avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i Blankettoppsett fra v. 8.1

23-09-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 968 Visninger
I v. 8.1 av Visma DI er det gjort endringer vedr. blankettoppsett. Tidligere lå det en blankettgenerator i DI-Business og en tilsvarende en under DI-Office. I denne versjon er disse to blitt slått sammen til en. Den i DI-Business er blitt integrert med den i DI-Office.

Prinsippet er likt slik det var i eldre versjoner, men vi har erfart at det finnes noen små forskjeller som kan skape litt forvirring.

Skriverstyring

Under Egenskaper | Felles | Utskriftsoppsett også kjent som R714 finnes skriverstyringen i DI-Business

Innstillingene som ligger her gjelder nå kun for utskrifter som ikke blir skrevet ut via  Blankettgeneratoren. Fremdeles kommer du inn i Blankettgeneratoren ved å gå på ikonet øverst i vinduet (se pilen).

Det er viktig at dere kontrollerer innstillinger for skriveroppsett, se punkter nedenfor:

Snarvei-tasten for å åpne Blankettgeneratoren er <F7>. Nå kommer du inn i Blankettgeneratoren som ligger inn under DI-Office.

Utskriftsoppsett fra byrå (000) benyttes

Denne egenskapen ligger nå på to plasser. Er det krysset av for "Utskriftsoppsett fra byrå (000) benyttes" inne i R714 (Skriverstyring), vil dette kun påvirke utskrifter som ikke skrives ut via blankett.

Tilsvarende egenskap må settes opp inne i DI-Office. Det ligger ikke noe automatikk i at denne egenskapen blir videreført i Blankettgeneratoren under DI-Office.

Kontroller derfor hvilket oppsett som er gjeldende i Blankettgeneratoren (DI-Office).

I dette eksempelet står det øverst i vinduet: Demonstrasjon AS (997), alle brukere

Dette betyr at under Blankettgeneratoren (DI-Office) er det ikke satt opp skriveroppsett fra 000, men klienten har sitt eget oppsett når det gjelder blanketter.

Endringer som da blir gjort vedr. blanketter vil ikke berøre andre klienter.

Vi anbefaler å bruke samme oppsett som det opprinnelig var brukt i tidligere versjoner.  Hvis det under R714 (Skriverstyring) er krysset av for "Utskriftsoppsett fra byrå (000) benyttes", bør samme egenskap setter opp også under Blankettgeneratoren (DI-Office)

Denne egenskapen finnes under oppsettet til klienten i DI-Office

Inne i klienten, nederst til venstre finnes valget for klienten. Klikk på klientens navn. Øverst her på venstre side kommer da opp Egenskaper | Innstillinger. Under dette valget øverst til høyre under Diverse, finnes egenskapen "Blankettoppsett fra Byrå:"  Dersom det ønskes oppsett fra Byrå (000) settes dette valget til <Ja>.

Eget oppsett for hvert system

Denne egenskapen ligger også på to plasser nå. Er det krysset av for "Eget oppsett for hvert bruker" inne i R714 (Skriverstyring), vil dette kun påvirke utskrifter som ikke skrives ut via blankett.

Tilsvarende egenskap må settes opp inne i DI-Office. Det ligger ikke noe automatikk i at denne egenskapen blir videreført i Blankettgeneratoren under DI-Office.

Kontroller derfor hvilket oppsett som er gjeldende i Blankettgeneratoren (DI-Office).

Som tidligere vist i eksempelet står det øverst i vinduet: Demonstrasjon AS (997), alle brukere

Bak kommaet står det i eksempelet alle brukere. Dette betyr at alle som har tilgang til aktuelle klient også har tilgang til de blankettene som er valgt. Det må være svært spesielle grunner som tilsier at brukerspesifikt oppsett bør brukes under Blankettgeneratoren. De blanketter som blir satt opp av en bruker som har brukerspesifikt oppsett, vil ikke være tilgjengelig for andre enn denne brukeren.

Denne egenskapen settes opp på brukeren, og finnes i Visma DI Meny under Hjem | Generelt | Systeminnstillinger | Innlogget bruker...

Nederst i vinduet under Blanketter finnes en avkrysningsboks for "Brukerspesifikt oppsett for blanettutskrift".  Det anbefales å fjerne avkryssingen her dersom den er satt på.

 

Hvor ligger blankettene lagret i v. 8.1?

Blankettene er flyttet fra mappen for blanketter.  Hvor ligger de nå?