avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Purring, valg og vedlikehold av blanketter

07-06-2016 18:35
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1364 Visninger
En gjennomgang av de to type blanketter som finnes

Purring er et omfattende tema med mange muligheter til oppsett. I dette brukertipset vil valg og vedlikehold av blanketter bli tatt opp som tema.
Har dere ytterligere spørsmål vedr. oppsett, se veiledning i Visma DI

Det finnes også en enkel innføring her på hvordan du redigerer blanketter.

En enkel måte å komme inn til blankettoppsett, er å gå på ikonet som ligger øverst i vinduet. Dette ikonet finnes i alle vinduer der det benyttes blanketter ved utskrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blankettene kan deles inn i tre forskellig type blanketter.

1. Purrebrev
2. Purrebrev/rentenota
3. Rentenota

 

Oppsettet som styrer hvilken type purring som benyttes, ligger under DI-Regnskap: Egenskaper | Kunder | Purring/ renteberegning.

 

"Purrebrev" og "Purrebrev/ rentenota" benyttes ved purring og forskuddsberegning av renter, og benyttes før fakturaen er blitt betalt.  "Rentenota" benyttes ved etterskuddsberegning av renter.  Denne utskriften skal benyttes etter at kundene har betalt for sent.

1. Purrebrev:
Purrebrev benyttes dersom det purres, og det ikke skal beregnes renter ved purring (forskuddsberegning av renter).
 

NB! Selv om dere har oppsett som sier at det skal renteberegnes, finnes det unntak der "Minste rentebeløp" under Egenskaper | Kunder | Purring/ renteberegning ikke står til 0.  Er påløpte renter mindre enn "Minste rentebeløp", vil denne blankett-typen bli valgt ved utskrift. Dette er årsaken til at begge blankettene må redigeres dersom dere gjør endringer på standard-blankettene.

2. Purrebrev/ rentenota: benyttes dersom det er valgt forskuddsberegning av renter og påløpt renter er høyere enn "Minste rentebeløp"

3. Rentenota: benyttes når det er satt opp etterskuddsberegning av renter. Det er først når en faktura er blitt betalt, og hvor oppgjorte poster er beholdt.

Alle tre typene har utskrift til papir og epost. Så dersom det sendes ut purringer/ rentenota både på papir og epost, må begge type blanketter redigeres (Rediger alle blankettene: Purrebrev, (Purrebrev epost), Purrebrev/ rentenota og  (Purrebrev/ rentenota epost)).

 

NB! Ved sending av "Inkassovarsel" er ikke forsendelse på epost "gyldig" dersom det skal sendes videre til inkasso.  Anbefaler derfor at denne purringen skrives på papir og sendes i posten.

Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven):
§ 9. Inkassovarsel og betalingsfrist
Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren
a)    etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel på papir om at inkasso vil bli satt i verk, og
b)    i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.
Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp.
0    Endret ved lover 9 jan 1998 nr. 5, 25 juni 1999 nr. 46 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 25 juni 1999 nr. 702), 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 20 des 2002 nr. 106 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1616).

Aktiverte purrenivå:
Valget finnes under Kundeoppfølging | Vedlikehold purretekster/purreintervall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunde 0 representerer alle kunder som ikke har et eget oppsett.  (Sjekk om det ligger egne oppsett på kunder ved å klikke på <Neste> eller <Forrige>.)

Det er mulig å aktivere opptil 5 purrenivå.  Dersom det står 0 "Dager fra forfallsdato:" er nivået deaktivert. 

NB! Dersom nivå 1 har 0 dager, er all purring deaktivert.


Purrebrev


Som standard ligger det 2 type blanketter for purrebrev; Purrebrev1 og Purrebrev2

PurreBrev1
Inneholder to felt som inneholder overskrift og purretekst.
Hver linje representerer et purrenivå.  Det må være like mange linjer i overskrift og purretekst som det er aktiverte purrenivå.

NB! Dere må gå inn i standardblankett "PurreBrev1" og redigere de tekstene som ligger på de forskjellige nivåene, siden det som ligger i standarden bare er ment som et forslag.

En linje representerer et purrenivå. Programmet justerer linjeskiftet selv dersom det er krysset av for "Autojuster høyde" under egenskapen "Utskriftsopsjon" til venstre i Plukktekstfeltet.

Dersom tekstene ikke blir redigert, vil den feile når det kjøres 2. gangs purring, ref brukertips.

 

 

 

 

 

 

 

 

PurreBrev2
Benytter de purretekster som ligger inn under Kundeoppfølging | Vedlikehold purretekster/purreintervall. 

 

 

Inkassovarsel
Det er kommet innskjerpelser i lovverket etter at purre-blankettene ble lansert.  Nå skal det komme fram i klartekst at det er et inkassovarsel som sendes.
Les mer om dette på brukertipset Inkassovarsel på purreblanketter.