Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma AutoPay

Sorter etter:
For alle kunder som fremdeles benytter Autopay3 og nå skal flytte til Visma.net AutoPay må nye avtaler bestilles i bank. Ny bestilling vil endre format på ut- og innbetalinger slik at disse er koblet til riktig autopay-løsning.   Beskrivelse av avtalebestilling finner du her   Sparebank 1-alliansen har i forbindelse med overgang til RgB lagt til rette for at eksisterende avtaler i bank allerede er lagt opp med remitteringsavtaler på korrekt format, men for å sikre oppsett og få endret format på innbetalingsavtalen, er det viktig at man legger inn en ny bestilling ved overgang fra Autopay3 til Visma.net Autopay   Overgang må skje før 31.12.21  Minner også på at bytte av autopayløsning også må utføres når man kun benytter autopay til innbetalinger. Bestill ny innbetalingsavtale i bank, eller kontakt Nets for endring av format på eksisterende avtale.   Benytter man Avtalegiro er det også viktig å endre format på denne. Dette er bank behjelpelige med.
Vis hele artikkelen
20-04-2021 10:47
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 638 Visninger
AutoPay3 er en fysisk installasjon i mappa der Visma Business er installert, hvor tjenesten BigWinService kommuniserer med AutoPay3-sentral. Alle som bruker AutoPay3 har en månedlig belastet abonnentavtale, samt en belastning  pr aktive avtale med tjeneste innbetaling/utbetaling.   I Visma.net AutoPay bruker man ikke samme funksjonalitet, og det er viktig å avslutte all tilknytning til AP3 i riktig rekkefølge for å unngå både merkostnader, samt tekniske konflikter mellom løsningene ved overgang.     Overgang trinn for trinn:   Har du en egen dataavsender (abonnentavtale) og skal alle avtaler flyttes over til Visma.net AutoPay i en operasjon?   Sett opp og klargjør for Visma.net AutoPay i henhold til beskrivelsen.  Avvent oppretting av selve avtalene på ulike konti (mtp formatkonflikt dersom samme format i begge løsninger - man kan ikke ha to aktive avtaler på samme kontonummer). https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Business-og/Oppstart-Visma-net-Autopay-med-Visma-Business/ta-p/32478   Planlegg overgang og påse clean cut, ikke remitter langt frem i tid. Sørg for at returdata på forfalte oppdrag er mottatt før faktisk endring av løsning, hvis ikke må returdata manuelt registreres i Visma Business (gjøres i Oversikt AutoPay, Manuelle returdata)   Kontakt bank for å få avtale på nytt format. Se beskrivelser lengre ned i dette tipset. Bruk gjerne funksjonen for avtalekonvertering i Autopay3 for å opprette ny bankpartner og factoringtabell/kid.def Deaktiver avtalene i AutoPay3 ved å fjerne kryss for aktiv, trykk lagre og vent en time slik at riktig avtalestatus blir synkronisert av BigWinService inn til AutoPay-sentral, evt kjør BigWinApp for å spontant synkronisere inn endringene.         Bruk skjema: http://oppsigelse.vismasoftware.no/ for oppsigelse av abonnentavtale AutoPay3. Viktig at riktig org.nr og kundenr oppgis ved oppsigelse. Dersom dere IKKE benytter AutoCollect: Stopp og disable BigWinService på aktuell server, slik at denne ikke lengre kommuniserer med AP3-sentral. .             Gjelder endringen et regnskapsbyrå/konsern med flere klienter, der man planlegger å benytte både AP3 OG Visma.net AutoPay i en overgangsfase?   Følg alle trinn over, unntatt oppsigelse og deaktivering/stopp av BigWinService (pkt  6 og 7 ) til alle klienter/avtaler er flyttet over til Visma.net AutoPay. Klienten som overføres til Visma.net har følgende banksentral i AP3 – hva må gjøres ved overgang til Visma.net autopay?   Danske Bank –Det første som bør gjøres er å aktivere (eksportere) selskap til Visma.net og sørge for å aktivere tjeneste AutoPay på bedriften. Videre kontakte bank og be om ny avtale. Ved avtaleendring vil bank generere en fil som automatisk vil opprette avtalen på gitt kontonummer i Visma.net AutoPay. Merk at alle klienter på samme nettbankavtale hos Danske Bank MÅ flyttes til visma.net autopay samtidig.  Generell prosedyre for Danske Bank finnes her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Danske-Bank/ta-p/30397     DNB – Spesifikasjoner finnes i dette brukertipset: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/DnB-og-ISO20022-stotte/ta-p/30764 Kontakt bank   Nordea – Avslutter fortløpende alle avtaler mot AutoPay3 Spesifikasjoner finnes i dette brukertipset: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Nordea/ta-p/30395   Kontakt bank, endre både remittering- og innbetalingsavtale   Nets – Krever  formatendring, følg instrukser i dette brukertipset: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Nets/ta-p/118733   Evry – De fleste banker knyttet til Evry er klare på ISO-format, se instruksjoner for overgang i brukertips: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Evry/ta-p/135285   For de få bankene som fremdeles er på gammelt format, kan disse opprettes i Visma.net AutoPay uten at endring på avtalen må utføres mot bank. Sett opp avtalen med banksentral Evry i Visma.net AutoPay, etter at avtalen er deaktivert i AutoPay3. Anbefaler alltid formatendring om mulig. Obs! Innbetalinger: Viderefør avtale med Nets på kundenhetsID 0011542 (gammelt format).   Eika – Spesifikasjoner finnes i dette brukertipset:  https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Eika-Alliansen/ta-p/177802   Oversikt bankavtaler finnes i dette brukertipset: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Bankavtaler/ta-p/32075  
Vis hele artikkelen
21-10-2019 14:26 (Sist oppdatert 12-02-2021)
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 3736 Visninger
Ved overgang fra AutoPay3 til Visma.net Autopay må ny bankpartner med tilhørende KID-oppsett på plass i Visma Business. Alternativ til å manuelt opprette bankpartner og KID-oppsett, når tidligere AutoPay3-avtaler eksisterer, kan man i stedet benytte en veiviser man finner i Visma AutoPay3   Det har vært store endringer i hvordan de ulike bankene oppretter avtaler de siste årene, og for å kunne benytte veiviseren i best mulig grad må AutoPay3 oppgraderes til v.3.3.13   Klienter/selskap må være opprettet i Visma.net Autopay og tjenesten Autopay må aktiveres Anbefaler at AutoPay-roller settes opp i Visma.net før konvertering av avtaler   Avtalegiro konverteres ikke
Vis hele artikkelen
20-10-2020 08:35
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 2914 Visninger
Se hvordan du får tilgang til den komplette og oppdaterte brukerdokumentasjonen for AutoPay i Visma Business.
Vis hele artikkelen
01-07-2014 21:30
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5002 Visninger