avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Årsavslutning

12-12-2014 05:06 (Sist oppdatert 08-03-2021)
  • 3 Svar
  • 7 Liker
  • 61060 Visninger

Du kan opprette nytt regnskapsår før du har avsluttet det pågående og du kan veksle mellom å føre på forskjellige regnskapsår når du har flere år opprettet.

Har du bankintegrasjon, se guiden Årsavlutning med bankintegrasjon.

Trenger du hjelp med årsavslutningen?

På denne siden har vi samlet en rekke tips, videoer, kurs og guider, som hjelper deg med å komme i mål med årsavslutningen i Visma eAccounting.

 

Det ligger en sjekkliste for årsavslutning inne i Visma eAccounting under Regnskap. Ta en titt på den og gå igjennom følgende steg.

 

årsavslutning 1.JPG

 

1. Logg inn på Visma Online og velg det firmaet du vil arbeide med.

2. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for fakturaer og innbetalinger.

3. Registrer eventuelle bilag som tilhører det gamle året og som ikke er bokført.

Avslutte det gamle regnskapsåret:

4. Opprett nytt år ved å gå til Innstillinger – Regnskapsår og IB. Klikk på Nytt regnskapsår øverst til høyre.

 

Sidemeny 1.PNG

 

5. Kontroller at start- og sluttdato stemmer, klikk Lagre.

 

årsavslutning 2.JPG

 

6. Skriv ut Resultat- og Balanserapport for å ha disse som arbeidsmateriale for det gamle året. Det gjør du ved å gå til Regnskap – Utskrifter. Utskriftene du skal bruke heter Balanserapport og Resultatrapport. Klikk på Ny utskrift, deretter angir du perioden rapporten skal gjelde for, altså fra 1.1.18 – 31.12.18 Til slutt klikker du Vis eller Skriv ut som PDF for å skrive ut rapporten.

7. Skriv ut og stem av åpne poster på leverandører med kontoen for leverandørgjeld. Åpne poster på leverandører finner du på Regnskap – Utskrifter – Ubetalte leverandørfakturaer. Kontroller at det som står her stemmer, altså at de nevnte fakturaene er ubetalt. Ved avvik kan du ta ut en Leverandørreskontroliste i tillegg og kontrollere alle transaksjonene mot et kontoutdrag fra banken.

8. Skriv ut og stem av ubetalte fakturaer med kontoen for kundefordringer. Ubetalte fakturaer finner du på Regnskap – Rapporter – Ubetalte fakturaer. Kontroller at det som står her stemmer, altså at de nevnte fakturaene er ubetalt. Ved avvik kan du ta ut en Kundereskontroliste i tillegg og kontrollere alle transaksjonene mot et kontoutdrag fra banken.

9. Skriv ut mva-meldingen for den siste perioden i regnskapsåret. Kontroller og før over til regnskapet. Mva-meldingen skrives ut fra Regnskap - Mva-melding. Marker mva-meldingen i listen og velg Skriv ut som PDF.

10. Bokfør årsavslutningsbilag f.eks. interimfordringer, interimgjeld, nedskrivninger og avskrivninger. Dette føres som manuelle bilag på Regnskap – Bilag – Nytt bilag.

11. Bruk rapportene fra punkt 6, Resultatrapport og Balanserapport, til å stemme av rapporter med årsavslutningsbilagene.

12. Foreta årsavslutningsdisposisjoner som disponering av utbytte og skatt. Disse kan registreres som manuelle bilag på Regnskap – Bilag – Nytt bilag.

13. Bokfør årets resultat.

OBS! Om du benytter deg av Visma eAccounting skatt for innmeldining av saktteskjemaer, så vil modulen gjøre denne prosessen for deg.

 

Når det er på tide å gjøre dette vil du få opp et varsel i programmet. Svarer du JA her, vil programmet benytte bokføringsmalen som ligger inne. Hvis du ikke får opp varselet kan du gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. Velg først siste dag i regnskapsåret som dato. Velg deretter bokføringsmalen Bokføring av årets resultat. Bokføringsmalen vil summere kostnads og inntektskontoene og beregne årets overskudd/underskudd, samt legge dette på riktige kontoer.

 

Bilag 1.PNG

 

Bokføringsmalen bruker følgende kontoer:

For enkeltpersonsforetak (DA og Forening kan bruke den samme)
a. Overskudd skal føres D 8800 og K 2050
b. Underskudd skal føres D 2050 og K 8800

For Aksjeselskap
c. Overskudd skal føres D 8960 K 2050.
d. Underskudd skal føres D 2080 og K 8990

14. Skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem.

 


Utfylling av Næringsoppgave og Skattemelding

Dersom du har skattemodulen hjelper programmet deg videre med utfylling av skatteskjemaer som næringsoppgave og skattemelding for ENK og AS. Les mer om utfylling av skjemaene her.

 

Aktiver skattemodulen under Utvidelser i menyen inne i Visma eAccounting. 

Kommentarer
kosvold
CONTRIBUTOR *
av kosvold

Hei

Jeg fører regnskap for en forening for første gang og spørsmålet mitt gjelder pkt 13. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dersom jeg fører overskuddet som i forslaget (a. Overskudd skal føres D 8800 og K 2050) så ender jeg med et beløp (og ikke 0) på konto 8800. Er det riktig? Det står jo også at man skal begynne Årsavslutningen med å sjekke at det står 0 på 8800?

 

av Petter Lippestad

Hei,

 

Det er helt korrekt at overskudd for en forening skal føres D8800 og K2050. Poenget er at ved et overskudd i perioden vil ikke balansen balanseres da konto Annen Egenkapital vil stå med et høyere beløp enn hva som kan motføres av Eiendeler. Fører du da overskuddet mot 8800 vil sum trekkes ut fra balansen og IB for neste periode vil stemme.

 

Med vennlig hilsen

Petter Lippestad
Visma Mamut Support

Undrer
CONTRIBUTOR **
av Undrer

Hei,

 

I tilfelle AS'et har et overskudd på eks. 200'000 og vil betale 100'000 i utbytte. Kan det da føres slik?

 

D 8960 K 2050 100'000

D 8960 K 2800 100'000

 

Endrer svaret seg dersom det er et datterselskap som gir et ordinært utbytte til morselskapet?

Aktuelt brukertips