avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

  • 5 Svar
  • 0 Liker
  • 3538 Visninger

Spar tid, send inn aksjonærregisteroppgavene for 2020 allerede nå.

Dersom man har selskaper som er avviklet eller gått konkurs, er det fint å kunne ferdigstille innrapporteringen tidlig.

Aksjonærregisteroppgavene vil allerede nå være klar også for mange andre selskaper, eventuelt utbytte er vedtatt og utbetalt, ingen eierskifter forventes og selskapet har ikke planer om skattepliktige utlån til aksjonærer.

Det er mulig å sende inn aksjonærregisteroppgaven for 2020 allerede nå, og dersom du likevel skulle ha endringer i ettertid så løses dette ved at du sender inn en ny og endret aksjonærregisteroppgave innen fristen 31. januar 2021.

Du kan dermed spare tid i desember og januar hvis du allerede nå sender inn aksjonærregisteroppgavene.

Denne artikkelen gir deg praktisk informasjon om hvordan du kan rapportere inn aksjonærregisteroppgaven for 2020 med Visma Finale Årsoppgjør for 2019 (versjon 32).

Registrering av data i aksjonærdatabasen

Det er mulig å registrere data for senere inntektsår helt uavhengig av aktivt regnskapsår. Hvis 2019 er klientens aktive regnskapsår, kan du likevel holde aksjonærdatabasen oppdatert frem til dags dato.

Aksjonærregisteret kan også vedlikeholdes med Visma Finale Rapportering eller Visma Finale  Avstemming, men Visma Finale Rapportering og Visma Finale Avstemming har ikke støtte for RF-1086 Aksjonærregisteroppgave.

For å se på aksjonærregisterskjemaet for 2020 i Visma Finale Årsoppgjør må klienten overføres til regnskapsår 2020. Aksjonærregisteroppgaven vises alltid for det aktive regnskapsåret.

Selv om et selskap har avvikende regnskapsår, så er RF-1086 Aksjonærregisteroppgave for kalenderåret. Visma Finale Årsoppgjør vil fylle ut oppgavene for kalenderåret selv om regnskapsåret er for en annen periode.

Når man først har sendt inn data til Altinn, og senere registrerer endringer, vil det være å anbefale at innsendelse foretas med det samme, slik at du ikke blir glemmer å sende inn dataene, siden klientoversikten viser status for den forrige innsendelsen som du har foretatt. Det er også mulig å høyreklikke på klienten i klientoversikten, og endre Altinn-status på klienten, slik at klienten viser status "Ikke sendt".

Overføring av en klient til nytt regnskapsår 2020 med Visma Finale Årsoppgjør for 2019 (versjon 32)

For å overføre klienten til nytt regnskapsår, går du inn i menyen Firma - Åpne i nytt år, og åpner klienten. Det aktive regnskapsåret til klienten vil bli endret, og prosessen er ikke mulig å reversere i de tilfeller der du har en felles klientkatalog for alle regnskapsår.

Dette betyr at du må være helt ferdig med klientens årsregnskap, og sendt inn ligningsoppgaver og årsregnskaper via Altinn før overføring til nytt regnskapsår foretas.

Dersom dere har rutiner for å kopiere klienten til en ny datakatalog før klientene overføres til nytt regnskapsår, så er dette noe som gjøres før man åpner klienten i nytt regnskapsår via denne menyen.

Er det mulig å vise klientens data for regnskapsåret 2019 etter at klienten er overført til 2020?

Det er mulig å se regnskapet og ligningsoppgavene for 2019 ved å høyreklikke på klienten i klientoversikten og velge "Åpne klienten i regnskapsår 2019". Klienten vil da bli åpnet i regnskapsår 2019 slik at du kan se på og skrive ut skjemaer og rapporter, men det er ikke mulig å lagre endringene som eventuelt gjøres.

 

2020-10-21_11-13-14.png

Innsendelse av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave 2020 til Altinn

Innsendelse av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave til Altinn gjøres på vanlig måte når klienten er i regnskapsår 2020. RF-1086 Aksjonærregisteroppgave viser nå status og transaksjoner for 2020, og kan sendes inn elektronisk til Altinn.

Altinn-funksjonen fungerer på samme måte som for 2019-skjemaene.

 

Klientoversikten for FINALE Årsoppgjør 2019 for klienter som er overført til 2020

Når klienten er overført til nytt år, vil status for regnskapsåret 2020 vises i programmet for 2019.

For å sikre at man ikke forveksler status for de ulike regnskapsårene, vil status som gjelder et senere år enn programmets standard regnskapsår vises med årstallet foran status-teksten. Dermed kan man også sortere klientene etter statuskolonnen ved å klikke på kolonneoversikten. 

 

Utsendelse av Brev til Aksjonærer.

Dersom du skal sende ut brev til aksjonærene, anbefaler vi at du benytter Visma Boardroom. Ved bruk av Vima Boardroom til distribusjon av brev til aksjonærene, tilfredsstiller du også GDPR kravene.

 

2020-10-21_11-20-12.png

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Når kan vi forvente at Finale 2018 er klar? Vil dere i denne versjonen ha klart å fjerne problemet med at programmet "låser seg" enkelte ganger (ganske ofte innimellom) og må lukkes uten å ha mulighet til å lagre.


Finale 2018 Kan forventes medio desember 2018. 

Når det gjelder problemer med at programmet "låser seg" enkelte ganger, er det best du tar kontakt med supportavdelingen for finne årsaken til dette, da det ikke er noe kjent problem.

CONTRIBUTOR *

Er det mulig å fjerne personnummer fra utskrift?

Er det mulig å få skrevet ut Aksjonærregisteroppgaven på engelsk?
(updated by Knut Lofsberg VISMA ‎03-09-2019 15:01 )

Hei.

For distribusjon av aksjonærregisteroppgaven som ikke bryter med GDPR, har vi Visma Boardroom.

Aksjonærregisteroppgaven er ikke mulig å skrive ut i Engelsk språk.