cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Sign

Sort by:
Åpne invitasjonsmappe Når du er inne i mappen Åpne invitasjoner, kan du se en liste over alle dokumentene som ikke er signert ennå. I bedriftsvisning ser du dokumentene i mappene som brukeren har visningsrettigheter til. Dokumenter som ligger i mapper du ikke har tilgang til vil ikke vises her.   Du kan gjøre følgende i mappen Åpne invitasjoner: Du kan se den eldste og siste invitasjonen direkte under overskriften. Du kan klikke Send påminnelse for å minne inviterte personer om at de ikke har signert et dokument enda. Dette vil sende en påminnelse via e-post til alle som ikke har signert dokumentet i spørsmålet. Hvis innstillingen er at invitasjoner vil bli sendt i rekkefølge, vil bare signeren neste i køen få en påminnelse. Hvis du vil sende en påminnelse til bare én person, kan du åpne invitasjonen og velge Send påminnelsesknappen ved siden av personens navn. Vær oppmerksom på at hvis du bruker SMS-melding til å sende en invitasjon, blir den nye SMS-meldingen belastet. Du kan laste ned et dokument til din egen datamaskin i PDF-format ved å åpne dokumentet og velge Last ned. Når du åpner et dokument, kan du se detaljene til personen som opprettet dokumentet, og når invitasjonen ble sendt. Du kan se dokumentets status, samt signatørene og deres underskriftsdetaljer: Dokumentets status kan være: Ny - lagret, men ingen invitasjoner har blitt sendt Venter - invitasjoner har blitt sendt, men minst en signatur mangler. Signert - hver invitert person har signert Avlyst - signaturinvitasjon har blitt kansellert Invitasjonsstatusen til en enkelt signer kan være: Ny - en invitasjon er sendt, men den har ikke blitt åpnet ennå Åpnet - signatøren har åpnet invitasjonslinken, men har ikke signert ennå Signert - signeren har signert, invitasjonen kan ikke brukes lenger Utløpt - en midlertidig invitasjon er utløpt og kan ikke lenger signeres Avlyst - dokumentinvitasjoner har blitt kansellert og kan ikke signeres Du kan se et dokuments universelt unike identifikator (UUID), som til slutt også vises i underskriften av det signerte dokumentet. Dette vises til venstre for Send påminnelse-knappen. Du kan slette eller avbryte en invitasjon.
View full article
17-07-2019 13:01 (Updated 29-07-2020)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 221 Views
Data lagres på servere lokalisert i Finland. Tilgang til disse serverne er hensiktsmessig begrenset. Vismas kundeservice og annet personell kan ikke se innholdet i dokumentene dine.  
View full article
17-07-2019 13:30 (Updated 20-08-2019)
  • 0 Replies
  • 1 kudos
  • 263 Views
Community julekalender 2020