avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Quality Management

Sorter etter:
Meldingen tyder på at det finnes en eller flere korrupte poster i Åpne poster.   "Upper bound = 24" kan bety at posten ikke har bilagsart.   Grei måte å finne slike poster på, er å eksportere åpne poster fra Fellesrutiner (eksport nr 4 og 5).   Åpne eksportfila i Excel og filtrere regnearket så du ser bare linjer med blank verdi i kolonnen med bilagsart.   Når du ser hvilke konti det gjelder, kan du gå til vedlikehold av åpne poster og slette korrupte linjer med <Ctrl>+<S>.
Vis hele artikkelen
16-12-2015 23:50
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 661 Visninger
Gjelder Visma DI versjon 8. Veiledningen du finner her beskriver hvordan DI-PaperLess server og Visma DI kan installeres og konfigureres i et ASP-miljø.
Vis hele artikkelen
12-02-2015 21:23 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 656 Visninger
I visse tilfeller oppstår det behov for å kontere på andre valg enn man vanligvis har satt opp i PaperLess.
Vis hele artikkelen
02-05-2016 22:09 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 668 Visninger
Noen ganger er det behov for endring av avdeling på bokført bilag.
Vis hele artikkelen
27-07-2015 22:26
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 650 Visninger
Slik får du oversikt over ordrer som er slettet eller har endret status i DI-Fakturering
Vis hele artikkelen
20-06-2015 24:56 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 684 Visninger
Ved oppstart av en ny bunt kan man få meldingen "Buntarten er i bruk av en annen!" selv om ingen andre brukere er inne.
Vis hele artikkelen
02-06-2015 22:15 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 683 Visninger
I tidligere versjoner var det filnavnet med _+<språkkode> som styrte hvilken blankett som skulle brukes. I den nye blankettgeneratoren er dette endret.
Vis hele artikkelen
05-01-2018 08:36 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 643 Visninger
Her kan du lese mer om registrering av budsjett under DI-prosjekt
Vis hele artikkelen
06-01-2017 15:09 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 613 Visninger
Det er en mulighet til å skrive ut en omskrift under Bilag | Omskrift av siste kontrolliste. Imidlertid hvis det er oppdatert andre bunter i mellomtiden, mistes denne muligheten.
Vis hele artikkelen
25-11-2016 13:00 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 612 Visninger
Dersom du ønsker å rydde opp i reskontroen din over kontoer som ikke lengre er i bruk, finnes det en hjelperutine som flytter kontoer over til en felles samlekonto.
Vis hele artikkelen
25-07-2016 14:00 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 632 Visninger
I DI-Fakturering kan du velge mellom to ulike løsninger der den ene danner fil i systemet som oversendes factoringselskapet, mens den andre kun skriver factoringselskapets adresse på giroen.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 19:03
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 640 Visninger
Her skisseres det veldig enkelt hvor du selv kan gå inn og redigere en blankett.
Vis hele artikkelen
30-01-2015 17:43 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 666 Visninger
Hvordan sende dokument til signering? Du kan sende et dokument som ligger i dokumentarkivet på klienten under   Hjem (firmanavn)   | Dokumenter | Dokumenter. Velg dokumentet du ønsker å send, og klikk på   Send til signering   i båndet øverst i bildet under fanen   Dokument   og gruppen   Visma Sign. For informasjon om hvordan man setter opp en slik integrering se her .   Du får da opp et signeringsbilde hvor du velger hvem som skal signere. Du har også mulighet til å importere et dokument samtidig som du sender dette til signering, og kan gjøres fra dokumentoversikten eller i bildet for  Signeringer . Dette dokumentet blir også automatisk importert til dokumentarkivet.   Meny Hva som vises i menyen kan variere litt. Dersom du velger å sende et dokument til signering uten å velge et dokument i dokumentarkivet, vil du også få valg om å søke frem dokument eller velge fil som skal importeres og så sendes i tillegg til standardvalgene. Bildet over viser standard meny som vises når man har valgt dokument i dokumentarkivet, mens beskrivelsene under viser alle kommandoene:   Kommando Beskrivelse Dokument Velg dokument Viser søkedialogen for å søke frem dokument fra dokumentarkivet. Velg fil Viser dialog for å søke frem fil fra disken. Filen vil bli importert til dokumentarkivet under sending til signering. Signeres av Legg til Legger til ny mottaker i oversikten. Du kan skrive direkte i linjen dersom dokumentet skal signeres av noen som ikke er opprettet som kontaktperson på selskapet. Søk etter Viser dialogen for å søke etter signeringsmottaker. Fjern Fjerner den valgte mottakeren fra listen. Innlogget medarbeider Legger til innlogget medarbeider som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dokument mottaker Legger til dokumentets mottaker som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument forfatter Legger til dokumentets forfatter som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument avsender Legger til dokumentets avsender som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument mottakerkontakt Legger til dokumentets mottakerkontakt som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Send Send til signering Sender dokumentet til signering og videre behandling i   Visma Sign .   Valg i signeringsbilde I signeringsbildet velger du blant annet navn på dokumentet du skal sende, mottakere som også skal signere dokumentet. Beskrivelse av egenskaper i bildet   Dokument Her kan du sette et navn på dokumentet. Dette vil være navnet som vises i   Visma Sign   og kommer frem i e-post til mottaker.   Signeres av Viser mottakere som skal signere dokumentet. Du kan skrive direkte i feltene for legge til mottakere, eller benytte knappen i båndet øverst i bildet. Dersom du legger inn e-postadresse blir det sendt invitasjon på e-post, og legger du inn telefonnummer (mobil), blir det sendt invitasjon på SMS. Legger du inn begge deler blir det både sendt e-post og SMS. Du kan også velge språk du ønsker skal bli benytte i invitasjon og linker for signering sendt til mottaker. Egenskaper (Valgfritt) Meldingstekst Valgfri tekst som blir sendt til mottaker, både til SMS og e-post om du velger begge leveringsalternativene. NB!   Det er samme meldingstekst som blir sendt til alle mottakere. Velger du ulike språk til forskjellige mottakere under   Signeres av, bør du benytte en meldingstekst som vil være forståelig på alle språk som er valgt. Frist for signering Dersom du har behov for å sette frist for når signering må skje, kan du sette inn dato for dette her. Du kan også benytte hurtigknappene for å velge antall dager frem i tid fristen skal være. Gi beskjed til alle mottakere når alle har signert Krysser du av her blir det sendt varsel til alle mottakere når dokumentet er ferdig signert. Dette blir sendt til samme kanal som den originale invitasjonen. Send med en kopi av signert dokument til alle mottakere Krysser du av for denne blir kopi av signert dokument sendt med på e-post til alle mottakere. Er denne ikke krysset av, får mottakere i stedet en lenke hvor de kan hente ned dokumentet. Send SMS Dersom du ikke ønsker å sende SMS, til tross for at det er valgt telefonnummer i oversikten over mottakere, kan du slå av dette her. Behold originaldokument Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har valgt annen dokumenttype enn PDF. Er dette valget krysset av blir det laget en kopi av det originale dokumentet som blir konvertert til PDF og sendt til   Visma Sign . Alle dokumenter som skal sendes til   Visma Sign   for signering må være PDF-dokument.   Status på dokumenter Under   Hjem (firmanavn)   | Dokumenter | Signeringer   ser du en oversikt over alle dokumenter som er sendt til   Visma Sign   og status på disse dokumentene.   Systemet vil automatisk oppdatere signeringsstatus på dokumenter med jevne mellomrom.   Øverste del av bildet viser dokumenter som er sendt til signering, og nederste del viser mottakere og status for om valgt dokument er lest eller signert av mottakeren. I kolonnen for   Påminnelse   kan du klikke på   Send påminnelse   til mottakere som ennå ikke har signert.   Tips!   Har du mange dokumenter i oversikten, kan du velge å vise for eksempel bare mine dokumenter, kun ikke signerte dokumenter, med videre i bildet fra hurtigutvalgsknappen øverst i bildet.   Du kan også alternativt velge å se status på dokumentet og signeringsstatus på de enkelte mottakerne ved å klikke på   Vis signeringsstatus   i gruppen   Visma Sign   under fanen for   Signering   i båndet øverst i bildet.   Tips!   Signeringsstatus på selve dokumentet kan du også se i dokumentarkivet ved å hente frem kolonner for   Signeringsstatus.
Vis hele artikkelen
28-10-2019 11:05 (Sist oppdatert 28-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 665 Visninger
Dersom dere benytter rutinen enten inne på en kunde eller på en medarbeider, fungerer ikke valget slik det gjorde i tidligere versjoner. Dette er feilmeldt, og vil bli rettet.  Inntil dette er korrigert kan følgende rutine kjøres.
Vis hele artikkelen
03-09-2018 14:24 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 653 Visninger
Meldingen kommer dersom det er valgt utskrift av "Kun hovedprosjekt", eller "Totalsum"
Vis hele artikkelen
16-06-2016 19:00 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 685 Visninger
Bildet for buntbehandling kan i likhet med mange andre bilder i Visma DI tilpasses av bruker. Kolonner kan endre bredde, flyttes, legges til eller fjernes. Hvis bunter ikke er synlig i Buntbehandling, kan du sjekke om bildet har kolonner (ser du kolonneoverskriftene?). Har ikke bildet kolonner må kolonner hentes fra Feltvelger ('Avansert | Visning | Feltvelger'). Eller du kan tilbakestille bildet til sin opprinnelige oppbygning. Tilbakestille gjør du ved å gå til 'DI-Business | Diverse | Slett profiler for spørrebilder'. Velg aktuell bruker og bilde "R2" - trykk <Slett>. Merk! Hvis du ikke finner brukere og bilder som kan velges i disse feltene, skyldes dette at programmet av en eller annen grunn ikke kan lese hvilke profiler som finnes på installasjonen. Om du er fortrolig med bruk av Windows Utforsker, kan profilen allikevel tilbakestilles ved å gå til \DI\Profiler\<brukers initialer>\ og slette filnavn som starter med R2.
Vis hele artikkelen
22-12-2015 22:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 659 Visninger
Det er ikke mulig å åpne datasettet selv om ingen andre bruker det.
Vis hele artikkelen
15-12-2015 17:06
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 653 Visninger
Dette dokumentet beskriver hvordan oppsettet må være satt opp før fakturering for å få dannet grunnlag for innsending av oppgaven. I tillegg ligger det også en beskrivelse på hvordan utskrifter av oppgavene og innsendingen til Altinn skal gjøres.
Vis hele artikkelen
28-01-2015 21:05 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 649 Visninger
Hvordan vedlikeholde flere klienter/kunder i en operasjon?
Vis hele artikkelen
17-02-2015 19:47 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 514 Visninger
Det er bare mulig å bokføre mot "underavdelinger" i DI-Regnskap. Det er kun ved utskrift at du kan rapportere på et "høyere" nivå.
Vis hele artikkelen
20-06-2016 14:00 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 550 Visninger