avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎18-12-2018 15:48
Har du opprettet nye medarbeidere og skal administrere brukerrettigheter? Her får du en nærmere oversikt av tilgangsnivåene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎11-12-2018 16:15
Denne artikkelen viser hvordan du som administrator kan angi brukerrettigheter for medarbeidere.
Vis hele artikkelen
av Isabel Hernandez VISMA
Denne artikkelen viser hvordan du som administrator kan administrere lisenser og opprette nye brukere i Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎11-12-2018 15:38
Denne artikkelen viser hvordan du som regnskapsfører kan opprette nye oppgaver og redigere eksisterende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA ‎10-12-2018 14:12
Denne artikkelen viser hvordan en revisor kan få tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne gjøre sine vurderinger og sjekker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎27-11-2018 10:34
Vi hjelper deg i hvert steg. Du trenger kun å akseptere hvilke kunder som skal flyttes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎08-10-2018 10:16
Periodeavslutning Visma Byrå Periode & År tilbyr periodeavslutning for regnskapsårene 2017 og 2018.   Årsoppgjør Funksjonalitet for årsoppgjøret 2017 blir fortløpende oppdatert. Vi arbeider hardt for å implementere all nødvendig funksjonalitet for å komplettere Visma Byrå Periode & År. Her kan du holde et øye med hvilken funksjonalitet som allerede er i systemet og hvilken som vil bli implementert senest juni. (Forbehold om feil. Oppdatert liste finner du alltid oppdatert inne i tjenesten Visma Byrå Periode & År)     Område Status Generelt   Støtte for aksjeselskap (små foretak) OK Integrasjon med Visma eAccounting OK Import SIE4-fil OK Regnskapsår (periodeavslutning): kalenderår, avvikende, forlenget og forkortet OK Regnskapsår (årsoppgjør): kalenderår OK Låse perioder OK     Transaksjonsanalyse   20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – periodeavslutning OK 20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – årsoppgjør OK Kopiere kontroller OK Opprette/redigere egne kontroller OK     Avstemming   Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – periodeavslutning OK Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – årsoppgjør OK Eksternt vedlegg – Opplasting av PDF-dokumenter til ekstern dokumentasjon OK Dokumentasjon – Generell spesifikasjon OK Dokumentasjon – Generell spesifikasjon med inngående balanse OK Dokumentasjon – Anleggsmidler – spesifikasjon OK Dokumentasjon – Anleggsmidler – oversikt (manuelt eller automatisk opprettet) OK Dokumentasjon – Råvarer og handelsvarer OK Dokumentasjon – Egenproduserte varer i primærnæring OK Dokumentasjon – Varer under tilvirkning og ferdige varer OK Dokumentasjon – Kundefordringer (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Kundefordringer med MVA OK Dokumentasjon – Kundefordringer med kreditsaldo OK Dokumentasjon – Usikker fordring (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Kursjustering av kundefordringer OK Dokumentasjon – Bankavstemming – åpne poster OK Dokumentasjon – Kursjustering av valutakonto OK Dokumentasjon – Lånefordringer OK Dokumentasjon – Forskuddsbetalte kostnader (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Påløpte inntekter OK Dokumentasjon – Egenkapital Kommer Dokumentasjon – Lån OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld med debetsaldo OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld med MVA OK Dokumentasjon – Kursjustering av leverandørgjeld OK Dokumentasjon – Påløpt Arbeidsgiveravgifter - spesifikasjon OK Dokumentasjon – Skattegjeld – sammendrag (automatisk opprettet) Kommer  Dokumentasjon – Årsmoms Kommer høsten 2018 Dokumentasjon – Påløpte kostnader OK Dokumentasjon – Forskuddsbetalte inntekter OK Dokumentasjon – Årets feriepengeavsetning OK Dokumentasjon – Utbetaling av fjorårets feriepenger OK Dokumentasjon – Avsatt lønn ikke anvendte feriedager OK Sjekkliste med kontrollspørsmål for balansekontoer OK Sjekkliste med kontrollspørsmål for resultatkontoer OK Ferdigmerking av kontoer OK Produksjon av digital årsoppgjørsperm OK Årsavslutningskontroller og produksjon av PDF (pr. kontroll) OK Kopiere avstemmingsdokumentasjon til neste periode OK     Skatteberegning   Skatteberegning OK Disponering av årets resultat OK Automatiske systemposteringer for skatt og resultatdisponering OK Ferdigmarkering av oppgavetrinn OK     Skatteskjema   RF-1028 Skattemelding for AS mv. OK RF-1167 Næringsoppgave 2 OK RF-1217 Forskjeller OK RF-1052 Egenkapital OK Eksport til Altinn (Frist 31. mai) OK     Årsregnskap   Forside OK Noter: Mest vanlige obligatoriske noter i hht små foretak opprettes automatisk OK Noter: Opprette egne noter OK Resultatregnskap og balanse OK Notereferanser: Automatiske notereferanser i resultatregnskap og balanse OK Notereferanser: Opprette egne / ta bort notereferanser OK Eksport til PDF / Word OK Generalforsamlingsprotokoll Kommer høsten 2018 Eksport til Altinn (Frist 31. juli) OK
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎06-08-2018 11:41
Denne artikkelen tar for seg hvordan man kan invitere kunder med Visma eAccounting til å samarbeide når man bruker Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎02-08-2018 12:15
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan aktivere Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå for sine kunder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎02-08-2018 11:53
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan aktivere gratis rapporteringstjeneste for sine Visma eAccounting kunder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎02-08-2018 10:32
Denne artikkelen tar for seg hvordan man oppretter en ny kunde med Visma eAccounting fra Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎02-08-2018 10:11
Denne artikkelen tar for seg hvordan man kan opprette nye Visma eAccounting brukere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎02-08-2018 10:02
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan endre avtalen på sine kunder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎02-08-2018 10:02
Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan endre fakturamottaker for Visma eAccounting på kunden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎14-06-2018 09:28
I hvilke varianter kan jeg samarbeide med mine kunder? Du kan samarbeide i alle 5 varianter. Visma eAccounting Starter, Solo, Faktura, Standard og Visma eAccounting Pro.   I hvilken variant vil jeg som regnskapsfører jobbe i? Du som regnskapsfører vil alltid jobbe i Visma eAccounting for regnskapsfører uavhengig av kundens variant så lenge du har Visma Byrå.   Dersom kunden har invitert deg inn i samarbeid og du ikke har Visma Byrå så samarbeider du i kundens variant. Om du blir invitert av kunden og har Visma Byrå kan du følge denne fremgangsmåten for at det blir riktig link inne i Visma Byrå.    Hvorfor tilbyr Visma forskjellige varianter for samarbeid? Med 5 forskjellige varianter kan du som regnskapsfører legge opp den varianten som passer best for din kunde. Kunden får kun tilgang til aktuell funksjonalitet mens du har tilgang til all funksjonalitet. Det er enkelt å opp- og nedgradere mellom variantene. Se produktmatrise.   Hvordan invitere / kjøpe Visma eAccounting nå med nytt design i Visma Byrå? I Visma Byrå - opprett eller gå inn på eksisterende kundekort. Sørg for at det ligger registrert en oppgave på fanen for Oppgaver . Deretter gå på fanen for Samarbeid . På Visma eAccounting klikker du Velg . Nå kan du plukke 1 av de 5 variantene og klikke Kjøp . Dersom kunden har Visma eAccounting fra før får du beskjed om det i nest siste steg. Dersom kunden ikke har Visma eAccounting fra før vil du måtte aktivere tjenesten og akseptere gjeldende pris. (Se video med de forskjellige variantene)   Hvordan endre variant på eksisterende samarbeid? For kunden Inne i Visma eAccounting under Apper og utvidelser. Kun oppgradering mulig.   For regnskapsfører Nedtrekksmeny øverst i høyre hjørne → Samarbeid → Klikk på pennen ved siden av kundens Visma eAccounting. Opp- og nedgradering mulig.   Hva skjer i forhold til faktura ved opp- og nedgradering? Oppgradering er mulig av både kunde og regnskapsfører. Ved oppgradering til større variant skjer endringen umiddelbart og en ny faktura med differansen blir opprettet.   Nedgradering er kun mulig for regnskapsfører. Ved nedgradering skjer endringen umiddelbart. Ny faktura kommer først ved neste avtaleperiode.   Avslutte samarbeid - Kunde ønsker å fortsette med Visma eAccounting Visma eAccounting Starter Varianten må oppgraderes til Visma eAccounting Standard. Samarbeid avsluttes og kunden kan fortsette å jobbe med Visma eAccounting.   Visma eAccounting Faktura Kunden vil kun fakturere. Samarbeidet avsluttes og komplett database blir arkivert med lesetilgang, samtidig som eksisterende fakturaer blir værende i varianten og kan jobbes med videre.   Kunden vil jobbe videre med all data. Varianten må oppgradere til Visma eAccounting Standard. Samarbeidet avsluttes og kunden kan fortsette å jobbe med Visma eAccounting med komplett regnskap.   Visma eAccounting Solo Samarbeidet avsluttes og kunden kan fortsette å jobbe i Visma eAccounting Solo med komplett data.   Visma eAccounting Standard Samarbeidet avsluttes og kunden kan fortsette å jobbe i Visma eAccounting Solo med komplett data.   Visma eAccounting Pro Samarbeidet avsluttes og kunden kan fortsette å jobbe i Visma eAccounting Solo med komplett data.   Avslutte samarbeid - Kunde ønsker ikke å fortsette med Visma eAccounting Visma eAccounting Starter Samarbeidet avsluttes og kunden har lesetilgang til Visma eAccounting. Dersom Visma Økonomioversikt Starter er aktivert på kunden vil du som regnskapsfører fremdeles ha lesetilgang til Visma eAccounting. Dersom Visma Økonomioversikt Starter avsluttes mister du tilgang til Visma eAccounting.   Visma eAccounting Faktura Samarbeidet avsluttes og kunden har lesetilgang til Visma eAccounting Faktura. Kunden har også lesetilgang til en arkivert Visma eAccounting med komplett regnskap.   Visma eAccounting Solo Samarbeidet avsluttes og kunden har lesetilgang til Visma eAccounting Solo.   Visma eAccounting Standard Samarbeidet avsluttes og kunden har lesetilgang til Visma eAccounting Standard.   Visma eAccounting Pro Samarbeidet avsluttes og kunden har lesetilgang til Visma eAccounting Pro.          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎03-05-2018 12:39
Denne artikkelen samler relevante scenarier for hva du kan gjøre med din kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎03-05-2018 12:19
Denne artikkelen tar for seg hvordan regnskapsfører aktiverer den nye tjenesten fra Visma Byrå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎15-03-2018 09:22
Denne artikkelen viser hvordan du kan si opp Visma Byrå Periodeavslutning / Årsoppgjør per kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎14-02-2018 14:56
Denne artikkelen viser hvordan du som regnskapsfører kan si opp Visma eAccounting på din kunde. Kunden legges opp med lesetilgang til basen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎23-11-2017 12:32
Denne artikkelen tar for seg hvordan du som regnskapsfører kan ta imot samarbeidsforespørsler fra kunder som bruker Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Relevante linker