har punchet feil KID/ukjent KID 2 Dersom ikke differanse; hent fra skjult kolonne ”ekstra tekst” og sjekk for informasjon der. Får ofte tekst at det ikke finnes åpne poster på kunde.  Kan oppdatere bunt uten å gjøre noe mer. NB: Men det betyr at fakturaen er dobbeltbetalt. Sjekk da om betaling skal føres mot annen faktura eller returneres. Hvis ja: Er innbetaling ført med ”Motref” mot riktig faktura? Se Rutinebeskrivelse/Brukerdokumentasjon for hvordan føre korrekt.  
Vis hele artikkelen
Hvis en faktura som er sendt til purring eller inkasso gjennom Visma AutoCollect skal avskrives, bokføres denne mot hovedbokskonto "Tap på fordringer" med bilagsart 199 - Korrigering Visma AutoCollect.  Poster på kunde ført med bilagsart 199 vil ikke bli sendt sammen med øvrige OCR-innbetalinger til Visma Collectors. Bokføring Tapsføring Disse bokføres mot hovedbokskonto "Tap på fordringer" med bilagsart 199 - Korrigering Visma AutoCollect.  Poster ført med denne bilagsart vil ikke bli rapportert som innbetalinger til Visma Collectors, og videre oppfølging av kravet vil fortsette hos dem.  
Vis hele artikkelen
Remitteringsbilag kan du selv hente ut på VC KreditorWeb. Se brukerdokumentasjon for KreditorWeb på hvordan du gjør det.
Vis hele artikkelen
Kopi av brev Visma Collectors sender på vegne av dere, finner du på VC KreditorWeb. Brukernavn og Passord sendes med rutinebeskrivelse i forbindelse med oppsart av Visma Autocollect. I brukerdokumentasjon for KreditorWeb ligger en beskrivelse på hvor du henter opp brevene.
Vis hele artikkelen
Dette kan du gjøre selv ved å dobbeltklikke på status P på fakturaen under fanen «Faktura til AutoCollect». Velg Stopp Purring, og saken vil få status PS og legge seg under fanen «Purre-/inkassostopp».Visma Collectors vil da avslutte oppfølgingen av denne fakturaen. Du kan gjenåpne den senere ved å dobbeltklikke på PS og velg Opphev stopp purring, og saken vil da få status PSO. Visma Collectors vil da sette igang oppfølging av fakturaen.
Vis hele artikkelen
Da kan det være greit å sende ut faktura på nytt med nytt forfall.  Enkleste måte er å dobbeltklikke på forfall og endre dette på fakturaen under fanen «Faktura til AutoCollect». Det vil gå beskjed om nytt forfall til Visma Collectors. De vil da stoppe oppfølgingen av denne fakturaen fram til etter forfall og sende ut nytt inkassovarsel med riktig renteberegning.
Vis hele artikkelen
Dette er fordi saken er oppgjort, kreditert eller tapsført. Da flytter den seg fra «Aktive saker...» til «Alle saker….» under «Faktura til AutoCollect». Ikke alle legger merke til at det er to faner under «Faktura Til AutoCollect»-fanen.
Vis hele artikkelen
Dette kan ha flere årsaker. Sørg for at:   Du har AutoCollect-avtale som er aktiv Kunde ikke er merket med purrefritak Faktura ikke er merket med purrefritak Faktura ikke er sendt til inkasso Saken ikke er sendt til AutoCollect før Kontrollstatus er 0 Forfallsdato har passert dagens dato, og det antall løpedager før purring som er definert i avtalen Bilagsart ikke er rentearter som definert i avtalen Bilagsart på åpen post er den samme som definert "Bilagsart i forslag" i avtalen, hvis det er definert Beløp på åpen post er større enn minimumbeløp definert i avtalen Kundekategori ikke er definert som unntakspurring i avtalen Utestående kundesaldo er større enn 0 (sum av alle åpen post på kunde) Sum faktura til purreforslag har et beløp som er større enn summen på kredittering hos kunden
Vis hele artikkelen
Dette skjer om avtalen ikke er 100% korrekt fylt ut. Den vanligste årsaken er at kunden har glemt å hente opp bilagsart 12 for kreditering på fane 2. Andre ting kan være at de ikke har fylt inn alle felter på fane 4 (valgt purreflyt eks)
Vis hele artikkelen
Relevante linker