cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Knytte inn dokumenter fra Windows utforsker i CRM

24-03-2014 21:30 (Updated 25-07-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 411 Views

Det er enkelt å laste opp filer fra Windows utforsker til Visma CRM.

Marker en eller flere filer i Windows utforsker og høyreklikk på de merkede filene. Når du så velger "Send til Visma CRM" åpnes en dialogboks der du kan velge den forbindelsen, kontaktpersonen, det prosjektet eller potensielle salget du ønsker å knytte dokumentet til.

Contributors
Community julekalender 2020