avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Arbeidstidskalender - Hvordan generere dager for nytt år

29-11-2019 14:23 (Sist oppdatert 13-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1070 Visninger

Det finnes 3 ulike arbeidstidskalendere, Uten generator, Enkel generator og Avansert generator. Bildet nedenfor viser ikonet for de ulike kalenderne. 

Kalkulator - Enkel kalender

Kalkulator  - Avansert kalender

ingen ikon - Uten generator

 

Screenshot_9.jpg

 

Hvilken type kalendere dere har i bedriften, kan enkelt kontrolleres eller endres ved å gå inn på menyvalget Administrator | Arb.tidskalender | Administrer arbeidstidskalender trykk på tannhjulet og velg Endre kalender

 

Hvilken type generator kalenderen har, styrer hvordan du skal generere dager for nytt år. 

 

Nedenfor finner du en oversikt over de 3 ulike arbeidstidskalenderne. 

Arbeidstidskalender uten generator

Administrator | Arbeidstidskalender | Administrer arbeidstidskalender

 

Denne type kalender benyttes som regel hvis den ansatte har samme vakttype hver dag, men den kan også benyttes hvis den ansatte har varierende skiftarbeid hvor det benyttes flere vakttyper pr uke. 

 

Hvis det benyttes samme vakttype hver dag kan du trykke på tannhjulet og velg Fyll dager. Du setter inn Fra og Til dato for kalenderen, velger vakttype og tar stilling til om vakttypen også skal legges inn på lørdag og søndag, samt helligdager. Trykk på Lagre for å generere dagene i perioden du har valgt. 

 

Screenshot_3.jpg

 

Hvis den ansatte har skiftarbeid eller varierende arbeidstid, hvor det benyttes ulike vakttyper, og de ansatte får mulighet til å “bytte” vakter må du trykke på tannhjulet og velg Repeter dager

Velg ukene for nå turnusen starter, og når den slutter i Fra periode, og legg inn Til periode uke 1-53 i 2020. 

Vi anbefaler at man genererer dager for 1 år av gangen når man har turnus. 

I bildet nedenfor er det er skiftarbeid eller varierende arbeidstid som går over 3 uker, hvor jeg har valgt en periode som stemmer overens med start og slutt på turnusen. Dette er noe som må kontrolleres før man velger å repetere dager. 

 

Screenshot_4.jpg

 

Arbeidstidskalender med enkel generator

Administrator | Arbeidstidskalender | Administrer arbeidstidskalender

 

Denne typen kalender kan også benyttes hvis de(n) ansatte har en vakttype hver uke, men du ønsker at kalenderen skal automatisk generere nye dager for neste år.

 

Trykk på tannhjulet velg Endre kalender og deretter Endre generator, sett dato for når nytt år skal automatisk genereres og Lagre. 

 

Screenshot_5.jpg

 

Eller du kan trykke på tannhjulet og velg Generer dager. Du kan da velge mellom å generere for neste år eller for en periode som vist i bildet nedenfor. 

 

Screenshot_7.jpg

 

Arbeidstidskalender med avansert generator

Administrator | Arbeidstidskalender | Administrer arbeidstidskalender

 

Denne typen kalender kan brukes hvis det er varierende arbeidstid fra dag til dag, eller uke til uke. Vanlig at denne benyttes for ansatte med turnusordning. 

 

Trykk på tannhjulet og velg Endre kalender deretter Endre generator, sett dato for når nytt år skal automatisk genereres.

 

OBS! ved årsskifte må det sjekkes om kalenderen går riktig iht oppstart i nytt år på ukenummer, dette kan være en utfordring der uke 1 i arbeidsplanen slutter i året og starter på nytt i neste år.

 

Screenshot_6.jpg

Eller du kan trykke på tannhjulet og velg Generer dager. Du kan da velge mellom å generere for neste år eller for en periode som vist i bildet nedenfor. 

 

Screenshot_8.jpg

 

Bidragsytere