Mine områder
Hjelp

Arbeidstidsordning

08-07-2022 15:32 (Sist oppdatert 08-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 459 Visninger

Arbeidstidsordning er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode.

 

Skift- eller turnusarbeid forstås vanligvis som en avtalt arbeidstidsordning hvor arbeidstiden legges til ulike tider i nærmere angitte perioder. Tilfeldige variasjoner i arbeidstiden som følge av sykefravær, ferie, permisjoner, overtid, ikke-regelmessig mertid mv. skal ikke regnes som skift- eller turnusarbeid.

Hvis en ansatt jobber på samme tidspunkt hver uke, f.eks. alltid kveldstid eller kun lørdager, regnes dette ikke som skift- eller turnusarbeid.

Hvis det er avtalt at arbeidstiden skal variere over en periode, f.eks. mellom ordinær dagtid og helg, regnes dette som skift- eller turnusarbeid.

Oppgi den arbeidstidsordningen som står i arbeidsavtalen til den ansatte.

 

Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees - Innstillinger - Arbeidstidsordning

arbeidstidsordning.png

 

Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger.

 

 1. Trykk på Legg til arbeidstidsordning:
  2.PNG

 2. Du får da opp følgende bilde:arbeidstidsordning.png

  I bruk:
  Velg når denne skal være gyldig fra
  Navn: Legg inn ett passende navn for arbeidstidsordningen
  Timer pr uke: Her angir du antall timer pr. uke i full stilling. Dette er uavhengig om de ansatte jobber deltid eller ikke. Verdien brukes til å beregne faktisk arbeidstid pr. uke i henhold til stillingsbrøk for den enkelte ansatte. 
  Timer pr uke (rapportert): Antall timer som blir rapportert under arbeidsforhold i A-meldingen.
  Timer pr uke (for beregning av overtidssats): Skal den ansatte ha en høyere eller lavere sats for overtid, legges det inn her. Her må man selv regne seg frem til hvor mange timer pr uke det vil bli. 
  Timer pr uke (for beregning av timesats2): Skal ditt firma benytte timesats 2, skriver du inn det antall timer månedslønn skal divideres med.
  Timer pr uke (for beregning av timesats3): Skal ditt firma benytte timesats 3, skriver du inn det antall timer månedslønn skal divideres med.
  Arbeidstidsordning: Angi hvilken arbeidstidsordning som skal benyttes. Her kan du velge mellom: 
  - Andre
  - Arbeid offshore - 33,6 t/u
  - Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u
  - Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
  - Ikke skiftarbeider
  - Skiftarbeider - 36,5 t/u

 3. Når alle feltene er fylt ut trykker du på lagre. 

 

Relaterte brukertips:

Bidragsytere