avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Periodisering under bilagsregistrering

06-02-2015 03:45
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 968 Visninger
I den vanlige bilagsregistreringen kan du fordele en kostnad periodevis med like beløp. Periodiseringen kan gå inn i et nytt år. Den kan også gjøres tilbake i tid innenfor samme år.
  • Periodiseringen iverksettes ved at du fører et bilag og trykker tegnet ”/” i kodefeltet. Du blir da bedt om å oppgi en balansekonto for motpostering, samt en resultatkonto for belastning, og til slutt tidsintervallet i MM.ÅÅ.
  • Når du har gjort dette, vil en ny linje opprettes i bunten. Dette er en motpost for det bilaget som er ført og eventuell månedsbelastning for inneværende periode.
  • Bunter for andre perioder enn den du er inne på produseres automatisk.

Et eksempel vil være en postering som skal fordeles på inneværende måned samt de tre neste:

PeriodiseringBilag

For at du som bruker ikke skal få en masse bunter, vil programmet sjekke om det finnes Periodiseringsbunter og oppdatere disse.


NB! En forutsetning er at det finnes en bilagsart Periodisering som har behandlingskode G. Denne bilagsarten skal ikke benyttes aktivt når du fører bilaget. Programmet finner selv arten. Bilagsarter vedlikeholdes under Egenskaper | Felles | Bilagsarter.

 

  • Periodisering skal føres med den bilagsarten som er naturlig for bilaget.
  • Periodisering fungerer slik at du periodiserer ett og ett bilag direkte under bilagsregistrering.Det er satt en begrensning til at du kun kan periodisere ”siste” linje. Dette betyr at du må ha blanke linjer etter aktuell linje/bilag.
  • Du kan fortsette å føre bilag i samme bunt etter at periodisering er utført.  


NB! Husk at inne i bildet for oppdatering av bunt, må du hake av for Vis periodiserte for å få frem periodiseringsbilagene i tillegg til hovedbilaget.


Automatisk forslag til konto

I kontovedlikehold (Fil | Kontoplan | Egenskaper), kan du på kostnadskonto, sette inn henvisning til balanse­kontoen som skal benyttes for motpostering ved periodisering.I tillegg må du angi konto for balanse og/eller resultat i feltet Balanse periodiseringskonto/Resultat periodiseringskonto.