cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Website og Webshop

Sort by:
 Oppsett av Google Maps i Webshop/site:   Google har gjort store forandringer i håndteringen av Google Maps. Hver enkelt bruker må nå ha en egen unik Google Map API-nøkkel. På bakgrunn av dette ble Google Maps-elementer fjernet fra Website/shop mandag den 29.oktober 2018. Alle som ønsker å ta i bruk denne funksjonen er derfor nødt til å legge denne funksjonen til på nytt. Men nå kreves det fra Google at det registreres en konto hos dem for å få tildelt en personlig API-nøkkel.     I Visma Website/shop er det bare å legge til Google Maps funksjonen på nytt - klikke på rediger Google Maps - Legge til Google API-nøkkel. Her vil du finne en link til hvor du kan sette opp en API-key hos Google. Trykk HER for å bli sendt videre til google sin nettside for registering.        Oppsett av Google Api-key   1.  Bruk følgende link og bruk google sin “Quick guide” ved å trykke på “get started som på bilde nedenfor.     2.  Velg Maps og Places og trykk “continue”.     3.  Velg et eksisterende prosjekt eller opprett et nytt prosjekt.   4.  Så må man opprette betalingsinformasjon for sin Google konto.     5. Fullfør registreringen og få tildelt API-Key. Denne legges så inn i webshop/site og Google Maps vil igjen fungere som normalt.       
View full article
02-11-2018 15:49 (Updated 02-11-2018)
  • 1 Replies
  • 0 kudos
  • 781 Views
Labels