avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Sign

Sorter etter:
Her ser du hvordan du kommer i gang med Visma Sign!
Vis hele artikkelen
16-11-2018 10:41 (Sist oppdatert 29-07-2020)
 • 2 Svar
 • 3 Liker
 • 1550 Visninger
Arkiv Alle dokumenter signert gjennom Visma Sign-tjenesten lagres i arkivet i sju år fra datoen invitasjonen ble sendt. Du kan slette et dokument fra tjenesten, men hashverdien og logginformasjonen som er nødvendig for lovlig gyldighet av signaturene, vil bli lagret permanent. Dokumenter som er signert uten sterk godkjenning (elektronisk ID), lagres ikke i signatarens personlige konto. Disse vil imidlertid bli lagret på firmakonto akkurat som dokumentene som er signert med sterk godkjenning. Arkivet er organisert i hovednivåene mine dokumenter og eventuelle mapper under det. Alle mapper ligger rett under hovednivået, det vil si at du ikke kan opprette nye mapper i en mappe for å skape et mappehierarki per i dag.   Du kan gjøre følgende i arkivet: 1. Hvis du er administrator, kan du legge til mapper ved å klikke på "Ny mappe". 2. Du kan se følgende om dokumentene: navn (gitt når invitasjonen ble sendt, ikke bestandig filnavnet), status, antall mottatte og forespurte signaturer og datoen da invitasjoner ble sendt. 3. Du kan redigere dokumentet ved å klikke på dokumentraden. 4. Du kan filtrere for å se bare dokumentene du er interessert i. Vær oppmerksom på at filtreringen bare viser dokumentene i den valgte mappen, ikke i hele arkivet. 5. Du kan laste ned et dokument til din egen datamaskin i PDF-format ved å velge handlingsknappen til høyre for dokumentraden. 6. Du kan sende en påminnelse til de som ble invitert til å signere dokumentet. 7. Du kan slette, flytte eller avbryte dokumenter ved å klikke deg inn på dokumentet og velge slett, avbryt eller flytt oppe til høyre.   Hvorfor finner jeg ikke et dokument i arkivet? Du bør først logge av og deretter logge inn igjen for å sjekke om dokumentet vises. Du bør også sjekke på toppmenyen at du har valgt riktig organisasjon, forutsatt at du har mer enn en organisasjon knyttet til kontoen din. Det er også mulig at en av administratorene har slettet dokumenter eller endret tilgangsrettighetene, så dette er verdt å sjekke også. Mappevisningene kan være annerledes hvis tilgangsrettighetene er endret.   Relevante brukertips Åpne invitasjoner Firmainnstillinger
Vis hele artikkelen
29-07-2020 11:08
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 217 Visninger
Firmaets innstillinger i Visma Sign   Innstillingene i Visma Sign for firma er tilgjengelig for alle med administratorrettigheter. Innstillingene er delt opp i 4 seksjoner, Informasjon om selskapet, brukere, invitasjoner og integrasjoner.   Informasjon om selskapet: Øverst på denne fanen vil du se generell informasjon om selskapet ditt, for eksempel firmaets navn, adresse og e-fakturaadresse. Du kan endre firmafarge i menyfarge. Fargen vises blant annet i den øverste linjen i signaturvisningen. Skriv inn fargen i RGB-format. Se for eksempel denne siden for å finne riktig fargekode.   Du kan laste opp firmalogo ved å klikke på boksen under logo. Logoen må være en JPG-, PNG- eller GIF-bildefil og ikke mer enn en halv megabyte i størrelse. Logoen vises for signataren under signeringsprosessen. Etter å ha lagt til logo og farge, bør du sjekke at alt ser ut som du ønsker under signeringsprosessen. Noen ganger, for eksempel, skal en logo beskjæres eller en annen farge velges for å sikre at den blir tydelig.   Ved invitasjonsinnstillinger kan du spesifisere tillatte signaturtyper, og disse innstillingene avgjør om selskapet kan bruke både sterk autentisering og lyssignatur og hvilken innstilling som er en standard på firmaets konto.   Sist på denne fanen er invitasjonsmalene. Bedriftsadministratorer kan lage og tilpasse invitasjonsmaler for å øke hastigheten på prosessen med å sende invitasjonen.   Brukere På brukerfanen finner du en liste over alle brukerne, samt alle brukergrupper som er opprettet for firmakontoen. Du kan legge til, redigere og slette nye brukere og brukergrupper. Brukergrupper kan her også tildeles mappetillatelser, slik at brukere tilknyttet forskjellige brukergrupper kun får skrive- og/eller leserettigheter til opprettede mapper i arkivet.   Invitasjoner Du kan lage ferdige meldingsmaler og mottakergrupper. Med meldingsmaler kan du lage dine egne meldinger og bruke dem når du sender en invitasjon på både SMS og e-post. Når du sender en invitasjon, kan du også bruke mottakerlisten, med alle signatarene på listen lagt til automatisk som signatarer. Dette kan brukes til f.eks et styre eller andre grupper som ofte skal signere samme dokumenter slik at dere slipper å legge inn hver enkelt person hver gang.    Integrasjoner På denne fanen finner du alle eksisterende serviceforbindelser, og integrasjonene du har satt opp for firmaets konto. Som Standard vil Visma Sign Forms ligge her, dette brukes til å opprette webskjemaer. Det vil også være mulig å legge til, endre eller slette integrasjoner mot blandt annet Sharepoint her.   Fakturering På den siste fanen kan du sjekke sendte signaturer og tekstmeldinger. Du kan spesifisere datoperioden du ønsker og se hvor mange signaturer og tekstmeldinger som er brukt i løpet av den tiden. Du kan søke i transaksjoner i et tidsrom som er høyst 45 dager lang.   Relevante brukertips Integrasjon mot Sharepoint Brukerinnstillinger Innstillinger for Webskjema
Vis hele artikkelen
29-07-2020 09:59 (Sist oppdatert 29-07-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 389 Visninger
Generelle innstillinger på bruker   For å komme til brukerinnstillingene må du klikke på nedtrekksfeltet oppe i høyre hjørne og velge bruk som privatperson:   Deretter klikker du på "min informasjon" i menyen på venstresiden: Der vil private opplysninger som kontaktinformasjon, adresse og passord endres. Dette kan endres ved å klikke "Rediger" oppe i høyre hjørne i boksen med denne informasjonen lagret.   I tillegg vil det her være mulig å fjerne tilknytning til firma, eller å slette brukeren. Sletting blir kun tilgjengelig etter at tilknytning til alle firma er fjernet.   Relevante brukertips Innstillinger på firma
Vis hele artikkelen
28-07-2020 15:16 (Sist oppdatert 29-07-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 199 Visninger
Denne artikkelen vil ta for seg forskjellige innstillinger på webskjema i Visma Sign.   Side 1 - Skjema   1. Skjemanavn: Skjemanavnet vises på skjemaet, brukt som navn på PDF-filen som er opprettet, og vises også i e-postmeldinger sendt av tjenesten.     2. Skjemabeskrivelse Skjemabeskrivelsen består av tekst. Du kan inkludere fet og kursiv tekst, lenker og hyperkobling her. For å legge til hyperkobling er det bare å dra musepekeren over det område du ønsker at skal være hyperkoblet, og deretter klikke på skjedeikonet rett over: Til slutt legges URL til nettsiden dere ønsker å lenke denne hyperkoblingen inn her, dette kan være andre webskjemaer, en informasjonsside som f.eks GDPR eller salgs/produktinformasjonsside.   3. E-postfelt Signatørens e-postadresse blir forespurt, om du ønsker å sende en kopi til den adressen rett etter signering. Det kan også bli forespurt hvis du vil vise signatorens e-postadresse på skjemaet. Du kan velge sending, lagring i skjema eller begge deler fra e-postfeltinnstillingene. Merk! Hvis du ikke ønsker å sende e-postadressen eller lagre e-postadressen i skjema, vil ikke e-postfeltet bli inkludert på skjemaet som er signert. Imidlertid vil det alltid være synlig når du endrer skjemaet. Du kan flytte dette feltet til et hvilket som helst sted ved å klikke på tegnet med fire piler og dra opp eller ned. Hvis du også ønsker å sende en kopi av det signerte dokumentet til signatøren, merker du av for " Send e-post med bekreftelse på signert skjema " på første side. Gjør dette ved å klikke på pennikonet over e-postfeltet. Alle signerte dokumenter lagres i alle fall i signatørens Visma Sign-kontoarkiv. Hvis du bruker standardmeldingen eller en melding du har endret etter en signatur, kan undertegnere laste ned dokumentet fra siden de har blitt instruert etter signering. Hvis du henviser signatøren til en annen adresse, er nedlastingsalternativet ikke tilgjengelig. Spesielt i enhver forbrukervirksomhet, bør du sørge for at en kopi av hvilket som helst skjema som er fylt ut, blir sendt på en eller annen måte til signatøren. Nedlasting av skjemaet umiddelbart etter signering, nedlasting via e-post og lagring i Visma Sign-arkivet tilbyr mange måter å oppfylle leveringsplikten din. Vær oppmerksom på at e-post ikke er en passende måte å sende et utfylt skjema, forutsatt at skjemaet inneholder sensitive data. Det siste alternativet her "Navn i eksternt system" brukes om dere skal sette opp en webhook for skjemaet. Det kan du lese mer om her.    4. Felt for person-ID Signatorens fulle person-ID er obligatorisk for signaturen, men du kan bestemme om den er lagret i skjemainnholdet eller ikke ved å klikke på redigeringsknappen. Personlige identitetskoder lagres ikke i en gjenkjennelig form på Visma Sign-tjenesten. Feltet for personlig identitet må alltid fylles ut for å kunne signere et skjema. Du kan flytte dette feltet til et hvilket som helst sted ved å klikke på tegnet med fire piler og dra opp eller ned.   5. Resterende felt De andre feltene blir dratt med en mus fra venstre kolonne i området mellom beskrivelsen og signaturfeltene. Deres rekkefølge kan endres, overskriftene kan endres og feltegenskapene (obligatorisk eller ikke, etc.) ved å legge inn teksten og ved å velge innstillingsikonet. Dersom det er ønskelig med flere hyperkoblinger kan "vis tekst" dras inn i skjemaet for å opprette dette, de andre feltene vil ikke kunne brukes til hyperkobling. Forskjellen på alternativknapper og avhukingsbokser er at det kun vil være mulig å merke for ett alternativ i gangen, mens på avhukingsboksene kan flere avhukes.   6. Tillatt å legge til flere underskrivere Funksjonen "t illatt å legge til flere underskrivere" er deaktivert som standard. Du kan aktivere denne funksjonen ved å klikke på pennikonet rett over teksten. Hvis du aktiverer denne funksjonen, kan du velge om den som fyller ut skjemaet skal signere selv eller ikke, om det skal s endes bekreftelse på e-post når alle har signert, eller om signert skjema skal legges ved e-post sendt til underskriverne. 7. Publiseringsboksen Publiseringsboksen er avhuket som standard. Fjern avhukingen av for det hvis du vil fylle ut skjemaet, men ikke vil publisere det før senere.   Side 2 - Kontakt   1. Fjern skjema fra e-post Denne funksjonen vil overstyre de andre innstillingene på skjemasiden.   2. Varsle firma om signerte skjemaer Du kan velge om signerte skjemaer skal sendes til en e-postkonto etter eget valg ved å velge "Varsle firma om signerte skjemaer". Legg til e-postadressen du vil at alle signerte skjemaer skal sendes som vedlegg til. Alle signerte dokumenter lagres uansett i firmaets arkiv. Når dette er huket av vil det også være mulig å huke av "Send en e-post til ditt firma hver gang et dokument har blitt signert".   3. Webhook server Dersom signerte skjemaer skal eksporteres via en webhook server må url til serveren legges inn her. Dette kan du lesere mer om her.   Side 3 - Innstillinger   1. Skjemamappe Velg en mappe der utfylte skjemaer er lagret fra nedtrekksvindu. Hvis du vil lagre skjemaene i en annen mappe, oppretter du en ny mappe ved å gå til Arkiv  og klikke "Ny mappe" rett under overskriften Mine Dokumenter i Visma Sign brukergrensesnitt. Det anbefales å lagre skjemaene dine i forskjellige mapper i stedet for usortert, fordi du kan tildele tilgangsrettigheter til individuelle mapper etter brukergruppe.   2. Logo Du kan legge til firmalogoen eller et annet visuelt element på skjemaet. Du kan plassere logoen øverst på skjemaet, til venstre, midten eller høyre. Logoen vises når du fyller ut skjemaet, og lagrer det i det signerte dokumentet.   3. Vellykket signatur og signering feilet Du kan bestemme om signatoren vil motta en standardmelding eller en endret melding fra deg etter en vellykket signatur. For å se standardmeldingen er det bare å huke av for "Redigere melding". Standardmeldingen vil da vises der. Meldingen inneholder en nedlastingslenke, som gjør det mulig for signatører å laste ned de fullførte skjemaene i PDF-format umiddelbart. Skjemaet blir også lagret i signatørens Visma Sign-arkiv, og avhengig av e-postvalget som ble gjort tidligere, kan det også sendes til e-posten som er signert som vedlegg. Et tredje alternativ er å rette signatøren etter en vellykket signatur til hvilken som helst URL du ønsker. Kopier adressen fra nettleserens adressefelt, for eksempel. Hvis du leder signatøren til et nettsted, kan ikke koblingen for nedlasting av det utfylte skjemaet vises, og du må sende den signerte kopien selv om nødvendig.   De samme alternativene er tilgjengelige etter et mislykket signaturforsøk. Signaturen kan mislykkes blandt annet av følgende årsaker:   Signatøren avbryter godkjenning av bank eller mobil Signatøren skriver inn feil identifikator En teknisk feil oppstår i bank- eller mobilautentisering Signatøren lar autentiseringsskjermen være åpen for lenge uten å oppgi legitimasjonsbeskrivelsen   4. Standardland for skjemaet Til slutt kan du velge skjemaets standardland. Autentiseringsmetodene for det valgte landet vises til personen som fyller ut skjemaet som standard. Brukere kan imidlertid også velge å bruke andre lands autentiseringsmetode.   Side 4 - Publisering Link: Du kan sende lenken via e-post eller tekstmelding, eller inkludere den på hjemmesiden din. Hvis du velger en lenke, åpnes skjemaet i en nettleser der skjemaet kan fylles ut og signeres med en mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin for eksempel.   Embed-koden: En embed-kode gjør det mulig å legge inn et skjema direkte som en del av nettbsiden eller nettapplikasjonen din. Innbyggingskoden er normal HTML-kode, og praktisk talt hvilken som helst nettsideredigeringsmetode kan brukes til å inkludere den som en del av nettbsiden din. Parametrene i innbygningskoden som bestemmer størrelsen på skjemavisningen, kan fritt justeres for å vise skjemaet i riktig størrelse på siden din. Aldri gjør noen forandringer på skjemaets nettverksadresse, det vil si src-parameteren, på noen måte. Et skjema innebygd på en nettside lastes ned samtidig med nettsiden. Det kan fylles ut og signeres uten å gå ut av nettsiden. Meldingene etter signatur vil vises på nettsiden. Vær oppmerksom på at enhver retning til en nettside bare gjelder innholdet i embed-vinduet, ikke hele nettsiden. Det er generelt en bedre ide å bruke en endret tekst når et skjema er signert, og forklare hva signatøren skal gjøre videre ved å bruke navigasjonselementene på nettsiden din.  
Vis hele artikkelen
21-05-2020 15:42 (Sist oppdatert 21-05-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 264 Visninger
Her er svarene på spørsmålene som ble stilt på Visma Sign webinaret i Visma Community Live 2019.   Spørsmål:  Usikker på om det ble nevnte, men hvordan er med utenlandske signaturer?   Svar: Visma Sign støtter per i dag type BankID signatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Trenger du en signatur fra noen i et annet land, så kan du bruke “signatur uten bankID” og få en digital signatur skrevet med mus eller finger/penn på touchscreen. Mer informasjon om siste muligheten kan du lese i følgende artikkel: Ny i Visma Sign: signering uten BankID .   Spørsmål:  Jeg savner kobling til personnummer. Hvis jeg legger inn feil telefonnummer så kan i teorien hvem som helst ha signert? Om jeg legger feil telefonnummer på en person i Visma Sign og vedkommende signerer – hvordan kan jeg da se at det ikke er rett person som har signert?   Svar: Da vil du i så fall på dokumentet kunne se hvem som har signert og i arkivet til Visma Sign også. Det er også er mulig å sette opp en totrinns kontroll ved utsending av et dokument; link til dokumentet på e-post og passordet for å åpne det per SMS.   Spørsmål:  Hvor lenge ligger papirene i arkiv?   Svar: Oppbevaringstid til de signerte dokumentene er syv år.   Spørsmål:  Kan man få en prøveversjon før man bestiller?   Svar: Vi har ikke en prøveversjon i seg selv, men det koster ingenting å registrere, det er ingen faste kostnader og du betaler kun for bruk. I tillegg er nå de første 10 signeringer gratis. Etter det koster det 10 kroner per signatur.
Vis hele artikkelen
04-11-2019 11:44 (Sist oppdatert 04-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 457 Visninger
Oppføringer inngått i et elektronisk signert dokument - elDAS   Visma Sign introduserte signaturer basert på eIDAS PAdES-standarden 3. september 2018. Hvert dokument signert gjennom Visma Sign-tjenesten vil motta signaturoppføringer. På hver side av den opprinnelige PDF-filen legges det til en tekst nederst som sier at dokumentet er signert elektronisk. Dokumentet inneholder en kobling, som også fungerer som dokumentets unike identifikator. Dette gjør det mulig å sjekke dokumentets signaturoppføringer senere. Avhengig av antall signatører, vil en eller flere signatursider bli lagt til på slutten av dokumentet. På toppen av signatursiden oppgis det hvor mange sider dokumentet har før signatursiden.   Signaturer gjort med sterk autentisering Signatørenes navn og tidspunkt for signatur (dato og tid til nøyaktigheten av ett sekund) er listet opp under hverandre. Slutten av hver signaturlinje indikerer hvilket lands autentiseringsmetode som er brukt for signaturen. For eksempel betyr FI at signaturen er laget med en finsk bank-ID eller finsk mobil-ID. Koden i lettere skrift er signaturens hashverdi. Den samme informasjonen finner du i Visma Sign-tjenesten og senere også i dokumentets digitale signatur for at det kan vises uomtvistelig at signeringen skjedde. Hvis signaturer er samlet inn som en representant for et selskap eller privatperson, er representasjonsdataene på den andre linjen i hver signatur. Slutten av signatursiden inneholder forklaringer på representasjonsroller på forskjellige språk.   Signaturer laget uten sterk autentisering Når signering er gjort uten sterk autentisering, vil signatursiden inneholde den håndskrevne signaturen din, din klarifikasjon av signaturen, e-postadressen invitasjonen ble sendt til, og IP-adressen som brukes for signering.
Vis hele artikkelen
29-10-2019 15:45
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 406 Visninger
Her er svarene på spørsmålene som ble stilt på Visma Sign webinaret i Visma Community Live 2019.   Spørsmål:  Usikker på om det ble nevnte, men hvordan er med utenlandske signaturer?   Svar: Visma Sign støtter per i dag type BankID signatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Trenger du en signatur fra noen i et annet land, så kan du bruke “signatur uten bankID” og få en digital signatur skrevet med mus eller finger/penn på touchscreen. Mer informasjon om siste muligheten kan du lese i følgende artikkel: Ny i Visma Sign: signering uten BankID .   Spørsmål:  Jeg savner kobling til personnummer. Hvis jeg legger inn feil telefonnummer så kan i teorien hvem som helst ha signert? Om jeg legger feil telefonnummer på en person i Visma Sign og vedkommende signerer – hvordan kan jeg da se at det ikke er rett person som har signert?   Svar: Da vil du i så fall på dokumentet kunne se hvem som har signert og i arkivet til Visma Sign også. Det er også er mulig å sette opp en totrinns kontroll ved utsending av et dokument; link til dokumentet på e-post og passordet for å åpne det per SMS.   Spørsmål:  Hvor lenge ligger papirene i arkiv?   Svar: Oppbevaringstid til de signerte dokumentene er syv år.   Spørsmål:  Kan man få en prøveversjon før man bestiller?   Svar: Vi har ikke en prøveversjon i seg selv, men det koster ingenting å registrere, det er ingen faste kostnader og du betaler kun for bruk. I tillegg er nå de første 10 signeringer gratis. Etter det koster det 10 kroner per signatur.
Vis hele artikkelen
28-10-2019 19:53
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 392 Visninger
Hvordan håndtere dokumenter med sensitiv informasjon?   Dersom man sender dokument til godkjenning med sensitiv informasjon er det noen steg som kan tas for å sikre at utenforstående ikke får tak i denne informasjonen.   Send invitasjonslenken pr e-post, og passord pr sms. Da vil personen som mottar dokumentet ikke kunne åpne det uten begge meldingene som kommer på seperate plattformer. Dette kan enkelt gjøres ved å huke av totrinnspålogging i Visma Sign: Man bør også passe på at "Send dokumentene som  e-post etter signering" ikke er huket av. Denne sjekkboksen finnes rett under fanen "Filer" til høyre for "Legg til dokument" og "legg til lenke".  
Vis hele artikkelen
28-10-2019 12:32
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 400 Visninger
Hvordan integrerer jeg Visma Sign med Visma Quality Management?   For å inngå avtale og komme i gang med å benytte   Visma Sign , går du til denne siden for å registrere en bruker og firma:    https://sign.visma.net/nb/   På siden (under fanen   Registrer) legger du inn din e-postadresse, telefonnummer, land og velger passord. Kryss også av for at du ønsker å registrere firma, og legg inn informasjon om firmaet i feltene som dukker opp.   Kryss til slutt av for at du godtar tjenestens generelle bruksvilkår og personvenregler (etter å ha lest disse), og klikk så på knappen   Registrer. Nå trenger du noen nødvendige nøkler for å sette opp integrasjonen.   For å benytte integrasjonen trenger du Visma Sign API credentials, det vil si en  klient-identifikator og en hemmelignøkkel som må legges inn på klienten i  Visma Quality Management .   Du kan få dette tilsendt ved å sende en e-post til   skysupport@visma.com,   Opplys i e-posten at du trenger   Visma Sign API credentials   for selskapet som  er opprettet.  Inkluder navn på selskapet, organisasjonsnummer og kontaktperson i e-posten.   Når du har mottatt klient-identifikator og en nøkkel, må du legge disse inn på klienten. Du finner felter for dette under  Egenskaper   | Egenskaper | Integrasjoner  i bildevelgeren, i gruppen  Visma Sign:   Straks nøklene er limt inn og klienten er lagret, er systemet klart for å sende dokumenter til signering i  Visma Sign .   For informasjon om sending av dokumenter i VQM se Her .
Vis hele artikkelen
28-10-2019 10:13 (Sist oppdatert 28-10-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 393 Visninger
Spørsmål Hvilke lover og reguleringer er elektroniske signatur basert på? Svar Elektroniske signaturer baseres på “Act on strong electronic authentication and signatures” som igjen er utviklet basert på eIDAS EU regelverk. Nasjonale lover og andre normer dikterer hvordan nasjonale og lokale myndigheter mottar og prosesserer elektroniske signerte dokumenter.
Vis hele artikkelen
26-08-2019 14:11 (Sist oppdatert 26-08-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 376 Visninger
Spørsmål Kan jeg opprette og fylle inn et dokument på mobilen? Svar Dokumenter kan endres på ved bruk av PC. Touch-skjermer støttes foreløpig ikke, men å fylle ut et dokument og signere det kan du enkelt gjøre på mobilen.
Vis hele artikkelen
26-08-2019 13:58 (Sist oppdatert 26-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 363 Visninger
Spørsmål Hvorfor vises ikke underskriften på dokumentet? Svar Dette oppstår ofte dersom du bruker en annen PDF-leser enn Adobe Reader, og du bør derfor sjekke om du har nyeste versjon av Adobe Reader. Og ikke glem at signaturer gjelder hele dokumentet og det derfor ikke mulig å fjerne sider fra et dokument som allerede er underskrevet. Dokumentet bør alltid vises med alle sidene åpne.
Vis hele artikkelen
26-08-2019 13:54 (Sist oppdatert 26-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 348 Visninger
Spørsmål Hvordan legge til en bruker til din Visma Sign konto? Svar Administrator kan legge til brukere under sitt firma og endre brukeres tilgangsrettigheter. Før det legges til en ny bruker, må det opprettes en mappe og en gruppe for brukeren. Dette gjøres for å begrense brukerens tilgangsrettigheter.
Vis hele artikkelen
26-08-2019 13:40 (Sist oppdatert 26-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 360 Visninger
Dokumenter som er signert med Visma Sign Skjema-tjenesten, er juridisk bindende, som alle andre dokumenter er signert gjennom Visma Sign-tjenesten. Signatører er autentisert ved hjelp av sterk elektronisk godkjenning og alle signeringshendelser utføres ved hjelp av pålitelige signeringsmetoder. Elektroniske signaturer er basert på loven om sterk elektronisk godkjenning og elektroniske signaturer (E-signaturloven, Kapittel II § 8), og dette er i sin tur basert på eIDAS EU-forskriften.
Vis hele artikkelen
26-08-2019 13:20
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 364 Visninger
Du kan lage mottakerlister som inneholder partier, du vil regelmessig sende dokumenter for å signere. Slike lister er gjort i bedriftens innstillinger, og krever administratorrettigheter. For eksempel kan styremedlemmer inkluderes på mottakerlisten for enkel signering av minutter.   Når du lager en invitasjon, velg en liste fra nedtrekksmenyen Last mottakergruppe, og signatørene blir lagt til signertabellen. Du kan endre, legge til og fjerne signere. Eventuelle endringer du har gjort under utarbeidelsen av invitasjonen, påvirker ikke mottakerlisten. Den endres alltid gjennom innstillingene.
Vis hele artikkelen
19-07-2019 10:31
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 253 Visninger
Som standard lagres signatørens signatur i dokumentet uten informasjon om at et selskap eller en person er representert. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å skaffe seg opplysninger om selskapets eller representasjonsrettighetene. Hvis dette er tilfelle, velg Signaturer via en organisasjon. På samme måte, hvis det handler på vegne av en person som depotfører, gjør det samme. Detaljer om personen som er representert, blir lagt til ved signering.   Når du velger denne funksjonen, vises et blått handlingsikon ved siden av signaturen. Du kan slå funksjonen på eller av for ulike signere ved å klikke på handlingsikonet.
Vis hele artikkelen
19-07-2019 10:27
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 233 Visninger
For å opprette og modifisere elektroniske skjemaer må brukeren være bruker av minst ett selskap i Visma Sign.  Det vil si at skjemafunksjonene ikke er tilgjengelige for private brukere av Visma Sign. Skjemaet kan deles via e-post. Hvis mottakeren ikke bruker Visma Sign ennå, vil de kunne bruke skjemaet så snart de har registrert sitt firma for å bruke Visma Sign. Du kan dele et skjema du har lagret tidligere, ved å åpne den via modifikasjonslenken i e-posten din. Velg Handlinger - Del en kopi. Skjemaet må være i Publisert tilstand for å kunne deles. Skriv inn mottakerens e-postadresse og skriv en melding for å forklare saken. Mottakeren vil motta nødvendig informasjon for å bruke skjemaet, inkludert meldingen din via e-post, og vil kunne bruke skjemaet som grunnlag for egne skjemaer. Mottakeren trenger ikke å jobbe for samme firma. Når du deler et skjema, vil mottakeren ikke kunne få tilgang til bedriftens dokumenter, andre skjemaer eller annen informasjon i din bedrift.
Vis hele artikkelen
19-07-2019 08:34
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 236 Visninger
Hvis du allerede har en liste over e-postadressene til signatørene i en tekstfil eller lignende, kan du kopiere og lime inn det ved hjelp av Add multiple-valget. Du kan også skrive e-postadressene til signørene direkte i tekstboksen.   Når du velger Legg til inviterte, blir adressene plassert på separate rader i signertabellen.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 09:49
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 252 Visninger
Alle selskaper som bruker Visma Sign-tjenesten, kan bruke tjenesten Visma Sign Form. Brukeren må være bruker av minst ett selskap for å opprette og modifisere elektroniske skjemaer. Det vil si at skjema funksjonene ikke er tilgjengelige av private brukere av Visma Sign.   Former er et lett-å-bruke redigeringsverktøyet, med funksjon som automatisk inneholder elektroniske signatur funksjoner. Det er ingen egen kostnad for å lage og publisere skjemaer. Vi tar ikke betalt for signaturer som en del av Visma Sign-tjenesten, med mindre signaturene brukes i fullførte skjemaer.   Eventuelle skjemaer du har opprettet, kan sendes som en kobling som skal fylles ut og signeres, eller innebygd i websiden din ved hjelp av iFrame. Eventuelle signerte skjemaer sendes til en e-postkonto du har valgt, og til signatørens e-postkonto som PDF-vedlegg. Eventuelle signerte skjemaer lagres også i Visma Sign-arkiv. Når du har logget på Visma Sign-online-tjenesten, går du til skjema editoren ved hjelp av koblingen Lag skjema eller en lenke som er sendt til deg.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 09:45
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 274 Visninger