avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎03-05-2018 12:39
Denne artikkelen samler relevante scenarier for hva du kan gjøre med din kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎03-05-2018 12:37
Denne artikkelen tar for seg hvordan man kan opprette nye Visma eAccounting brukere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎03-05-2018 12:19
Denne artikkelen tar for seg hvordan regnskapsfører aktiverer den nye tjenesten fra Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎26-04-2018 15:30
Periodeavslutning Visma Byrå Periode & År tilbyr periodeavslutning for regnskapsårene 2017 og 2018.   Årsoppgjør Funksjonalitet for årsoppgjøret 2017 blir fortløpende oppdatert. Vi arbeider hardt for å implementere all nødvendig funksjonalitet for å komplettere Visma Byrå Periode & År. Her kan du holde et øye med hvilken funksjonalitet som allerede er i systemet og hvilken som vil bli implementert senest juni. (Forbehold om feil. Oppdatert liste finner du alltid oppdatert inne i tjenesten Visma Byrå Periode & År)     Område Status Generelt   Støtte for aksjeselskap (små foretak) OK Integrasjon med Visma eAccounting OK Import SIE4-fil OK Regnskapsår (periodeavslutning): kalenderår, avvikende, forlenget og forkortet OK Regnskapsår (årsoppgjør): kalenderår OK Låse perioder OK     Transaksjonsanalyse   20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – periodeavslutning OK 20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – årsoppgjør OK Kopiere kontroller OK Opprette/redigere egne kontroller OK     Avstemming   Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – periodeavslutning OK Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – årsoppgjør Kommer Eksternt vedlegg – Opplasting av PDF-dokumenter til ekstern dokumentasjon OK Dokumentasjon – Generell spesifikasjon OK Dokumentasjon – Generell spesifikasjon med inngående balanse OK Dokumentasjon – Anleggsmidler – spesifikasjon OK Dokumentasjon – Anleggsmidler – oversikt (manuelt eller automatisk opprettet) OK Dokumentasjon – Råvarer og handelsvarer OK Dokumentasjon – Egenproduserte varer i primærnæring OK Dokumentasjon – Varer under tilvirkning og ferdige varer OK Dokumentasjon – Kundefordringer (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Kundefordringer med MVA OK Dokumentasjon – Kundefordringer med kreditsaldo OK Dokumentasjon – Usikker fordring (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Kursjustering av kundefordringer OK Dokumentasjon – Bankavstemming – åpne poster OK Dokumentasjon – Kursjustering av valutakonto OK Dokumentasjon – Lånefordringer OK Dokumentasjon – Forskuddsbetalte kostnader (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Påløpte inntekter OK Dokumentasjon – Egenkapital Kommer Dokumentasjon – Lån OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld med debetsaldo OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld med MVA OK Dokumentasjon – Kursjustering av leverandørgjeld OK Dokumentasjon – Arbeidsgiveravgifter spesifikasjon Kommer Dokumentasjon – Skattegjeld – sammendrag (automatisk opprettet) Kommer  Dokumentasjon – Årsmoms Kommer  Dokumentasjon – Påløpte kostnader OK Dokumentasjon – Forskuddsbetalte inntekter OK Dokumentasjon – Årets feriepengeavsetning Kommer  Dokumentasjon – Utbetaling av fjorårets feriepenger Kommer  Dokumentasjon – Avsatt lønn ikke anvendte feriedager Kommer  Sjekkliste med kontrollspørsmål for balansekontoer OK Sjekkliste med kontrollspørsmål for resultatkontoer OK Ferdigmerking av kontoer OK Produksjon av digital årsoppgjørsperm OK Årsavslutningskontroller og produksjon av PDF (pr. kontroll) OK Kopiere avstemmingsdokumentasjon til neste periode OK     Skatteberegning   Skatteberegning OK Disponering av årets resultat OK Automatiske systemposteringer for skatt og resultatdisponering OK Ferdigmarkering av oppgavetrinn OK     Skatteskjema   RF-1028 Skattemelding for AS mv. OK RF-1167 Næringsoppgave 2 OK RF-1217 Forskjeller OK RF-1052 Egenkapital OK Eksport til Altinn (Frist 31. mai) Innen 23.mai     Årsregnskap   Forside Innen 30.april Noter: Mest vanlige obligatoriske noter i hht små foretak opprettes automatisk OK Noter: Opprette andre noter basert på maler OK Noter: Opprette egne noter Innen 30.april Resultatregnskap og balanse OK Notereferanser: Automatiske notereferanser i resultatregnskap og balanse OK Notereferanser: Opprette egne / ta bort notereferanser Innen 24.juli Eksport til PDF / Word OK Generalforsamlingsprotokoll Innen 24.juli Eksport til Altinn (Frist 31. juli) Innen 24.juli
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎15-03-2018 09:22
Denne artikkelen viser hvordan du kan si opp Visma Byrå Periodeavslutning / Årsoppgjør per kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lisa Rognerud MODERATOR ‎26-02-2018 10:10
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan endre avtalen på sine kunder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎14-02-2018 14:56
Denne artikkelen viser hvordan du som regnskapsfører kan si opp Visma eAccounting på din kunde. Kunden legges opp med lesetilgang til basen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanne Groa MODERATOR ‎14-02-2018 09:31
Vi hjelper deg i hvert steg. Du trenger kun å akseptere hvilke kunder som skal flyttes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎23-01-2018 08:16
    Denne artikkelen viser hvordan en revisor kan få tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne gjøre sine vurderinger og sjekker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎04-01-2018 08:40
Denne artikkelen tar for seg hvordan man oppretter en ny kunde med Visma eAccounting fra Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎23-11-2017 12:32
Denne artikkelen tar for seg hvordan du som regnskapsfører kan ta imot samarbeidsforespørsler fra kunder som bruker Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎17-11-2017 10:45
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan aktivere gratis rapporteringstjeneste for sine Visma eAccounting kunder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik MODERATOR ‎03-08-2017 12:08
Denne artikkelen tar for seg hvordan man kan invitere kunder med Visma eAccounting til å samarbeide når man bruker Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
av Andre Hellesvik MODERATOR
Med Visma Byrå kan du være trygg på at våre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak vil beskytte dine data mot tap, misbruk og uautorisert endring.
Vis hele artikkelen
av Andre Hellesvik MODERATOR
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan endre fakturamottaker for Visma eAccounting på kunden.
Vis hele artikkelen
av Andre Hellesvik MODERATOR
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan aktivere Visma Scanner for sine kunder.
Vis hele artikkelen
av Andre Hellesvik MODERATOR
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan aktivere Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå for sine kunder.
Vis hele artikkelen