Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Tid

Sorter etter:
Dersom du trenger hjelp til å finne frem i Visma Tid eller ønsker brukerveiledning om hvordan å bruke programmet, så er det utviklet en hjelpefunksjon som tar deg rundt i systemet. Du finner denne øverst til høyre i systemet synlig som et spørsmålstegn, se bilde markert.     Klikk på spørsmålstegnet, og du får opp hjelpefunksjonen.     Her kan du skrive inn søkeord hva du ønsker å finne mer informasjon om, og deretter trykk søk eller se på emner listet opp som kategorier nedenfor. Hjelpefunksjonens innhold er tilpasset etter rettighetene som den enkelte har i Visma tid.   Når du velger det du ønsker å få mer informasjon om så tar hjelpefunksjonen deg gjennom systemet som en "walk me through" visning. Her klikker du på de menyvalgene som hjelpefunksjonen viser deg, som da tar deg gjennom systemet steg for steg for å vise deg hvordan det du lurer på skal gjøres.    
Vis hele artikkelen
30-08-2019 10:59 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1149 Visninger
Overføre, angre og ferdigstille lønnsbunt     For å kunne overføre fil til lønnsystemet må klienten din i Visma Tid være satt opp med korrekt innstillinger fra en konsulent. Hvis dere benytter manuell registrering av timer i lønnssystemet, og nå ønsker å benytte filoverføring i stedet, kan dere ta kontakt med support så blir dere satt i kontakt med konsulent.   Gå til menyvalget Lønn/faktura | Lønnsbunt eller Godkjenner | Lønnsbunt    Eksport-format er forhåndsdefinert i oppsettet av en konsulent, og må samsvare med lønnssystemet du benytter.  Dato fra-til styrer hvilken periode du tar ut lønnstimer for.  Ansatt-type kan settes til Alle, eller velger mellom Fastlønn, timelønn og Innleid.  Avdelinger styrer hvilke avdelinger som skal inngå i lønnsbunten.  Buntid kan du legge inn hva du ønsker, f.eks navn på bruker som skal generere bunten, periode og år: celbru (bruker) oktober 2019.    Trykk så på Generer bunt for å danne lønnsfilen.     Trykk deretter på Overfør lønnsfil for at systemet skal danne lønnsfilen som du skal laste opp i lønnssystemet ditt.  OBS! Du må ikke åpne .CSV filer, da vil du ikke kunne laste den opp i lønnssystemet, og må angre bunten for at du skal kunne generere og overføre fil igjen, som du da kan importere til lønnssystemet.    Når lønnsfilen er importert, og timene er utbetalt kan du Ferdigstill lønnsbunt. Da blir den låst, og timene kan ikke lengre overstyres i systemet.    Angre bunt kan benyttes hvis du som nevnt over, har åpnet lønnsfilen og ikke får importert den eller at du har generert bunt for feil periode, valgt feil ansatt-type, eller avdeling. Bunten som har blitt generert vil da bli borte, og du kan gjøre de endringene du trenger for så å generere bunt på nytt.   Når bunten er generert kan du velge å ta ut ulike rapporter for å kontrollere timene som skal overføres til lønnssystemet under Tannhjulet nederst til høyre på siden.  Lønnsavstemming gir en oversikt over antall timer pr. avdeling, ansatt, prosjekt og lønnsarter.  Lønnsrapport (PDF) får du mulighet til å velge hvilke ansatte og hvordan bunt du ønsker å ta ut rapporten for. Du kan velge om du ønsker å forhåndsvise rapporten direkte i systemet eller om du ønsker å eksportere den til PDF. Rapporten kan settes opp til å sortere pr. prosjekt eller pr. ansatt, dette styres via Firmainnstillinger | Lønn/Eksport.  Lønnsdetaljer får du mulighet til å velge hvilke prosjekter du ønsker å se timedetaljer for. Rapporten gir en oversikt over Dato, Ansatt, Start og stopp tid ved stempling, Antall timer, Reg.type, Timetype, Arbeidstype, Gangtid og Kommentarer. 
Vis hele artikkelen
28-10-2019 14:37 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1180 Visninger
Dersom du ønsker å benytte deg av et annet språk i Visma Tid så kan dette enkelt la seg gjøre ved å gå til Min profil.   Her kan du velge ønsket språk i nedtrekksmenyen, og deretter trykk  nederst på siden for at endringen skal tre i kraft. Dersom dette ikke er tilgjengelig hos dere kan dere ta kontakt med Support for å få dette aktivert. 
Vis hele artikkelen
30-08-2019 12:53 (Sist oppdatert 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1033 Visninger
Rutine ved nytt år: Legg inn standard feriedager i det nye året Finne ut hvilke ansatte som skal ha overført feriedager fra i fjor Endre feriedager for de aktuelle ansatte. Enten overføre fra i fjor eller justere antall feriedager Når du skal legge inn standard feriedager i det nye året (her vist som år 2020) går du til Godkjenner | feriedager. Her velger du riktig år som det skal legges inn feriedager for året. Huk av for ansatt/-e og klikk på  for å få opp valget «Legg til feriedager.   Her ser du antall ansatte du har valgt, og du kan legge inn antall feriedager f.eks antall 25, og klikk på Legg til feriedager. De ansatte er da blitt oppdatert med 25 feriedager for det nye året året.   Dersom du har ansatte som har igjen gjenstående feriedager fra i fjor, kan du se dette ved å velge fjoråret (her vist som år 2019), og se på saldoen i gjenstående feriedager på de ansatte. Hvis disse skal overføres til neste år så velger du året du ønsker å overføre de til. Marker valgte ansatte og trykk på  for så å velge Overfør feriesaldo fra i fjor. Da vil de vises under saldoen for overført fra i fjor kolonnen når du har valgt å vise feriedager i det nye året.   Husk at haken for Feriedager er oppdatert må stå på for at de ansatte skal få lov å registrere feriedager for det året og for at antall feriedager skal være synlig på oversiktssiden.
Vis hele artikkelen
05-09-2019 15:49 (Sist oppdatert 03-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1961 Visninger
Fra tirsdag 27.10.20 vil du få et varsel i registrering bildet hvis du forsøker å legge inn en timeføring med 0 timer.          Du vil som regel oppleve å få dette varslet når du registrerer ferie, fravær eller annen timerføring som skal gjelde for hele dagen.  Årsaken til dette er at du eller den ansatte er knyttet til en arbeidstidskalender som har mer enn 0 timer i normaltid, og forsøker å registrere 0 timer.    Løsning: Du kan enten knytte den ansatte til en arbeidstidskalender slik at normaltiden for dagen blir 0 timer så lenge den ansatte ikke skal ha noe fast arbeidstid. Du kan lese om hvordan dette gjøres i dette brukertipset.  Eller, du kan endre reg.typen som benyttes til timeføringen til å ikke gjelde for hele dagen.  Gå til Administrator | Grunndata | Reg.type finn den aktuelle reg.typen og trykk på Endre.  Ta så vekk haken for Er hele dagen og Lagre.    Du og den ansatte må da registrere inn faktisk antall timer når denne reg.typen skal benyttes.    Hvis det er flere reg.typer som er satt opp til å gjelde hele dagen, og det ikke er aktuelt å knytte en arbeidstidskalender til den ansatte, anbefaler vi å utføre denne endringen på alle reg.typer som gjelder for hele dagen.    Nytt: Dersom normaltiden til deg eller den ansatte er 0 timer, vil dere ikke oppleve å få varsel ved heldagsregistreringer som er 0 timer.  Denne endringen gjelder fra 10.11.2020
Vis hele artikkelen
29-10-2020 14:34 (Sist oppdatert 10-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 919 Visninger
Nå har det kommet en ny funksjonalitet som gjør at du kan endre avdeling for flere ansatte av gangen. 
Vis hele artikkelen
05-05-2020 12:04 (Sist oppdatert 05-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 992 Visninger
Under Godkjenner |Timesaldo |Timebank  får du en oversikt over alle ekstra timer opparbeidet fordelt per måned og totalt.  Her får du opp visning totalt per avdeling og per person. Du kan se hva som har gått inn til timebank, ut fra timebanken og  helt til slutt vises den totale timesaldoen på linjen for Saldo.   For å utbetale  opparbeidede timer må reg.typen for utbetaling og prosjektet med aktivitet være opprettet. Gå inn på Administrator | Prosjekt og trykk på "Endre" for å kontrollere om det ligger en slik aktivitet der. Hvis ikke så må du opprette denne aktiviteten lik bildet nedenfor. Gå til Administrator | Grunndata | Reg.type og se om denne er opprettet. Hvis ikke må den opprettes slik som bildet nedenfor. NB: Riktig lønnsart og konto må du fylles inn i henhold til lønnsartregister og kontosett i lønnssystemet ditt.   Når du har kontrollert prosjekt og reg.type kan timene utbetales. Gå da til Godkjenner | Uke - ansatt og velg hvilken dato som timene skal registreres på. Velg prosjektet, aktiviteten, antall timer, legg inn en kommentar, status godkjent og Lagre. Da kan du  se ekstralønnen under Godkjenner | Timesaldo | ekstralønn. Hvis du ikke ser dette feltet, så må du skru det på under Administrator | firmainnstillinger | Saldoer og timebank ved å hake på "vis ekstralønn i timesaldooversikt".  
Vis hele artikkelen
03-12-2019 12:44 (Sist oppdatert 03-12-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1658 Visninger
Dersom du ønsker at en ansatt skal få en påminnelse ved manglende registrering av timer, så må dette settes opp flere steder.    1. Under Administrator | Klientinnstillinger | Moduler  kan du sjekke om modulen er aktivisert ved å se om det er haket av for "Aktiver sende SMS". Dersom det ikke er aktivisert, og du ønsker å benytte deg av denne modulen så kan vi hos Visma aktivisere den for deg. Modulen påløper ekstra kostnader med 1 kr pr sms som går ut av systemet.              2. Sett så på varsling under Administrator | Firmainnstillinger og huk av for "Påminnelse". Dersom du ønsker å få kopi via E-post eller SMS, så kan du sette opp dette og velge kopi etter antall dager.      3. For at ansatte skal motta varslingen så må dette settes under den ansatte via Timefangst | Påminnelse og velg "SMS".      4. Deretter må det settes på for avdelingsnivå under Administrator | Avdeling  og huke av for "påminnelse" på den(de) aktuelle avdelingen(e). Dersom du ser at det ikke er huket av for påminnelse, så trykk på den blå endre-etiketten helt til høyre på linjen og huk av for "Påminnelse" og Lagre.    5. For at dette skal fungere må de ansatte som skal motta SMS varsling  ha en arbeidstidskalender. Hvordan du oppretter en arbeidstidskalender kan du lese om i denne artikkelen: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Tid/Slik-oppretter-du-arbeidstidskalender/ta-p/239280   Denne knyttes til denne ansatte og her får du en veiledning om hvordan dette gjøres: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Tid/Endre-eller-knytte-arbeidstidskalender-for-en-ansatt/ta-p/239742    
Vis hele artikkelen
10-10-2019 12:47 (Sist oppdatert 11-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1082 Visninger
Det kan være kjekt å ta ut rapporter fra Lasteliste til Excel. Dette gjør du fra Lasteliste | lasteliste pr. maskin.                                     Gjør et utvalg på dato fra og til, og velg deretter hvilke maskiner du ønsker å ha med i rapporten. Flytt alltid "Ingen" over til Velg for å få opp enhet og varetype i rapporten.                   Til slutt velger du hvilket prosjekt du skal ha ut rapport fra og trykker på "Last ned som XLS".
Vis hele artikkelen
17-09-2019 13:07 (Sist oppdatert 17-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1069 Visninger
Har du glemt brukernavn eller passord til Visma Tid?  Fra innloggingsbildet har du mulighet til å trykke på Glemt brukernavn/passord? Om du husker ditt brukernavn fyller du ut dette og huker av for at du ikke er en robot.  Følg deretter anvisningene på skjermen og fortsett med å trykke Send.   Dersom du ikke husker brukernavnet kan du fylle inn ditt fødselsnummer og deretter følge samme prosedyre som nevnt tidligere. Hvis ditt fødselsnummer ikke er registrert i Visma Tid vil ikke denne funksjonen fungere.  For å registrere ditt fødselsnummer i Visma Tid tar du kontakt med din leder/systemadministrator i løsningen.   
Vis hele artikkelen
30-08-2019 14:19 (Sist oppdatert 11-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1042 Visninger
Trykk på navnet ditt øverst i høyre hjørne. Velg min Profil i nedtrekksmenyen.                           Trykk på fanen Brukernavn og Passord. Bruk nåværende passord til identifikasjon og legg inn ønsket nytt brukernavn og/eller passord i henhold til brukernavn og passordreglene i de blå feltene på siden.    
Vis hele artikkelen
29-08-2019 12:32 (Sist oppdatert 22-08-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 909 Visninger
Kategorier