avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
I tidligere versjoner var det filnavnet med _+<språkkode> som styrte hvilken blankett som skulle brukes. I den nye blankettgeneratoren er dette endret.   Dersom språkkode og blankettfil ikke er knyttet opp riktig, kan følgende meldinger komme opp ved utskrift av faktura:    Meldingene TPrintFormWrapper.SourcelsValid: (103) og TPrintFormWrapper.InsertStaticData: (102) er meldinger som kan komme opp.   Løsningen er å knytte en blankett opp til språkkoden. Da vil fakturaen kunne bli skrevet ut. En rask måte å komme seg inn i blankettgenerator'en er å gå til et vindu hvor blanketten blir brukt (f.eks. Faktura | Utfakturering). Da finner du dette ikonet         Når du markerer ønsket type utskrift  (her:"Faktura med giro"), kommer oppsettet fram i høyre del av vinduet. Under "Blankett" velger dere ønsket "Språkkode". Hos dere vil nok "Blankettfil" ligge blankt. Fra nedtrekksmenyen    velges ønsket blankett-fil.   I dette eksempelet er Blankettoppsettet satt opp for klient 000 og alle brukere.  Det vil si at denne innstillingen gjelder for alle klienter og alle brukere. Ønsker du mer informasjon vedr. generelt oppsett i Blankettoppsett, se eget brukertips. Alle språkkoder dere benytter må knyttes opp med en blankett. I v. 8.1 er det ikke nødvendig at blanketten følger tidligere versjoners prinsipp om "_(språkkode)" f.eks faktura1_SVE. Det har ingen betydning hvilket navn dere gir blanketten. Imidlertid kan det være greit å navngi dem på en måte som gjør at dere vet at blanketten har et annet språk.   Velge språkkode og blankett-fil Dersom meldingen i skjermbildet under kommer opp når dere skal velge ny språkkode, må dere være nøye med hvilket alternativ dere velger. Alternativ 1 Programmet foreslår dette valget: "Kopier blankettfil "faktura1_ENG" til en ny blankettfil med navn "faktura1_SVE" NB! Hvis dere allerede har en blankett som heter faktura1_SVE, så vil denne bli overskrevet med den nye filen.  Det betyr at før dere velger dette alternativet, må dere være helt sikker på at dere ønsker å overskrive en eventuell eksisterende fil. Alternativ 2 Dersom dere IKKE ønsker å lage en ny blankett-fil, men ønsker å knytte opp en blankett som allerede finnes, må dere i stedet velge alternativ 2: "Bruk eksisterende blankettfil "faktura1_Eng" for denne språkkoden" Det er mulig å benytte samme blankett til flere språkkoder.  Dersom valgte blankett-fil ikke er den dere ønsker, kan dere etterpå velge riktig blankett. Er dere usikre velger dere alternativ 2.
Vis hele artikkelen
Dokumentasjonen kan hentes ut fra Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | DI-Regnskap | Veiledninger DI-Regnskap | Årsavslutning DI-Regnskap
Vis hele artikkelen
Dokumentasjonen kan hentes ut fra Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | DI-Fakturering  | Veiledninger DI-Fakturering | Årsavslutning DI-Fakturering
Vis hele artikkelen
I v. 8.1 er Blankettoppsett i DI-Business og DI-Office slått sammen, og finnes nå kun i DI-Office. Ved første gangs oppstart av Visma DI etter oppgradering, skal alle blanketter automatisk bli flyttet fra mappen \DI\Blanketter til DI-Office. I tillegg flyttes også alle blanketter som ligger lagret på klientene.
Vis hele artikkelen
I v. 8.1 er Blankettoppsett i DI-Business og DI-Office slått sammen, og finnes nå kun i DI-Office. Ved første gangs oppstart av Visma DI etter oppgradering, skal alle blanketter automatisk bli flyttet fra mappen \DI\Blanketter til DI-Office. I tillegg flyttes også alle blanketter som ligger lagret på klientene. Dersom dette av en eller annen årsak har feilet, kan flyttingen startes opp igjen ved å fjerne innstillingen som indikerere at flyttingen er gjort. På en lokal innstallasjon (enkeltstående PC), vil programmet bli innstallert under følgende mappestruktur:     På en server-installasjon kan mappenstrukturen være annerledes. Dere må finne den delte mappen   "Client". Under mappen   "Client", vil oppbyggingen være den samme som på en enkeltstående PC. Åpne filen DIOffice.ini under   Client\Data\Layout\, og slett alle linjer som inneholder informasjon om v. 81 --> *81* (se skjermbildet under):   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Husk å lagre og lukke filen DIOffice.ini. Kontroller at mappen for Blanketter   IKKE er skrivebeskyttet   før dere starter Visma DI på nytt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontroller også at stien til   "Felles data"   i programmet   "Visma DI Server konsoll"   peker mot den delte mappen (Client) slik at programmet finner mappestrukturen som skal benyttes ved flytting av blanketter.   Blankettene er kommet inn i Blankettoppsett, men får ikke valgt riktige blanketter Se   eget brukertips   som forklarer hvordan Blankettoppsett fungerer i v 8.1
Vis hele artikkelen
  Klienter blir nå merket som enten låst eller i bruk når man starter opp en DI-Business rutine. Er klienten i bruk, vil det ikke være mulig å ta eller legge tilbake sikkerhetskopi. Er klienten låst (en kritisk rutine kjøres), vil det ikke være mulig å starte opp andre rutiner på klienten før den kritiske rutinen er ferdig kjørt. Kritiske rutiner inkluderer bla. årsavslutning, reorganisering av registre, oppretting av nye register og korrigeringsrutiner fra   Fellesrutiner .  Dersom en rutine f.eks. har blitt manuelt stoppet i Windows oppgavebehandler, kan det skje at systemet ikke fanger opp at rutinen er stoppet.   Administrator kan se hvilke rutiner og brukere som holder klienten opptatt fra   Visma DI Admin | Låste klienter .  Det er kun en med administrator-rettighet som kan låse opp klienten igjen fra denne rutinen.
Vis hele artikkelen
Med Visma DI kan du ta hånd om alle banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere.   Oppstart av Visma.net AutoPay forutsetter oppgradering til versjon 12 av Visma DI. Remitterer du med Visma DI i dag og ønsker overgang til Visma.net AutoPay?    1. Avtale med bank Kontakt din bankforbindelse for å få avklart om du kan videreføre eksisterende avtale, eller må opprette en ny remitteringsavtale ved overgang til Visma.net AutoPay.  På denne siden finner du prosedyrer og informasjon om din bank. OBS! Avtal tidspunkt med banken din. Planlegg remittering ut i fra oppgitt dato for overgang til Visma.net AutoPay.  Sett siste mulige forfallsdato før overgang, slik at du får inn all returdata på forfalte poster og unngår manuell bokføring. Da Visma DI foreløpig ikke støtter Cremul/Egiro-innbetalinger må eventuelle OCR-avtaler opprettes/videreføres med Nets.  Ved oppstart av innbetalingsretur via Visma.net AutoPay må kundeenhetsID endres til 0011542, dette kan meldes til payment-test-no@nets.eu   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    3. Oppsett og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI    Har du ikke benyttet deg av remittering via Visma DI tidligere?    1. Avtale med bank Har din bank direkte remittering mot AutoPay eller må avtalen rutes via en banksentral som Nets eller Evry? Informasjon om banker og bankavtaler finner du på denne siden.   OBS! Det er kun DNB utbetalingsavtale (DNB innbetalingsavtale gjelder Cremul og skal ikke benyttes) og Nets-skjema som er tilgjengelig i Visma Community. For alle andre banker må bankforbindelse kontaktes for å opprette remitteringavtale mot Visma.net AutoPay. Visma DI støtter enn så lenge ikke Cremul/Egiro-innbetalinger, skal det opprettes en innbetalingsavtale må dette være en OCR-avtale med bank/Nets.   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    Videre trenger du lisens for DI-Elbet for å kunne foreta remittering eller motta elektroniske innbetalinger. Ta kontakt med din selgerkontakt dersom du ikke har lisens for DI-Elbet.   3. Oppstart og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI     Informasjon og forutsetninger: Visma DI støtter som tidligere nevnt ikke Cremul-innbetalinger, kun OCR (med KID). I påvente av Cremul-støtte må derfor OCR-avtale med bank/Nets opprettes for å få innbetalingsretur.  OBS!  Visma DI kan altså per i dag kun lese OCR (strukturerte innbetalinger med KID). Disse kommer fra Nets i et gitt format (ikke nytt XML-format). Utfordringen i dag er da at de avtaler som skal settes opp med remittering via nytt XML-format, dvs banker som kommuniserer direkte med AutoPay (DNB, Nordea, SEB og Danske Bank) IKKE kan motta innbetalinger via AutoPay på samme tid. Da må man som alternativ få innbetalingene på fil som tidligere. For banker som faller inn under Nets- eller Evry-paraplyene er dette ikke noe problem. Vi anbefaler at dere tar en avveining på de ulike aktuelle klientene på hva som er mest tidsbesparende på hver enkelt klient - remittering eller innbetalinger via AutoPay.    Alle banker unntatt Nets støtter utlandsremittering og sending av kreditnota uten kryssing i Visma DI i forkant. Nets støtter kun remittering av innlandsbetalinger. Større virksomheter som skal betale faktura i Euro må fra 31.10.2016 remittere på format ISO 20022. Dette gjelder bedrifter med over 10 ansatte, eller med minst 2 millioner Euro i omsetning. Oppdatert info om hvilke banker som støtter formatet finner du her. Minner om at oppstart av Visma.net AutoPay forutsetter oppgradering til versjon 12 av Visma DI. Ellers ligger generell info om Visma.net AutoPay her.   Har du spørsmål om Visma.net Autopay? Aktiveringsteamet kan hjelpe deg å aktivere tjenesten, du kan kontakte dem på aktivering@visma.com.   Kundesenteret tilbyr 1. Linje support på Visma.net Autopay. Ta kontakt med oss via chat, telefon eller e-post. 09101 og kundesenteret@visma.no
Vis hele artikkelen
Fra Visma DI kan du ta hånd om alle banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere. Betalingshåndtering direkte i økonomisystemet Istedenfor å logge inn og ut av nettbanken, kan du i dag administrere hele betalingsflyten direkte fra Visma DI. Da sendes alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken. Istedet sørger systemet for enkel, sikker og rask betalingsformidling, og du sparer tid og penger ved å eliminere tidkrevende manuelle oppgaver.  For å koble Visma DI til banken din benytter du modulen Visma.net AutoPay. Da får du:    Full kontroll på inn- og utbetalinger  Automatisk dataflyt mellom Visma DI og banken En enkel og trygg prosess for godkjenning og betaling Automatisk matching og bokføring av kundebetalinger Oppdatert kundereskontro Aktivering av Visma.net AutoPay Transaksjonsprisene for Visma.net AutoPay er kr 2,- per utgående betaling. Det er ingen oppstartspris for bruk av tjenesten, og heller ingen faste kostnader.  Banken din må også informeres at dere skal å bruke Visma.net Autopay for betalingsformidling. Når Visma.net Autopay blir aktivert, kan du enkelt logge inn i Visma.net og finne avtaleskjemaer for avtaler som skal sendes til banken. Følg instruksjonene i Oppstart Visma.net AutoPay for å sette opp integrasjon mellom Visma.net AutoPay og din Visma DI klient.   Har du spørsmål om Visma.net Autopay? Aktiveringsteamet kan hjelpe deg å aktivere tjenesten, du kan kontakte dem på aktivering@visma.com.   Kundesenteret tilbyr 1. Linje support på Visma.net Autopay. Ta kontakt med oss via chat, telefon eller e-post. 09101 og kundesenteret@visma.no
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen forteller hvordan man merker privatkunder i Visma DI for at de skal få eFaktura rett i nettbank.
Vis hele artikkelen
Det er ikke mulig å hente hjelp under Hjelp-menyen lengre
Vis hele artikkelen
Disse mva-kodene benyttes i forbindelse med innførsel av varer og tjenester, og innenlands kjøp med omvendt avgiftplikt. Felles for disse kodene, er at det er nettobeløpet som skal registreres. I tillegg til å beregne utg. mva, så vil kodene også håndtere fradrag for inng. mva.
Vis hele artikkelen
Feil i utskrift Åpne poster med delbetaling, sortering Alfa-navn
Vis hele artikkelen
Får du ikke inn returdata på remitteringer eller innbetalinger fra visma.net AutoPay, selv om du ser at disse er tilgjengelig i AutoPay-portalen?
Vis hele artikkelen
Brukere av egendefinerte avgiftskoder må sørge for at de har unike egendefinerte avgiftskoder.
Vis hele artikkelen
Det er ikke mulig å registrere tall under budsjetteringen
Vis hele artikkelen
Forslag til korrigering av bokføringer for de av dere som lastet ned versjon 8.2.1 før den ble stoppet, og har oppdatert bunter med mva-behandling.
Vis hele artikkelen
Mange finner ikke valget for å få åpnet akkumulert hovedbok i Excel.
Vis hele artikkelen
Det er en mulighet til å skrive ut en omskrift under Bilag | Omskrift av siste kontrolliste. Imidlertid hvis det er oppdatert andre bunter i mellomtiden, mistes denne muligheten.
Vis hele artikkelen
I v. 8.2 av Visma DI er det mulig å lage seg en oversikt over hvilke kunder som er satt opp for elektronisk fakturering.
Vis hele artikkelen
Dersom du har endret en standard faktura-blankett f.eks med logo, og sender på epost eller via Visma AutoInvoice i tillegg, må også disse blankettene endres.
Vis hele artikkelen
Relevante linker