cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Opprett Google Maps og API-key

02-11-2018 15:49 (Updated 02-11-2018)
  • 1 Replies
  • 0 kudos
  • 780 Views

 Oppsett av Google Maps i Webshop/site:

 

Google har gjort store forandringer i håndteringen av Google Maps. Hver enkelt bruker må nå ha en egen unik Google Map API-nøkkel.

På bakgrunn av dette ble Google Maps-elementer fjernet fra Website/shop mandag den 29.oktober 2018. Alle som ønsker å ta i bruk denne funksjonen er derfor nødt til å legge denne funksjonen til på nytt. Men nå kreves det fra Google at det registreres en konto hos dem for å få tildelt en personlig API-nøkkel.

 

Skjermbilde.JPG

 

I Visma Website/shop er det bare å legge til Google Maps funksjonen på nytt - klikke på rediger Google Maps - Legge til Google API-nøkkel. Her vil du finne en link til hvor du kan sette opp en API-key hos Google. Trykk HER for å bli sendt videre til google sin nettside for registering. 

 

Legg inn API.JPG

 

 

Oppsett av Google Api-key

 

1. Bruk følgende link og bruk google sin “Quick guide” ved å trykke på “get started som på bilde nedenfor.

 

Quick guide.jpg

 

2. Velg Maps og Places og trykk “continue”.

 

maps places.JPG

 

3. Velg et eksisterende prosjekt eller opprett et nytt prosjekt.

 

4. Så må man opprette betalingsinformasjon for sin Google konto.

 

Enable billing.JPG

pasted image 0.png

 

5. Fullfør registreringen og få tildelt API-Key. Denne legges så inn i webshop/site og Google Maps vil igjen fungere som normalt. 

 

API key.JPG

 

Legg inn API.JPG

 

Comments
CONTRIBUTOR **
by Stein Haugen
Kan størrelsen på Google-maps elementet justeres?
Contributors
Featured Article