avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Sign

Sorter etter:
av Ruben_Auren VISMA
Arkiv Alle dokumenter signert gjennom Visma Sign-tjenesten lagres i arkivet i sju år fra datoen invitasjonen ble sendt. Du kan slette et dokument fra tjenesten, men hashverdien og logginformasjonen som er nødvendig for lovlig gyldighet av signaturene, vil bli lagret permanent. Dokumenter som er signert uten sterk godkjenning (elektronisk ID), lagres ikke i signatarens personlige konto. Disse vil imidlertid bli lagret på firmakonto akkurat som dokumentene som er signert med sterk godkjenning. Arkivet er organisert i hovednivåene mine dokumenter og eventuelle mapper under det. Alle mapper ligger rett under hovednivået, det vil si at du ikke kan opprette nye mapper i en mappe for å skape et mappehierarki per i dag.   Du kan gjøre følgende i arkivet: 1. Hvis du er administrator, kan du legge til mapper ved å klikke på "Ny mappe". 2. Du kan se følgende om dokumentene: navn (gitt når invitasjonen ble sendt, ikke bestandig filnavnet), status, antall mottatte og forespurte signaturer og datoen da invitasjoner ble sendt. 3. Du kan redigere dokumentet ved å klikke på dokumentraden. 4. Du kan filtrere for å se bare dokumentene du er interessert i. Vær oppmerksom på at filtreringen bare viser dokumentene i den valgte mappen, ikke i hele arkivet. 5. Du kan laste ned et dokument til din egen datamaskin i PDF-format ved å velge handlingsknappen til høyre for dokumentraden. 6. Du kan sende en påminnelse til de som ble invitert til å signere dokumentet. 7. Du kan slette, flytte eller avbryte dokumenter ved å klikke deg inn på dokumentet og velge slett, avbryt eller flytt oppe til høyre.   Hvorfor finner jeg ikke et dokument i arkivet? Du bør først logge av og deretter logge inn igjen for å sjekke om dokumentet vises. Du bør også sjekke på toppmenyen at du har valgt riktig organisasjon, forutsatt at du har mer enn en organisasjon knyttet til kontoen din. Det er også mulig at en av administratorene har slettet dokumenter eller endret tilgangsrettighetene, så dette er verdt å sjekke også. Mappevisningene kan være annerledes hvis tilgangsrettighetene er endret.   Relevante brukertips Åpne invitasjoner Firmainnstillinger
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎29-07-2020 10:12
Åpne invitasjonsmappe Når du er inne i mappen Åpne invitasjoner, kan du se en liste over alle dokumentene som ikke er signert ennå. I bedriftsvisning ser du dokumentene i mappene som brukeren har visningsrettigheter til. Dokumenter som ligger i mapper du ikke har tilgang til vil ikke vises her.   Du kan gjøre følgende i mappen Åpne invitasjoner: Du kan se den eldste og siste invitasjonen direkte under overskriften. Du kan klikke Send påminnelse for å minne inviterte personer om at de ikke har signert et dokument enda. Dette vil sende en påminnelse via e-post til alle som ikke har signert dokumentet i spørsmålet. Hvis innstillingen er at invitasjoner vil bli sendt i rekkefølge, vil bare signeren neste i køen få en påminnelse. Hvis du vil sende en påminnelse til bare én person, kan du åpne invitasjonen og velge Send påminnelsesknappen ved siden av personens navn. Vær oppmerksom på at hvis du bruker SMS-melding til å sende en invitasjon, blir den nye SMS-meldingen belastet. Du kan laste ned et dokument til din egen datamaskin i PDF-format ved å åpne dokumentet og velge Last ned. Når du åpner et dokument, kan du se detaljene til personen som opprettet dokumentet, og når invitasjonen ble sendt. Du kan se dokumentets status, samt signatørene og deres underskriftsdetaljer: Dokumentets status kan være: Ny - lagret, men ingen invitasjoner har blitt sendt Venter - invitasjoner har blitt sendt, men minst en signatur mangler. Signert - hver invitert person har signert Avlyst - signaturinvitasjon har blitt kansellert Invitasjonsstatusen til en enkelt signer kan være: Ny - en invitasjon er sendt, men den har ikke blitt åpnet ennå Åpnet - signatøren har åpnet invitasjonslinken, men har ikke signert ennå Signert - signeren har signert, invitasjonen kan ikke brukes lenger Utløpt - en midlertidig invitasjon er utløpt og kan ikke lenger signeres Avlyst - dokumentinvitasjoner har blitt kansellert og kan ikke signeres Du kan se et dokuments universelt unike identifikator (UUID), som til slutt også vises i underskriften av det signerte dokumentet. Dette vises til venstre for Send påminnelse-knappen. Du kan slette eller avbryte en invitasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎29-07-2020 10:08
Firmaets innstillinger i Visma Sign   Innstillingene i Visma Sign for firma er tilgjengelig for alle med administratorrettigheter. Innstillingene er delt opp i 4 seksjoner, Informasjon om selskapet, brukere, invitasjoner og integrasjoner.   Informasjon om selskapet: Øverst på denne fanen vil du se generell informasjon om selskapet ditt, for eksempel firmaets navn, adresse og e-fakturaadresse. Du kan endre firmafarge i menyfarge. Fargen vises blant annet i den øverste linjen i signaturvisningen. Skriv inn fargen i RGB-format. Se for eksempel denne siden for å finne riktig fargekode.   Du kan laste opp firmalogo ved å klikke på boksen under logo. Logoen må være en JPG-, PNG- eller GIF-bildefil og ikke mer enn en halv megabyte i størrelse. Logoen vises for signataren under signeringsprosessen. Etter å ha lagt til logo og farge, bør du sjekke at alt ser ut som du ønsker under signeringsprosessen. Noen ganger, for eksempel, skal en logo beskjæres eller en annen farge velges for å sikre at den blir tydelig.   Ved invitasjonsinnstillinger kan du spesifisere tillatte signaturtyper, og disse innstillingene avgjør om selskapet kan bruke både sterk autentisering og lyssignatur og hvilken innstilling som er en standard på firmaets konto.   Sist på denne fanen er invitasjonsmalene. Bedriftsadministratorer kan lage og tilpasse invitasjonsmaler for å øke hastigheten på prosessen med å sende invitasjonen.   Brukere På brukerfanen finner du en liste over alle brukerne, samt alle brukergrupper som er opprettet for firmakontoen. Du kan legge til, redigere og slette nye brukere og brukergrupper. Brukergrupper kan her også tildeles mappetillatelser, slik at brukere tilknyttet forskjellige brukergrupper kun får skrive- og/eller leserettigheter til opprettede mapper i arkivet.   Invitasjoner Du kan lage ferdige meldingsmaler og mottakergrupper. Med meldingsmaler kan du lage dine egne meldinger og bruke dem når du sender en invitasjon på både SMS og e-post. Når du sender en invitasjon, kan du også bruke mottakerlisten, med alle signatarene på listen lagt til automatisk som signatarer. Dette kan brukes til f.eks et styre eller andre grupper som ofte skal signere samme dokumenter slik at dere slipper å legge inn hver enkelt person hver gang.    Integrasjoner På denne fanen finner du alle eksisterende serviceforbindelser, og integrasjonene du har satt opp for firmaets konto. Som Standard vil Visma Sign Forms ligge her, dette brukes til å opprette webskjemaer. Det vil også være mulig å legge til, endre eller slette integrasjoner mot blandt annet Sharepoint her.   Fakturering På den siste fanen kan du sjekke sendte signaturer og tekstmeldinger. Du kan spesifisere datoperioden du ønsker og se hvor mange signaturer og tekstmeldinger som er brukt i løpet av den tiden. Du kan søke i transaksjoner i et tidsrom som er høyst 45 dager lang.   Relevante brukertips Integrasjon mot Sharepoint Brukerinnstillinger Innstillinger for Webskjema
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎28-07-2020 14:33
Registrering av Visma Sign-tjeneste for privat bruk Du kan registrere Visma Sign-tjenesten gratis for privat bruk, men tjenesten har begrenset funksjonalitet for dette i Norge.   Når du registrerer deg på https://sign.visma.net/ får du valget mellom å registrere med eller uten firma. Dersom du registrerer uten firma vil du fremdeles ha mulighet til å bruke Visma Sign til å sende ut de ti første signaturene, men deretter vil du ikke kunne kjøpe flere signaturer.   Brukeren MÅ være tilknyttet et selskap for å kunne bruke Visma Sign etter disse ti signaturene, da vil man kunne velge mellom Visma Sign som privatperson eller som representant for firma.  Merk: Signaturer vil ikke kunne flyttes mellom arkiv, signaturer sendt som privat blir dermed ikke mulig å flytte til firmaets arkiv.   Ved spørsmål rundt dette anbefaler vi å kontakte support på: Tlf: 21 89 64 04 E-post: skysupport@visma.com Eller chat nede til høyre her på community.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎21-05-2020 15:43
Denne artikkelen vil ta for seg forskjellige innstillinger på webskjema i Visma Sign.   Side 1 - Skjema   1. Skjemanavn: Skjemanavnet vises på skjemaet, brukt som navn på PDF-filen som er opprettet, og vises også i e-postmeldinger sendt av tjenesten.     2. Skjemabeskrivelse Skjemabeskrivelsen består av tekst. Du kan inkludere fet og kursiv tekst, lenker og hyperkobling her. For å legge til hyperkobling er det bare å dra musepekeren over det område du ønsker at skal være hyperkoblet, og deretter klikke på skjedeikonet rett over: Til slutt legges URL til nettsiden dere ønsker å lenke denne hyperkoblingen inn her, dette kan være andre webskjemaer, en informasjonsside som f.eks GDPR eller salgs/produktinformasjonsside.   3. E-postfelt Signatørens e-postadresse blir forespurt, om du ønsker å sende en kopi til den adressen rett etter signering. Det kan også bli forespurt hvis du vil vise signatorens e-postadresse på skjemaet. Du kan velge sending, lagring i skjema eller begge deler fra e-postfeltinnstillingene. Merk! Hvis du ikke ønsker å sende e-postadressen eller lagre e-postadressen i skjema, vil ikke e-postfeltet bli inkludert på skjemaet som er signert. Imidlertid vil det alltid være synlig når du endrer skjemaet. Du kan flytte dette feltet til et hvilket som helst sted ved å klikke på tegnet med fire piler og dra opp eller ned. Hvis du også ønsker å sende en kopi av det signerte dokumentet til signatøren, merker du av for " Send e-post med bekreftelse på signert skjema " på første side. Gjør dette ved å klikke på pennikonet over e-postfeltet. Alle signerte dokumenter lagres i alle fall i signatørens Visma Sign-kontoarkiv. Hvis du bruker standardmeldingen eller en melding du har endret etter en signatur, kan undertegnere laste ned dokumentet fra siden de har blitt instruert etter signering. Hvis du henviser signatøren til en annen adresse, er nedlastingsalternativet ikke tilgjengelig. Spesielt i enhver forbrukervirksomhet, bør du sørge for at en kopi av hvilket som helst skjema som er fylt ut, blir sendt på en eller annen måte til signatøren. Nedlasting av skjemaet umiddelbart etter signering, nedlasting via e-post og lagring i Visma Sign-arkivet tilbyr mange måter å oppfylle leveringsplikten din. Vær oppmerksom på at e-post ikke er en passende måte å sende et utfylt skjema, forutsatt at skjemaet inneholder sensitive data. Det siste alternativet her "Navn i eksternt system" brukes om dere skal sette opp en webhook for skjemaet. Det kan du lese mer om her.    4. Felt for person-ID Signatorens fulle person-ID er obligatorisk for signaturen, men du kan bestemme om den er lagret i skjemainnholdet eller ikke ved å klikke på redigeringsknappen. Personlige identitetskoder lagres ikke i en gjenkjennelig form på Visma Sign-tjenesten. Feltet for personlig identitet må alltid fylles ut for å kunne signere et skjema. Du kan flytte dette feltet til et hvilket som helst sted ved å klikke på tegnet med fire piler og dra opp eller ned.   5. Resterende felt De andre feltene blir dratt med en mus fra venstre kolonne i området mellom beskrivelsen og signaturfeltene. Deres rekkefølge kan endres, overskriftene kan endres og feltegenskapene (obligatorisk eller ikke, etc.) ved å legge inn teksten og ved å velge innstillingsikonet. Dersom det er ønskelig med flere hyperkoblinger kan "vis tekst" dras inn i skjemaet for å opprette dette, de andre feltene vil ikke kunne brukes til hyperkobling. Forskjellen på alternativknapper og avhukingsbokser er at det kun vil være mulig å merke for ett alternativ i gangen, mens på avhukingsboksene kan flere avhukes.   6. Tillatt å legge til flere underskrivere Funksjonen "t illatt å legge til flere underskrivere" er deaktivert som standard. Du kan aktivere denne funksjonen ved å klikke på pennikonet rett over teksten. Hvis du aktiverer denne funksjonen, kan du velge om den som fyller ut skjemaet skal signere selv eller ikke, om det skal s endes bekreftelse på e-post når alle har signert, eller om signert skjema skal legges ved e-post sendt til underskriverne. 7. Publiseringsboksen Publiseringsboksen er avhuket som standard. Fjern avhukingen av for det hvis du vil fylle ut skjemaet, men ikke vil publisere det før senere.   Side 2 - Kontakt   1. Fjern skjema fra e-post Denne funksjonen vil overstyre de andre innstillingene på skjemasiden.   2. Varsle firma om signerte skjemaer Du kan velge om signerte skjemaer skal sendes til en e-postkonto etter eget valg ved å velge "Varsle firma om signerte skjemaer". Legg til e-postadressen du vil at alle signerte skjemaer skal sendes som vedlegg til. Alle signerte dokumenter lagres uansett i firmaets arkiv. Når dette er huket av vil det også være mulig å huke av "Send en e-post til ditt firma hver gang et dokument har blitt signert".   3. Webhook server Dersom signerte skjemaer skal eksporteres via en webhook server må url til serveren legges inn her. Dette kan du lesere mer om her.   Side 3 - Innstillinger   1. Skjemamappe Velg en mappe der utfylte skjemaer er lagret fra nedtrekksvindu. Hvis du vil lagre skjemaene i en annen mappe, oppretter du en ny mappe ved å gå til Arkiv  og klikke "Ny mappe" rett under overskriften Mine Dokumenter i Visma Sign brukergrensesnitt. Det anbefales å lagre skjemaene dine i forskjellige mapper i stedet for usortert, fordi du kan tildele tilgangsrettigheter til individuelle mapper etter brukergruppe.   2. Logo Du kan legge til firmalogoen eller et annet visuelt element på skjemaet. Du kan plassere logoen øverst på skjemaet, til venstre, midten eller høyre. Logoen vises når du fyller ut skjemaet, og lagrer det i det signerte dokumentet.   3. Vellykket signatur og signering feilet Du kan bestemme om signatoren vil motta en standardmelding eller en endret melding fra deg etter en vellykket signatur. For å se standardmeldingen er det bare å huke av for "Redigere melding". Standardmeldingen vil da vises der. Meldingen inneholder en nedlastingslenke, som gjør det mulig for signatører å laste ned de fullførte skjemaene i PDF-format umiddelbart. Skjemaet blir også lagret i signatørens Visma Sign-arkiv, og avhengig av e-postvalget som ble gjort tidligere, kan det også sendes til e-posten som er signert som vedlegg. Et tredje alternativ er å rette signatøren etter en vellykket signatur til hvilken som helst URL du ønsker. Kopier adressen fra nettleserens adressefelt, for eksempel. Hvis du leder signatøren til et nettsted, kan ikke koblingen for nedlasting av det utfylte skjemaet vises, og du må sende den signerte kopien selv om nødvendig.   De samme alternativene er tilgjengelige etter et mislykket signaturforsøk. Signaturen kan mislykkes blandt annet av følgende årsaker:   Signatøren avbryter godkjenning av bank eller mobil Signatøren skriver inn feil identifikator En teknisk feil oppstår i bank- eller mobilautentisering Signatøren lar autentiseringsskjermen være åpen for lenge uten å oppgi legitimasjonsbeskrivelsen   4. Standardland for skjemaet Til slutt kan du velge skjemaets standardland. Autentiseringsmetodene for det valgte landet vises til personen som fyller ut skjemaet som standard. Brukere kan imidlertid også velge å bruke andre lands autentiseringsmetode.   Side 4 - Publisering Link: Du kan sende lenken via e-post eller tekstmelding, eller inkludere den på hjemmesiden din. Hvis du velger en lenke, åpnes skjemaet i en nettleser der skjemaet kan fylles ut og signeres med en mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin for eksempel.   Embed-koden: En embed-kode gjør det mulig å legge inn et skjema direkte som en del av nettbsiden eller nettapplikasjonen din. Innbyggingskoden er normal HTML-kode, og praktisk talt hvilken som helst nettsideredigeringsmetode kan brukes til å inkludere den som en del av nettbsiden din. Parametrene i innbygningskoden som bestemmer størrelsen på skjemavisningen, kan fritt justeres for å vise skjemaet i riktig størrelse på siden din. Aldri gjør noen forandringer på skjemaets nettverksadresse, det vil si src-parameteren, på noen måte. Et skjema innebygd på en nettside lastes ned samtidig med nettsiden. Det kan fylles ut og signeres uten å gå ut av nettsiden. Meldingene etter signatur vil vises på nettsiden. Vær oppmerksom på at enhver retning til en nettside bare gjelder innholdet i embed-vinduet, ikke hele nettsiden. Det er generelt en bedre ide å bruke en endret tekst når et skjema er signert, og forklare hva signatøren skal gjøre videre ved å bruke navigasjonselementene på nettsiden din.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎20-08-2019 09:26
Data lagres på servere lokalisert i Finland. Tilgang til disse serverne er hensiktsmessig begrenset. Vismas kundeservice og annet personell kan ikke se innholdet i dokumentene dine.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Partnersalg VISMA ‎19-07-2019 14:21
Når du legger til et dokument til signering i Visma Sign er det mulig å bruke drag & drop, i tillegg til knappen "Legg til dokumenter".   Man kan velge 1 eller flere dokumenter (filer) samtidig.   Merk at du må først velge "Nytt dokument".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA ‎15-07-2019 13:21
Med Visma Sign kan du eksportere data fra et webskjema, sånn at du kan bruke det til andre formål. Dermed slipper du å legge inn data på nytt. Du blir mer effektivt.   Et webskjema som er laget med Visma Sign kan du dele med andre per for eksempel e-post. Du kan bygge den inn i nettsiden din også. Kunden din legger inn informasjon du trenger og avslutter med elektronisk signering.   Et eksempel av et web skjema kan være en bilutleie avtale, hvor det trenges blant annet kontaktinformasjon, bilnummer og informasjon om type avtale.   Hvis du trenger samme data til andre systemer, kan du få det automatisk eksportert til en (webhook) server som du har satt opp. Formatet som brukes er JSON, en enkel tekstbasert standard som brukes for datautveksling. Derifra kan du få det importert i det du ønsker. Forutsetning: konfigurert webhook server Det må konfigureres en webhook server for å kunne motta data fra skjemaene. Relevant teknisk kunnskap er nødvendig for å kunne gjøre dette. Hvordan setter du det opp i Visma Sign? Steg 1 (Skjema) i veiviser: oppgi feltnavn Feltnavnet du ønsker å få eksportert kan du oppgi i feltet Navn i eksternt system. Den kommer frem hvis du klikker på rediger ikonet. Se eksempel av feltet Telefonnummer her nede. Hvis ingen navn oppgis, blir samme navn som i Visma Sign brukt, for eksempel: tekstlinje, e-post, osv.   Steg 2 (Kontakt) i veiviser: oppgi webhook server adresse I steg 2 av veiviseren legger du inn adressen (URL) til webhook serveren, som skal motta dataene.   Eksportert data Etter hver signert skjema sendes en fil som denne til webhook serveren:                               Merk: standard lagringstid er 30 dager for gjenoppretting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA ‎05-07-2019 13:10
Visma Sign, vår løsning for elektronisk signering, passer perfekt til å signere alle typer dokumenter i din bedrift, og er mye enklere og mer effektivt enn å signere på papir. Dokumenter er signert via BankID, som både er trygt og sikkert. Visma Sign kan integreres med: Microsoft SharePoint SuperOffice Og Visma Sign er lett å integrere med andre nettjenester eller programvare. Les mer i Visma Sign API dokumentasjon eller ta kontakt med en Visma partner.
Vis hele artikkelen
av Edwin Myrvold-Sijtsma VISMA
Spørsmål   Hvordan få tilgang til signert dokument i Visma Sign?   Svar   Har du allerede en konto i Visma Sign? Da kan du gå til arkivet med en gang!     Er det første gangen du har signert med Visma Sign? Opprett en brukerkonto rett etter du har signert. Det er helt gratis. Alle fremtidige dokumenter du signerer i Visma Sign vil da ligge i arkivet ditt.   Har du signert med Visma Sign og ønsker å sende dokumenter til signering selv? I så fall må du huske å registrere deg med firma. Det kan du gjøre ved første registrering eller senere ved å gå til samme registreringsside.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips