Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Ramon H. Iversen VISMA
  Visma viderefører som kjent ikke vedlikeholdet av DI-Regnskap, DI-Fakturering, DI-Prosjekt, DI-Elbet og DI-Trioplan etter 31.12.2019.   I den forbindelse har flere av brukerne en del spørsmål knyttet til hvordan tilfredsstille lovens krav om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, samt hvilke muligheter som fins for tilgang til regnskapsdata etter 31.12.2019.   Vi har derfor skrevet en egen veiledning i dokumentasjonen som beskriver hvordan dere skal etterfølge lovens krav om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale:   https://help.visma.net/no_no/DI/faq/EOL.htm   I tillegg finner dere en egen FAQ-oversikt som vi etterhvert vil etterfylle med spørsmål vi får fra brukerne:   https://help.visma.net/no_no/DI/faq/EOL_FAQ.htm   Ber dere sende inn evt. nye spørsmål i kommentarfeltet nedenfor i denne artikkelen.   Dersom spørsmål eller behov for bistand, ta kontakt med Visma DI support på følgende e-postadresse: disupport@visma.com 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Inger Norwich VISMA ‎24-01-2019 13:06
I versjoner eldre enn 12.1 kan man i Visma DI oppleve å få problemer med oppdatering av lisens. Av tekniske årsaker er automatisk oppdatering av lisens kun mulig for versjon 12.1 og nyere. Er du usikker på hvor lenge lisensene dine er gyldig?   Det kan du sjekke her: Hjem | Program | Visma DI Admin | Lisenser Sjekk dato under “Gyldig til” nede til høyre: Hjem | Program | Visma DI Admin | Lisenser   Dersom dere planlegger overgang til nytt system som følge av at DI-Business (DI-Regnskap, DI-Fakturering, DI-Prosjekt, DI-Elbet og DI-Trioplan) legges ned fra 31.12.2019, kan en manuell lisensfil være et alternativ. Hvis du har problemer med lisensen, ta kontakt med oss på e-post: anita.olden@visma.com
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Beathe Rian VISMA ‎28-09-2018 08:12
Det er oppdaget at det i spesielle situasjoner skjer at en bunt blir oppdatert med differanse, selv om kontroll-listen viser korrekt.   Under Nedlasting finnes korrigerte programfiler under:  Visma DI versjon 12.1.1 | Oppdateringer | 26.09.2018: Oppdaterte programfiler     For å avdekke om dette har skjedd hos dere, anbefaler vi å kjøre Analyse nr 6 eventuelt 7 for fjorår fra Fellesrutiner på alle klienter.    Ta kontakt med support dersom det er blitt avdekket differanse i regnskapet, så hjelper vi til med korrigering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Beathe Rian VISMA ‎03-09-2018 14:22
Dersom dere benytter rutinen enten inne på en kunde eller på en medarbeider, fungerer ikke valget slik det gjorde i tidligere versjoner. Dette er feilmeldt, og vil bli rettet.  Inntil dette er korrigert kan følgende rutine kjøres.   På Byrået velger du Salg | Ordregrunnlag | Alle     Øverst i vinduet finnes valgene <Generer ordre...> og <Generer ordre fra liste...>.  De samme valgene finnes også hvis det høyreklikkes i listen over ordregrunnlag.   Det er også mulig å filtrere grunnlagene.  Fra menyen <Alle> finnes en nedtrekksmeny hvor <Kunder> eller <Medarbeider> kan velges.     NB! Husk å avgrense til riktig kunde / medarbeider dersom du velger <Generer ordre...>.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Beathe Rian VISMA ‎30-08-2018 13:29
 Fra og med v. 12.1.1 er det lagt inn en kontroll som kontrollerer om det ligger ordrer som forstyrrer i ordrelisten.   Noter ordrenummeret og kontroller om dette er en ordre som kan slettes. Svarer du <Nei> fortsetter faktureringsrutinen som normalt, men neste gang du fakturerer vil samme spørsmål komme opp på nytt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Beathe Rian VISMA ‎23-08-2018 10:52
 Ved oppdatering av bunter ligger det nå en kontroll om bl.a interimskonto eksisterer.     Dersom kontoen som er registrert under Egenskaper | Felles | Reserverte konto ikke eksisterer eller mangler, vil meldingen komme. Opprett kontoen under Fil | Kontoplan, eller legg inn henvisning til en konto under Reserverte konti under gruppe for Generelle.   Dersom det ikke er noen avvik ved kontroll, vil ikke meldingen komme opp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎18-07-2018 12:33
Med Visma DI kan du ta hånd om banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere.   Ved oppstart av Visma.net AutoPay anbefaler vi oppgradering til versjon 12.1.1 av Visma DI før igangsetting. Fra versjon 12.1.1 får du full funksjonalitet av Visma.net AutoPay. Versjoner eldre enn 12.1.1 har betydelige begrensninger med hensyn til å kunne kombinere inn- og utbetalinger på banker med XML-format.   Instruksjoner nedenfor forutsetter at man minimum kjører versjon 12.1.1.   Remitterer du med Visma DI i dag og ønsker overgang til Visma.net AutoPay?    1. Avtale med bank Kontakt din bankforbindelse for å få avklart om du kan videreføre eksisterende avtale, eller må opprette en ny remitteringsavtale ved overgang til Visma.net AutoPay.  På denne siden finner du prosedyrer og informasjon om din bank. OBS! Avtal tidspunkt med banken din. Planlegg remittering ut fra oppgitt dato for overgang til Visma.net AutoPay.  Sett siste mulige forfallsdato før overgang, slik at du får inn all returdata på forfalte poster og unngår manuell bokføring. Ved oppstart av innbetalingsretur via Visma.net AutoPay må kundeenhetsID endres til 0011542, dette kan meldes til payment-test-no@nets.eu   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    3. Oppsett og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI    Har du ikke benyttet deg av remittering via Visma DI tidligere?    1. Avtale med bank Har din bank direkte remittering mot AutoPay eller må avtalen rutes via en banksentral som Nets eller Evry? Informasjon om banker og bankavtaler finner du på denne siden.   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    Videre trenger du lisens for DI-Elbet for å kunne foreta remittering eller motta elektroniske innbetalinger. Ta kontakt med din selgerkontakt dersom du ikke har lisens for DI-Elbet.   3. Oppstart og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI     Informasjon og forutsetninger: Visma DI versjon 12.0.3 eller eldre kan kun lese OCR (strukturerte innbetalinger med KID). Disse kommer fra Nets i et gitt format (ikke nytt XML-format). Har du Visma DI versjon 12.0.X fører dette til at avtaler som skal settes opp med remittering via nytt XML-format, dvs banker som kommuniserer direkte med AutoPay (DNB, Nordea, SEB og Danske Bank) IKKE kan motta innbetalinger via AutoPay på samme tid. Da må man som alternativ få innbetalingene på fil som tidligere. For banker som faller inn under Nets- eller Evry-paraplyene er dette ikke noe problem. Vi anbefaler derfor oppgradering til Visma DI versjon 12.1.1 for å unngå begrensninger med tanke på formater som nevnt over.   Alle banker unntatt Nets støtter utlandsremittering og sending av kreditnota uten kryssing i Visma DI i forkant. Nets støtter kun remittering av innlandsbetalinger.   NB!  DI-Elbet støtter kun bankkonti hvor kontoens valuta er i NOK. Dersom det benyttes valutakonto, f.eks. bankkonto i EUR, vil ikke retur fra banker eller Visma.net AutoPay bli behandlet korrekt. Er det valgt å benytte valutakonti i remitteringen, må man være oppmerksom på at bunter må korrigeres manuelt i forbindelse med valutakurser, agio og beløp før disse kan oppdateres. Benyttes Visma.net AutoPay, må man i tillegg slå av automatisk oppdatering av bunter.   Større virksomheter som skal betale faktura i Euro må fra 31.10.2016 remittere på format ISO 20022. Dette gjelder bedrifter med over 10 ansatte, eller med minst 2 millioner Euro i omsetning. Oppdatert info om hvilke banker som støtter formatet finner du her.   Ellers ligger generell info om Visma.net AutoPay her.   Har du spørsmål om Visma.net Autopay? Aktiveringsteamet kan hjelpe deg å aktivere tjenesten, du kan kontakte dem på aktivering@visma.com.   Kundesenteret tilbyr 1. Linje support på Visma.net Autopay. Ta kontakt med oss via chat, telefon eller e-post. 09101 og kundesenteret@visma.no
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ramon H. Iversen VISMA ‎30-01-2018 10:08
I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 er det vedtatt endring på merverdiavgift - lav sats. Det er besluttet at denne satsen fra og med 1. januar 2018 skal øke fra 10 % til 12 %.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Beathe Rian VISMA ‎19-01-2018 08:14
I tidligere versjoner var det filnavnet med _+<språkkode> som styrte hvilken blankett som skulle brukes. I den nye blankettgeneratoren er dette endret.   Dersom språkkode og blankettfil ikke er knyttet opp riktig, kan følgende meldinger komme opp ved utskrift av faktura:    Meldingene TPrintFormWrapper.SourcelsValid: (103) og TPrintFormWrapper.InsertStaticData: (102) er meldinger som kan komme opp.   Løsningen er å knytte en blankett opp til språkkoden. Da vil fakturaen kunne bli skrevet ut. En rask måte å komme seg inn i blankettgenerator'en er å gå til et vindu hvor blanketten blir brukt (f.eks. Faktura | Utfakturering). Da finner du dette ikonet         Når du markerer ønsket type utskrift  (her:"Faktura med giro"), kommer oppsettet fram i høyre del av vinduet. Under "Blankett" velger dere ønsket "Språkkode". Hos dere vil nok "Blankettfil" ligge blankt. Fra nedtrekksmenyen    velges ønsket blankett-fil.   I dette eksempelet er Blankettoppsettet satt opp for klient 000 og alle brukere.  Det vil si at denne innstillingen gjelder for alle klienter og alle brukere. Ønsker du mer informasjon vedr. generelt oppsett i Blankettoppsett, se eget brukertips. Alle språkkoder dere benytter må knyttes opp med en blankett. I v. 8.1 er det ikke nødvendig at blanketten følger tidligere versjoners prinsipp om "_(språkkode)" f.eks faktura1_SVE. Det har ingen betydning hvilket navn dere gir blanketten. Imidlertid kan det være greit å navngi dem på en måte som gjør at dere vet at blanketten har et annet språk.   Velge språkkode og blankett-fil Dersom meldingen i skjermbildet under kommer opp når dere skal velge ny språkkode, må dere være nøye med hvilket alternativ dere velger. Alternativ 1 Programmet foreslår dette valget: "Kopier blankettfil "faktura1_ENG" til en ny blankettfil med navn "faktura1_SVE" NB! Hvis dere allerede har en blankett som heter faktura1_SVE, så vil denne bli overskrevet med den nye filen.  Det betyr at før dere velger dette alternativet, må dere være helt sikker på at dere ønsker å overskrive en eventuell eksisterende fil. Alternativ 2 Dersom dere IKKE ønsker å lage en ny blankett-fil, men ønsker å knytte opp en blankett som allerede finnes, må dere i stedet velge alternativ 2: "Bruk eksisterende blankettfil "faktura1_Eng" for denne språkkoden" Det er mulig å benytte samme blankett til flere språkkoder.  Dersom valgte blankett-fil ikke er den dere ønsker, kan dere etterpå velge riktig blankett. Er dere usikre velger dere alternativ 2.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎11-01-2018 08:22
Dokumentasjonen kan hentes ut fra Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | DI-Regnskap | Veiledninger DI-Regnskap | Årsavslutning DI-Regnskap
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎11-01-2018 08:22
Dokumentasjonen kan hentes ut fra Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | DI-Fakturering  | Veiledninger DI-Fakturering | Årsavslutning DI-Fakturering
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Beathe Rian VISMA ‎05-01-2018 08:50
I v. 8.1 er Blankettoppsett i DI-Business og DI-Office slått sammen, og finnes nå kun i DI-Office. Ved første gangs oppstart av Visma DI etter oppgradering, skal alle blanketter automatisk bli flyttet fra mappen \DI\Blanketter til DI-Office. I tillegg flyttes også alle blanketter som ligger lagret på klientene.
Vis hele artikkelen
av Beathe Rian VISMA
I v. 8.1 er Blankettoppsett i DI-Business og DI-Office slått sammen, og finnes nå kun i DI-Office. Ved første gangs oppstart av Visma DI etter oppgradering, skal alle blanketter automatisk bli flyttet fra mappen \DI\Blanketter til DI-Office. I tillegg flyttes også alle blanketter som ligger lagret på klientene. Dersom dette av en eller annen årsak har feilet, kan flyttingen startes opp igjen ved å fjerne innstillingen som indikerere at flyttingen er gjort. På en lokal innstallasjon (enkeltstående PC), vil programmet bli innstallert under følgende mappestruktur:     På en server-installasjon kan mappenstrukturen være annerledes. Dere må finne den delte mappen   "Client". Under mappen   "Client", vil oppbyggingen være den samme som på en enkeltstående PC. Åpne filen DIOffice.ini under   Client\Data\Layout\, og slett alle linjer som inneholder informasjon om v. 81 --> *81* (se skjermbildet under):   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Husk å lagre og lukke filen DIOffice.ini. Kontroller at mappen for Blanketter   IKKE er skrivebeskyttet   før dere starter Visma DI på nytt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontroller også at stien til   "Felles data"   i programmet   "Visma DI Server konsoll"   peker mot den delte mappen (Client) slik at programmet finner mappestrukturen som skal benyttes ved flytting av blanketter.   Blankettene er kommet inn i Blankettoppsett, men får ikke valgt riktige blanketter Se   eget brukertips   som forklarer hvordan Blankettoppsett fungerer i v 8.1
Vis hele artikkelen
av Beathe Rian VISMA
  Klienter blir nå merket som enten låst eller i bruk når man starter opp en DI-Business rutine. Er klienten i bruk, vil det ikke være mulig å ta eller legge tilbake sikkerhetskopi. Er klienten låst (en kritisk rutine kjøres), vil det ikke være mulig å starte opp andre rutiner på klienten før den kritiske rutinen er ferdig kjørt. Kritiske rutiner inkluderer bla. årsavslutning, reorganisering av registre, oppretting av nye register og korrigeringsrutiner fra   Fellesrutiner .  Dersom en rutine f.eks. har blitt manuelt stoppet i Windows oppgavebehandler, kan det skje at systemet ikke fanger opp at rutinen er stoppet.   Administrator kan se hvilke rutiner og brukere som holder klienten opptatt fra   Visma DI Admin | Låste klienter .  Det er kun en med administrator-rettighet som kan låse opp klienten igjen fra denne rutinen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎01-12-2017 12:29
Fra Visma DI kan du ta hånd om alle banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere. Betalingshåndtering direkte i økonomisystemet Istedenfor å logge inn og ut av nettbanken, kan du i dag administrere hele betalingsflyten direkte fra Visma DI. Da sendes alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken. Istedet sørger systemet for enkel, sikker og rask betalingsformidling, og du sparer tid og penger ved å eliminere tidkrevende manuelle oppgaver.  For å koble Visma DI til banken din benytter du modulen Visma.net AutoPay. Da får du:    Full kontroll på inn- og utbetalinger  Automatisk dataflyt mellom Visma DI og banken En enkel og trygg prosess for godkjenning og betaling Automatisk matching og bokføring av kundebetalinger Oppdatert kundereskontro Aktivering av Visma.net AutoPay Transaksjonsprisene for Visma.net AutoPay er kr 2,- per utgående betaling. Det er ingen oppstartspris for bruk av tjenesten, og heller ingen faste kostnader.  Banken din må også informeres at dere skal å bruke Visma.net Autopay for betalingsformidling. Når Visma.net Autopay blir aktivert, kan du enkelt logge inn i Visma.net og finne avtaleskjemaer for avtaler som skal sendes til banken. Følg instruksjonene i Oppstart Visma.net AutoPay for å sette opp integrasjon mellom Visma.net AutoPay og din Visma DI klient.   Har du spørsmål om Visma.net Autopay? Aktiveringsteamet kan hjelpe deg å aktivere tjenesten, du kan kontakte dem på aktivering@visma.com.   Kundesenteret tilbyr 1. Linje support på Visma.net Autopay. Ta kontakt med oss via chat, telefon eller e-post. 09101 og kundesenteret@visma.no
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ramon H. Iversen VISMA ‎25-10-2017 09:43
Denne artikkelen forteller hvordan man merker privatkunder i Visma DI for at de skal få eFaktura rett i nettbank.
Vis hele artikkelen
av Beathe Rian VISMA
Det er ikke mulig å hente hjelp under Hjelp-menyen lengre
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Disse mva-kodene benyttes i forbindelse med innførsel av varer og tjenester, og innenlands kjøp med omvendt avgiftplikt. Felles for disse kodene, er at det er nettobeløpet som skal registreres. I tillegg til å beregne utg. mva, så vil kodene også håndtere fradrag for inng. mva.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Feil i utskrift Åpne poster med delbetaling, sortering Alfa-navn
Vis hele artikkelen
av Kristin Harnes VISMA
Får du ikke inn returdata på remitteringer eller innbetalinger fra visma.net AutoPay, selv om du ser at disse er tilgjengelig i AutoPay-portalen?
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Prøv Visma Sign