avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Andre Hellesvik VISMA ‎08-10-2018 10:16 )
Andre Hellesvik
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 699 Visninger

Periodeavslutning

Visma Byrå Periode & År tilbyr periodeavslutning for regnskapsårene 2017 og 2018.

 

Årsoppgjør

Funksjonalitet for årsoppgjøret 2017 blir fortløpende oppdatert. Vi arbeider hardt for å implementere all nødvendig funksjonalitet for å komplettere Visma Byrå Periode & År.


Her kan du holde et øye med hvilken funksjonalitet som allerede er i systemet og hvilken som vil bli implementert senest juni. (Forbehold om feil. Oppdatert liste finner du alltid oppdatert inne i tjenesten Visma Byrå Periode & År)

 

 

Område Status
Generelt  
Støtte for aksjeselskap (små foretak) OK
Integrasjon med Visma eAccounting OK
Import SIE4-fil OK
Regnskapsår (periodeavslutning): kalenderår, avvikende, forlenget og forkortet OK
Regnskapsår (årsoppgjør): kalenderår OK
Låse perioder OK
   

Transaksjonsanalyse

 
20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – periodeavslutning OK
20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – årsoppgjør OK
Kopiere kontroller OK
Opprette/redigere egne kontroller OK
   
Avstemming  
Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – periodeavslutning OK
Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – årsoppgjør OK
Eksternt vedlegg – Opplasting av PDF-dokumenter til ekstern dokumentasjon OK
Dokumentasjon – Generell spesifikasjon OK
Dokumentasjon – Generell spesifikasjon med inngående balanse OK
Dokumentasjon – Anleggsmidler – spesifikasjon OK
Dokumentasjon – Anleggsmidler – oversikt (manuelt eller automatisk opprettet) OK
Dokumentasjon – Råvarer og handelsvarer OK
Dokumentasjon – Egenproduserte varer i primærnæring OK
Dokumentasjon – Varer under tilvirkning og ferdige varer OK
Dokumentasjon – Kundefordringer (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK
Dokumentasjon – Kundefordringer med MVA OK
Dokumentasjon – Kundefordringer med kreditsaldo OK
Dokumentasjon – Usikker fordring (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK
Dokumentasjon – Kursjustering av kundefordringer OK
Dokumentasjon – Bankavstemming – åpne poster OK
Dokumentasjon – Kursjustering av valutakonto OK
Dokumentasjon – Lånefordringer OK
Dokumentasjon – Forskuddsbetalte kostnader (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK
Dokumentasjon – Påløpte inntekter OK
Dokumentasjon – Egenkapital Kommer
Dokumentasjon – Lån OK
Dokumentasjon – Leverandørgjeld (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK
Dokumentasjon – Leverandørgjeld med debetsaldo OK
Dokumentasjon – Leverandørgjeld med MVA OK
Dokumentasjon – Kursjustering av leverandørgjeld OK
Dokumentasjon – Påløpt Arbeidsgiveravgifter - spesifikasjon OK
Dokumentasjon – Skattegjeld – sammendrag (automatisk opprettet) Kommer 
Dokumentasjon – Årsmoms Kommer høsten 2018
Dokumentasjon – Påløpte kostnader OK
Dokumentasjon – Forskuddsbetalte inntekter OK
Dokumentasjon – Årets feriepengeavsetning OK
Dokumentasjon – Utbetaling av fjorårets feriepenger OK
Dokumentasjon – Avsatt lønn ikke anvendte feriedager OK
Sjekkliste med kontrollspørsmål for balansekontoer OK
Sjekkliste med kontrollspørsmål for resultatkontoer OK
Ferdigmerking av kontoer OK
Produksjon av digital årsoppgjørsperm OK
Årsavslutningskontroller og produksjon av PDF (pr. kontroll) OK
Kopiere avstemmingsdokumentasjon til neste periode OK
   
Skatteberegning  
Skatteberegning OK
Disponering av årets resultat OK
Automatiske systemposteringer for skatt og resultatdisponering OK
Ferdigmarkering av oppgavetrinn OK
   
Skatteskjema  
RF-1028 Skattemelding for AS mv. OK
RF-1167 Næringsoppgave 2 OK
RF-1217 Forskjeller OK
RF-1052 Egenkapital OK
Eksport til Altinn (Frist 31. mai)

OK

   
Årsregnskap  
Forside OK
Noter: Mest vanlige obligatoriske noter i hht små foretak opprettes automatisk OK
Noter: Opprette egne noter OK
Resultatregnskap og balanse OK
Notereferanser: Automatiske notereferanser i resultatregnskap og balanse OK
Notereferanser: Opprette egne / ta bort notereferanser OK
Eksport til PDF / Word OK
Generalforsamlingsprotokoll Kommer høsten 2018
Eksport til Altinn (Frist 31. juli) OK
Bidragsytere