avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Sign

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎21-05-2020 15:43
Denne artikkelen vil ta for seg forskjellige innstillinger på webskjema i Visma Sign.   Side 1 - Skjema   1. Skjemanavn: Skjemanavnet vises på skjemaet, brukt som navn på PDF-filen som er opprettet, og vises også i e-postmeldinger sendt av tjenesten.     2. Skjemabeskrivelse Skjemabeskrivelsen består av tekst. Du kan inkludere fet og kursiv tekst, lenker og hyperkobling her. For å legge til hyperkobling er det bare å dra musepekeren over det område du ønsker at skal være hyperkoblet, og deretter klikke på skjedeikonet rett over: Til slutt legges URL til nettsiden dere ønsker å lenke denne hyperkoblingen inn her, dette kan være andre webskjemaer, en informasjonsside som f.eks GDPR eller salgs/produktinformasjonsside.   3. E-postfelt Signatørens e-postadresse blir forespurt, om du ønsker å sende en kopi til den adressen rett etter signering. Det kan også bli forespurt hvis du vil vise signatorens e-postadresse på skjemaet. Du kan velge sending, lagring i skjema eller begge deler fra e-postfeltinnstillingene. Merk! Hvis du ikke ønsker å sende e-postadressen eller lagre e-postadressen i skjema, vil ikke e-postfeltet bli inkludert på skjemaet som er signert. Imidlertid vil det alltid være synlig når du endrer skjemaet. Du kan flytte dette feltet til et hvilket som helst sted ved å klikke på tegnet med fire piler og dra opp eller ned. Hvis du også ønsker å sende en kopi av det signerte dokumentet til signatøren, merker du av for " Send e-post med bekreftelse på signert skjema " på første side. Gjør dette ved å klikke på pennikonet over e-postfeltet. Alle signerte dokumenter lagres i alle fall i signatørens Visma Sign-kontoarkiv. Hvis du bruker standardmeldingen eller en melding du har endret etter en signatur, kan undertegnere laste ned dokumentet fra siden de har blitt instruert etter signering. Hvis du henviser signatøren til en annen adresse, er nedlastingsalternativet ikke tilgjengelig. Spesielt i enhver forbrukervirksomhet, bør du sørge for at en kopi av hvilket som helst skjema som er fylt ut, blir sendt på en eller annen måte til signatøren. Nedlasting av skjemaet umiddelbart etter signering, nedlasting via e-post og lagring i Visma Sign-arkivet tilbyr mange måter å oppfylle leveringsplikten din. Vær oppmerksom på at e-post ikke er en passende måte å sende et utfylt skjema, forutsatt at skjemaet inneholder sensitive data. Det siste alternativet her "Navn i eksternt system" brukes om dere skal sette opp en webhook for skjemaet. Det kan du lese mer om her.    4. Felt for person-ID Signatorens fulle person-ID er obligatorisk for signaturen, men du kan bestemme om den er lagret i skjemainnholdet eller ikke ved å klikke på redigeringsknappen. Personlige identitetskoder lagres ikke i en gjenkjennelig form på Visma Sign-tjenesten. Feltet for personlig identitet må alltid fylles ut for å kunne signere et skjema. Du kan flytte dette feltet til et hvilket som helst sted ved å klikke på tegnet med fire piler og dra opp eller ned.   5. Resterende felt De andre feltene blir dratt med en mus fra venstre kolonne i området mellom beskrivelsen og signaturfeltene. Deres rekkefølge kan endres, overskriftene kan endres og feltegenskapene (obligatorisk eller ikke, etc.) ved å legge inn teksten og ved å velge innstillingsikonet. Dersom det er ønskelig med flere hyperkoblinger kan "vis tekst" dras inn i skjemaet for å opprette dette, de andre feltene vil ikke kunne brukes til hyperkobling. Forskjellen på alternativknapper og avhukingsbokser er at det kun vil være mulig å merke for ett alternativ i gangen, mens på avhukingsboksene kan flere avhukes.   6. Tillatt å legge til flere underskrivere Funksjonen "t illatt å legge til flere underskrivere" er deaktivert som standard. Du kan aktivere denne funksjonen ved å klikke på pennikonet rett over teksten. Hvis du aktiverer denne funksjonen, kan du velge om den som fyller ut skjemaet skal signere selv eller ikke, om det skal s endes bekreftelse på e-post når alle har signert, eller om signert skjema skal legges ved e-post sendt til underskriverne. 7. Publiseringsboksen Publiseringsboksen er avhuket som standard. Fjern avhukingen av for det hvis du vil fylle ut skjemaet, men ikke vil publisere det før senere.   Side 2 - Kontakt   1. Fjern skjema fra e-post Denne funksjonen vil overstyre de andre innstillingene på skjemasiden.   2. Varsle firma om signerte skjemaer Du kan velge om signerte skjemaer skal sendes til en e-postkonto etter eget valg ved å velge "Varsle firma om signerte skjemaer". Legg til e-postadressen du vil at alle signerte skjemaer skal sendes som vedlegg til. Alle signerte dokumenter lagres uansett i firmaets arkiv. Når dette er huket av vil det også være mulig å huke av "Send en e-post til ditt firma hver gang et dokument har blitt signert".   3. Webhook server Dersom signerte skjemaer skal eksporteres via en webhook server må url til serveren legges inn her. Dette kan du lesere mer om her.   Side 3 - Innstillinger   1. Skjemamappe Velg en mappe der utfylte skjemaer er lagret fra nedtrekksvindu. Hvis du vil lagre skjemaene i en annen mappe, oppretter du en ny mappe ved å gå til Arkiv  og klikke "Ny mappe" rett under overskriften Mine Dokumenter i Visma Sign brukergrensesnitt. Det anbefales å lagre skjemaene dine i forskjellige mapper i stedet for usortert, fordi du kan tildele tilgangsrettigheter til individuelle mapper etter brukergruppe.   2. Logo Du kan legge til firmalogoen eller et annet visuelt element på skjemaet. Du kan plassere logoen øverst på skjemaet, til venstre, midten eller høyre. Logoen vises når du fyller ut skjemaet, og lagrer det i det signerte dokumentet.   3. Vellykket signatur og signering feilet Du kan bestemme om signatoren vil motta en standardmelding eller en endret melding fra deg etter en vellykket signatur. For å se standardmeldingen er det bare å huke av for "Redigere melding". Standardmeldingen vil da vises der. Meldingen inneholder en nedlastingslenke, som gjør det mulig for signatører å laste ned de fullførte skjemaene i PDF-format umiddelbart. Skjemaet blir også lagret i signatørens Visma Sign-arkiv, og avhengig av e-postvalget som ble gjort tidligere, kan det også sendes til e-posten som er signert som vedlegg. Et tredje alternativ er å rette signatøren etter en vellykket signatur til hvilken som helst URL du ønsker. Kopier adressen fra nettleserens adressefelt, for eksempel. Hvis du leder signatøren til et nettsted, kan ikke koblingen for nedlasting av det utfylte skjemaet vises, og du må sende den signerte kopien selv om nødvendig.   De samme alternativene er tilgjengelige etter et mislykket signaturforsøk. Signaturen kan mislykkes blandt annet av følgende årsaker:   Signatøren avbryter godkjenning av bank eller mobil Signatøren skriver inn feil identifikator En teknisk feil oppstår i bank- eller mobilautentisering Signatøren lar autentiseringsskjermen være åpen for lenge uten å oppgi legitimasjonsbeskrivelsen   4. Standardland for skjemaet Til slutt kan du velge skjemaets standardland. Autentiseringsmetodene for det valgte landet vises til personen som fyller ut skjemaet som standard. Brukere kan imidlertid også velge å bruke andre lands autentiseringsmetode.   Side 4 - Publisering Link: Du kan sende lenken via e-post eller tekstmelding, eller inkludere den på hjemmesiden din. Hvis du velger en lenke, åpnes skjemaet i en nettleser der skjemaet kan fylles ut og signeres med en mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin for eksempel.   Embed-koden: En embed-kode gjør det mulig å legge inn et skjema direkte som en del av nettbsiden eller nettapplikasjonen din. Innbyggingskoden er normal HTML-kode, og praktisk talt hvilken som helst nettsideredigeringsmetode kan brukes til å inkludere den som en del av nettbsiden din. Parametrene i innbygningskoden som bestemmer størrelsen på skjemavisningen, kan fritt justeres for å vise skjemaet i riktig størrelse på siden din. Aldri gjør noen forandringer på skjemaets nettverksadresse, det vil si src-parameteren, på noen måte. Et skjema innebygd på en nettside lastes ned samtidig med nettsiden. Det kan fylles ut og signeres uten å gå ut av nettsiden. Meldingene etter signatur vil vises på nettsiden. Vær oppmerksom på at enhver retning til en nettside bare gjelder innholdet i embed-vinduet, ikke hele nettsiden. Det er generelt en bedre ide å bruke en endret tekst når et skjema er signert, og forklare hva signatøren skal gjøre videre ved å bruke navigasjonselementene på nettsiden din.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎21-05-2020 11:24
Her finner du en guide til hvordan du kan få signert et dokument og lagre det i SharePoint.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎04-12-2019 17:20
Det er ingen tilleggskostnader for å opprette webskjemaer (Visma Sign Forms). Dere blir fakturert per signerte webskjema (sammen med de andre Visma Sign-signaturene) og signeringene k oster det samme som en normal signering - 10 NOK. Se mer informasjon om pris her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA ‎04-11-2019 11:45
Her er svarene på spørsmålene som ble stilt på Visma Sign webinaret i Visma Community Live 2019.   Spørsmål:  Usikker på om det ble nevnte, men hvordan er med utenlandske signaturer?   Svar: Visma Sign støtter per i dag type BankID signatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Trenger du en signatur fra noen i et annet land, så kan du bruke “signatur uten bankID” og få en digital signatur skrevet med mus eller finger/penn på touchscreen. Mer informasjon om siste muligheten kan du lese i følgende artikkel: Ny i Visma Sign: signering uten BankID .   Spørsmål:  Jeg savner kobling til personnummer. Hvis jeg legger inn feil telefonnummer så kan i teorien hvem som helst ha signert? Om jeg legger feil telefonnummer på en person i Visma Sign og vedkommende signerer – hvordan kan jeg da se at det ikke er rett person som har signert?   Svar: Da vil du i så fall på dokumentet kunne se hvem som har signert og i arkivet til Visma Sign også. Det er også er mulig å sette opp en totrinns kontroll ved utsending av et dokument; link til dokumentet på e-post og passordet for å åpne det per SMS.   Spørsmål:  Hvor lenge ligger papirene i arkiv?   Svar: Oppbevaringstid til de signerte dokumentene er syv år.   Spørsmål:  Kan man få en prøveversjon før man bestiller?   Svar: Vi har ikke en prøveversjon i seg selv, men det koster ingenting å registrere, det er ingen faste kostnader og du betaler kun for bruk. I tillegg er nå de første 10 signeringer gratis. Etter det koster det 10 kroner per signatur.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Oppføringer inngått i et elektronisk signert dokument - elDAS   Visma Sign introduserte signaturer basert på eIDAS PAdES-standarden 3. september 2018. Hvert dokument signert gjennom Visma Sign-tjenesten vil motta signaturoppføringer. På hver side av den opprinnelige PDF-filen legges det til en tekst nederst som sier at dokumentet er signert elektronisk. Dokumentet inneholder en kobling, som også fungerer som dokumentets unike identifikator. Dette gjør det mulig å sjekke dokumentets signaturoppføringer senere. Avhengig av antall signatører, vil en eller flere signatursider bli lagt til på slutten av dokumentet. På toppen av signatursiden oppgis det hvor mange sider dokumentet har før signatursiden.   Signaturer gjort med sterk autentisering Signatørenes navn og tidspunkt for signatur (dato og tid til nøyaktigheten av ett sekund) er listet opp under hverandre. Slutten av hver signaturlinje indikerer hvilket lands autentiseringsmetode som er brukt for signaturen. For eksempel betyr FI at signaturen er laget med en finsk bank-ID eller finsk mobil-ID. Koden i lettere skrift er signaturens hashverdi. Den samme informasjonen finner du i Visma Sign-tjenesten og senere også i dokumentets digitale signatur for at det kan vises uomtvistelig at signeringen skjedde. Hvis signaturer er samlet inn som en representant for et selskap eller privatperson, er representasjonsdataene på den andre linjen i hver signatur. Slutten av signatursiden inneholder forklaringer på representasjonsroller på forskjellige språk.   Signaturer laget uten sterk autentisering Når signering er gjort uten sterk autentisering, vil signatursiden inneholde den håndskrevne signaturen din, din klarifikasjon av signaturen, e-postadressen invitasjonen ble sendt til, og IP-adressen som brukes for signering.
Vis hele artikkelen
av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA
Her er svarene på spørsmålene som ble stilt på Visma Sign webinaret i Visma Community Live 2019.   Spørsmål:  Usikker på om det ble nevnte, men hvordan er med utenlandske signaturer?   Svar: Visma Sign støtter per i dag type BankID signatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Trenger du en signatur fra noen i et annet land, så kan du bruke “signatur uten bankID” og få en digital signatur skrevet med mus eller finger/penn på touchscreen. Mer informasjon om siste muligheten kan du lese i følgende artikkel: Ny i Visma Sign: signering uten BankID .   Spørsmål:  Jeg savner kobling til personnummer. Hvis jeg legger inn feil telefonnummer så kan i teorien hvem som helst ha signert? Om jeg legger feil telefonnummer på en person i Visma Sign og vedkommende signerer – hvordan kan jeg da se at det ikke er rett person som har signert?   Svar: Da vil du i så fall på dokumentet kunne se hvem som har signert og i arkivet til Visma Sign også. Det er også er mulig å sette opp en totrinns kontroll ved utsending av et dokument; link til dokumentet på e-post og passordet for å åpne det per SMS.   Spørsmål:  Hvor lenge ligger papirene i arkiv?   Svar: Oppbevaringstid til de signerte dokumentene er syv år.   Spørsmål:  Kan man få en prøveversjon før man bestiller?   Svar: Vi har ikke en prøveversjon i seg selv, men det koster ingenting å registrere, det er ingen faste kostnader og du betaler kun for bruk. I tillegg er nå de første 10 signeringer gratis. Etter det koster det 10 kroner per signatur.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Hvordan håndtere dokumenter med sensitiv informasjon?   Dersom man sender dokument til godkjenning med sensitiv informasjon er det noen steg som kan tas for å sikre at utenforstående ikke får tak i denne informasjonen.   Send invitasjonslenken pr e-post, og passord pr sms. Da vil personen som mottar dokumentet ikke kunne åpne det uten begge meldingene som kommer på seperate plattformer. Dette kan enkelt gjøres ved å huke av totrinnspålogging i Visma Sign: Man bør også passe på at "Send dokumentene som  e-post etter signering" ikke er huket av. Denne sjekkboksen finnes rett under fanen "Filer" til høyre for "Legg til dokument" og "legg til lenke".  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎28-10-2019 11:39
Hvordan integrerer jeg Visma Sign med Visma Quality Management?   For å inngå avtale og komme i gang med å benytte   Visma Sign , går du til denne siden for å registrere en bruker og firma:    https://sign.visma.net/nb/   På siden (under fanen   Registrer) legger du inn din e-postadresse, telefonnummer, land og velger passord. Kryss også av for at du ønsker å registrere firma, og legg inn informasjon om firmaet i feltene som dukker opp.   Kryss til slutt av for at du godtar tjenestens generelle bruksvilkår og personvenregler (etter å ha lest disse), og klikk så på knappen   Registrer. Nå trenger du noen nødvendige nøkler for å sette opp integrasjonen.   For å benytte integrasjonen trenger du Visma Sign API credentials, det vil si en  klient-identifikator og en hemmelignøkkel som må legges inn på klienten i  Visma Quality Management .   Du kan få dette tilsendt ved å sende en e-post til   skysupport@visma.com,   Opplys i e-posten at du trenger   Visma Sign API credentials   for selskapet som  er opprettet.  Inkluder navn på selskapet, organisasjonsnummer og kontaktperson i e-posten.   Når du har mottatt klient-identifikator og en nøkkel, må du legge disse inn på klienten. Du finner felter for dette under  Egenskaper   | Egenskaper | Integrasjoner  i bildevelgeren, i gruppen  Visma Sign:   Straks nøklene er limt inn og klienten er lagret, er systemet klart for å sende dokumenter til signering i  Visma Sign .   For informasjon om sending av dokumenter i VQM se Her .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎16-09-2019 15:52
Det er mulig å legge til eksisterende og nye brukere i Visma Sign under et eksisterende firma. Her får du hjelp til å gjøre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 14:12
Spørsmål Hvilke lover og reguleringer er elektroniske signatur basert på? Svar Elektroniske signaturer baseres på “Act on strong electronic authentication and signatures” som igjen er utviklet basert på eIDAS EU regelverk. Nasjonale lover og andre normer dikterer hvordan nasjonale og lokale myndigheter mottar og prosesserer elektroniske signerte dokumenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 13:58
Spørsmål Kan jeg opprette og fylle inn et dokument på mobilen? Svar Dokumenter kan endres på ved bruk av PC. Touch-skjermer støttes foreløpig ikke, men å fylle ut et dokument og signere det kan du enkelt gjøre på mobilen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 13:54
Spørsmål Hvorfor vises ikke underskriften på dokumentet? Svar Dette oppstår ofte dersom du bruker en annen PDF-leser enn Adobe Reader, og du bør derfor sjekke om du har nyeste versjon av Adobe Reader. Og ikke glem at signaturer gjelder hele dokumentet og det derfor ikke mulig å fjerne sider fra et dokument som allerede er underskrevet. Dokumentet bør alltid vises med alle sidene åpne.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 13:40
Spørsmål Hvordan legge til en bruker til din Visma Sign konto? Svar Administrator kan legge til brukere under sitt firma og endre brukeres tilgangsrettigheter. Før det legges til en ny bruker, må det opprettes en mappe og en gruppe for brukeren. Dette gjøres for å begrense brukerens tilgangsrettigheter.
Vis hele artikkelen
av Sabina Rompalska VISMA
Dokumenter som er signert med Visma Sign Skjema-tjenesten, er juridisk bindende, som alle andre dokumenter er signert gjennom Visma Sign-tjenesten. Signatører er autentisert ved hjelp av sterk elektronisk godkjenning og alle signeringshendelser utføres ved hjelp av pålitelige signeringsmetoder. Elektroniske signaturer er basert på loven om sterk elektronisk godkjenning og elektroniske signaturer (E-signaturloven, Kapittel II § 8), og dette er i sin tur basert på eIDAS EU-forskriften.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎20-08-2019 09:26
Data lagres på servere lokalisert i Finland. Tilgang til disse serverne er hensiktsmessig begrenset. Vismas kundeservice og annet personell kan ikke se innholdet i dokumentene dine.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 10:23
Du kan registrere alle selskapene du representerer i Visma Sign-tjenesten og endre roller mellom dem. Her kan du lese mer om hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 10:21
Hvis du ønsker å slette et dokument kan du logge inn og gå til arkivet. Hvis dokumentet ikke er signert enda kan du klikke på Avbryt-knappen, noe som betyr at den inviterte personen ikke lenger kan signere dokumentet ved å følge linken som ble mottat. Etter dette er gjort kan du velge Slett. Hvis invitasjonen allerede er signert, kan du klikke på Slett-knappen med en gang. Dette fører til at dokumentet forsvinner fra arkivet ditt, men det vil forbli i arkivet til noen andre som har signert det, og det vil fortsatt være lovlig gyldig.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 08:57
 Informasjon, samt priser, finner du her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 15:04
Kundedataene er lagret på servere i Finland, med begrenset adgang. Visma kundesenter, eller andre Visma-ansatte, kan ikke se innholdet i dine dokumenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 14:42
Slik ser en enkel signering ut med Visma Sign
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips