avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Sign

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sofie Gjemmestad VISMA ‎04-12-2019 17:20
Det er ingen tilleggskostnader for å opprette webskjemaer (Visma Sign Forms). Dere blir fakturert per signerte webskjema (sammen med de andre Visma Sign-signaturene) og signeringene k oster det samme som en normal signering - 10 NOK. Se mer informasjon om pris her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA ‎04-11-2019 11:45
Her er svarene på spørsmålene som ble stilt på Visma Sign webinaret i Visma Community Live 2019.   Spørsmål:  Usikker på om det ble nevnte, men hvordan er med utenlandske signaturer?   Svar: Visma Sign støtter per i dag type BankID signatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Trenger du en signatur fra noen i et annet land, så kan du bruke “signatur uten bankID” og få en digital signatur skrevet med mus eller finger/penn på touchscreen. Mer informasjon om siste muligheten kan du lese i følgende artikkel: Ny i Visma Sign: signering uten BankID .   Spørsmål:  Jeg savner kobling til personnummer. Hvis jeg legger inn feil telefonnummer så kan i teorien hvem som helst ha signert? Om jeg legger feil telefonnummer på en person i Visma Sign og vedkommende signerer – hvordan kan jeg da se at det ikke er rett person som har signert?   Svar: Da vil du i så fall på dokumentet kunne se hvem som har signert og i arkivet til Visma Sign også. Det er også er mulig å sette opp en totrinns kontroll ved utsending av et dokument; link til dokumentet på e-post og passordet for å åpne det per SMS.   Spørsmål:  Hvor lenge ligger papirene i arkiv?   Svar: Oppbevaringstid til de signerte dokumentene er syv år.   Spørsmål:  Kan man få en prøveversjon før man bestiller?   Svar: Vi har ikke en prøveversjon i seg selv, men det koster ingenting å registrere, det er ingen faste kostnader og du betaler kun for bruk. I tillegg er nå de første 10 signeringer gratis. Etter det koster det 10 kroner per signatur.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Oppføringer inngått i et elektronisk signert dokument - elDAS   Visma Sign introduserte signaturer basert på eIDAS PAdES-standarden 3. september 2018. Hvert dokument signert gjennom Visma Sign-tjenesten vil motta signaturoppføringer. På hver side av den opprinnelige PDF-filen legges det til en tekst nederst som sier at dokumentet er signert elektronisk. Dokumentet inneholder en kobling, som også fungerer som dokumentets unike identifikator. Dette gjør det mulig å sjekke dokumentets signaturoppføringer senere. Avhengig av antall signatører, vil en eller flere signatursider bli lagt til på slutten av dokumentet. På toppen av signatursiden oppgis det hvor mange sider dokumentet har før signatursiden.   Signaturer gjort med sterk autentisering Signatørenes navn og tidspunkt for signatur (dato og tid til nøyaktigheten av ett sekund) er listet opp under hverandre. Slutten av hver signaturlinje indikerer hvilket lands autentiseringsmetode som er brukt for signaturen. For eksempel betyr FI at signaturen er laget med en finsk bank-ID eller finsk mobil-ID. Koden i lettere skrift er signaturens hashverdi. Den samme informasjonen finner du i Visma Sign-tjenesten og senere også i dokumentets digitale signatur for at det kan vises uomtvistelig at signeringen skjedde. Hvis signaturer er samlet inn som en representant for et selskap eller privatperson, er representasjonsdataene på den andre linjen i hver signatur. Slutten av signatursiden inneholder forklaringer på representasjonsroller på forskjellige språk.   Signaturer laget uten sterk autentisering Når signering er gjort uten sterk autentisering, vil signatursiden inneholde den håndskrevne signaturen din, din klarifikasjon av signaturen, e-postadressen invitasjonen ble sendt til, og IP-adressen som brukes for signering.
Vis hele artikkelen
av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA
Her er svarene på spørsmålene som ble stilt på Visma Sign webinaret i Visma Community Live 2019.   Spørsmål:  Usikker på om det ble nevnte, men hvordan er med utenlandske signaturer?   Svar: Visma Sign støtter per i dag type BankID signatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Trenger du en signatur fra noen i et annet land, så kan du bruke “signatur uten bankID” og få en digital signatur skrevet med mus eller finger/penn på touchscreen. Mer informasjon om siste muligheten kan du lese i følgende artikkel: Ny i Visma Sign: signering uten BankID .   Spørsmål:  Jeg savner kobling til personnummer. Hvis jeg legger inn feil telefonnummer så kan i teorien hvem som helst ha signert? Om jeg legger feil telefonnummer på en person i Visma Sign og vedkommende signerer – hvordan kan jeg da se at det ikke er rett person som har signert?   Svar: Da vil du i så fall på dokumentet kunne se hvem som har signert og i arkivet til Visma Sign også. Det er også er mulig å sette opp en totrinns kontroll ved utsending av et dokument; link til dokumentet på e-post og passordet for å åpne det per SMS.   Spørsmål:  Hvor lenge ligger papirene i arkiv?   Svar: Oppbevaringstid til de signerte dokumentene er syv år.   Spørsmål:  Kan man få en prøveversjon før man bestiller?   Svar: Vi har ikke en prøveversjon i seg selv, men det koster ingenting å registrere, det er ingen faste kostnader og du betaler kun for bruk. I tillegg er nå de første 10 signeringer gratis. Etter det koster det 10 kroner per signatur.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Hvordan håndtere dokumenter med sensitiv informasjon?   Dersom man sender dokument til godkjenning med sensitiv informasjon er det noen steg som kan tas for å sikre at utenforstående ikke får tak i denne informasjonen.   Send invitasjonslenken pr e-post, og passord pr sms. Da vil personen som mottar dokumentet ikke kunne åpne det uten begge meldingene som kommer på seperate plattformer. Dette kan enkelt gjøres ved å huke av totrinnspålogging i Visma Sign: Man bør også passe på at "Send dokumentene som  e-post etter signering" ikke er huket av. Denne sjekkboksen finnes rett under fanen "Filer" til høyre for "Legg til dokument" og "legg til lenke".  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎28-10-2019 11:39
Hvordan integrerer jeg Visma Sign med Visma Quality Management?   For å inngå avtale og komme i gang med å benytte   Visma Sign , går du til denne siden for å registrere en bruker og firma:    https://sign.visma.net/nb/   På siden (under fanen   Registrer) legger du inn din e-postadresse, telefonnummer, land og velger passord. Kryss også av for at du ønsker å registrere firma, og legg inn informasjon om firmaet i feltene som dukker opp.   Kryss til slutt av for at du godtar tjenestens generelle bruksvilkår og personvenregler (etter å ha lest disse), og klikk så på knappen   Registrer. Nå trenger du noen nødvendige nøkler for å sette opp integrasjonen.   For å benytte integrasjonen trenger du Visma Sign API credentials, det vil si en  klient-identifikator og en hemmelignøkkel som må legges inn på klienten i  Visma Quality Management .   Du kan få dette tilsendt ved å sende en e-post til   skysupport@visma.com,   Opplys i e-posten at du trenger   Visma Sign API credentials   for selskapet som  er opprettet.  Inkluder navn på selskapet, organisasjonsnummer og kontaktperson i e-posten.   Når du har mottatt klient-identifikator og en nøkkel, må du legge disse inn på klienten. Du finner felter for dette under  Egenskaper   | Egenskaper | Integrasjoner  i bildevelgeren, i gruppen  Visma Sign:   Straks nøklene er limt inn og klienten er lagret, er systemet klart for å sende dokumenter til signering i  Visma Sign .   For informasjon om sending av dokumenter i VQM se Her .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎16-09-2019 15:52
Det er mulig å legge til eksisterende og nye brukere i Visma Sign under et eksisterende firma. Her får du hjelp til å gjøre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 14:12
Spørsmål Hvilke lover og reguleringer er elektroniske signatur basert på? Svar Elektroniske signaturer baseres på “Act on strong electronic authentication and signatures” som igjen er utviklet basert på eIDAS EU regelverk. Nasjonale lover og andre normer dikterer hvordan nasjonale og lokale myndigheter mottar og prosesserer elektroniske signerte dokumenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 13:58
Spørsmål Kan jeg opprette og fylle inn et dokument på mobilen? Svar Dokumenter kan endres på ved bruk av PC. Touch-skjermer støttes foreløpig ikke, men å fylle ut et dokument og signere det kan du enkelt gjøre på mobilen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 13:54
Spørsmål Hvorfor vises ikke underskriften på dokumentet? Svar Dette oppstår ofte dersom du bruker en annen PDF-leser enn Adobe Reader, og du bør derfor sjekke om du har nyeste versjon av Adobe Reader. Og ikke glem at signaturer gjelder hele dokumentet og det derfor ikke mulig å fjerne sider fra et dokument som allerede er underskrevet. Dokumentet bør alltid vises med alle sidene åpne.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ola Smith-Erichsen VISMA ‎26-08-2019 13:40
Spørsmål Hvordan legge til en bruker til din Visma Sign konto? Svar Administrator kan legge til brukere under sitt firma og endre brukeres tilgangsrettigheter. Før det legges til en ny bruker, må det opprettes en mappe og en gruppe for brukeren. Dette gjøres for å begrense brukerens tilgangsrettigheter.
Vis hele artikkelen
av Sabina Rompalska VISMA
Dokumenter som er signert med Visma Sign Skjema-tjenesten, er juridisk bindende, som alle andre dokumenter er signert gjennom Visma Sign-tjenesten. Signatører er autentisert ved hjelp av sterk elektronisk godkjenning og alle signeringshendelser utføres ved hjelp av pålitelige signeringsmetoder. Elektroniske signaturer er basert på loven om sterk elektronisk godkjenning og elektroniske signaturer (E-signaturloven, Kapittel II § 8), og dette er i sin tur basert på eIDAS EU-forskriften.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎20-08-2019 09:26
Data lagres på servere lokalisert i Finland. Tilgang til disse serverne er hensiktsmessig begrenset. Vismas kundeservice og annet personell kan ikke se innholdet i dokumentene dine.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 10:23
Du kan registrere alle selskapene du representerer i Visma Sign-tjenesten og endre roller mellom dem. Her kan du lese mer om hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 10:21
Hvis du ønsker å slette et dokument kan du logge inn og gå til arkivet. Hvis dokumentet ikke er signert enda kan du klikke på Avbryt-knappen, noe som betyr at den inviterte personen ikke lenger kan signere dokumentet ved å følge linken som ble mottat. Etter dette er gjort kan du velge Slett. Hvis invitasjonen allerede er signert, kan du klikke på Slett-knappen med en gang. Dette fører til at dokumentet forsvinner fra arkivet ditt, men det vil forbli i arkivet til noen andre som har signert det, og det vil fortsatt være lovlig gyldig.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 08:57
 Informasjon, samt priser, finner du her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 08:30
Her finner du en guide til hvordan du kan få signert et dokument og lagre det i SharePoint.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 15:04
Kundedataene er lagret på servere i Finland, med begrenset adgang. Visma kundesenter, eller andre Visma-ansatte, kan ikke se innholdet i dine dokumenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 14:42
Slik ser en enkel signering ut med Visma Sign
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 13:01
Her finner du informasjon om hvilke PDF-filer som er kvalifiserte for elektronisk signering. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips