cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Tid

Sort by:
I forkant av lønnskjøring er det nødvendig å kontrollere at alle timer er godkjente, slik at ingen timeføringer bli utelatt fra lønnsbunten. Dette kan enkelt søkes frem under Godkjenner - Godkjenne og fanen søk.                           Velg ønsket dato periode, gjerne perioden det skal genereres lønnsbunt for. I feltet for status velges Ikke ennå godkjent, trykk på SØK.   I søkeresultatet vil du da få tilgang til eventuelle timeføringer for valg dato periode som ikke er godkjente.  Det er fra søkeresultatet også mulighet til å godkjenne timene direkte fra bildet ved å huke av timeføringene og trykke på knappen Godkjenne.
View full article
30-08-2019 14:56 (Updated 10-10-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 383 Views
Labels