avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bankintegrasjon til DNB

06-11-2014 02:14 (Sist oppdatert 07-12-2020)
 • 0 Svar
 • 4 Liker
 • 52067 Visninger

For å aktivere bankintegrasjon til DNB i Visma eAccounting, må du ha avtale om nettbank bedrift

 

NYHET!

Fra og med 12.august vil bestilling av DNB integrasjon for nye kunder ha et nytt automatisert bestillingsløp hos DNB, samt at integrasjonen nå vil gå via vår tjeneste Visma AutoPay. For eksisterende kunder med bankintegrasjon, vil det senere i høst bli gjennomført en migrering over til ny løsning hos DNB via Visma AutoPay. Mer informasjon til alle aktuelle kunder, kommer på et senere tidspunkt. 

 

Fordeler med ny løsning:

 • Mulig med bankintegrasjon til flere bankkontoer hos DNB
 • Nytt automatisert bestillingsløp hos DNB
  • Sikkert - innlogging og bestilling ved hjelp av BankID
  • Raskere - bestilling hos DNB blir heldigital i bestilling og klargjøring
  • ISO20022 

 

Innhold i denne artikkelen:

 • Hvordan fungerer bankintegrasjon?
 • Aktiver bankintegrasjon og bestill hos DNB
 • Når er integrasjonen aktiv?
 • Send leverandørfakturaer til betaling
 • Fakturaer
 • Andre banktransaksjoner
 • KID/OCR avtale (Nets) i Visma eAccounting

 

Hvordan fungerer bankintegrasjon?

Med aktiv bankintegrasjon til DNB vil du kunne automatisere, forenkle og effektivisere hvordan du jobber i programmet. Du får mulighet til automatisk avstemming av kontoutdraget i regnskapet. Dette vil spare deg for mye tid i forhold til å gjøre avstemmingen manuelt, ettersom alt av transaksjoner på kontoen overføres automatisk. Alle inn- og utgående betaling av fakturaer vil bli avstemt automatisk mot tilhørende åpne poster i regnskapet. Leverandørfakturaer overføres automatisk til bedriftsnettbanken for sluttgodkjenning i DNB nettbank og utbetaling ved forfall. I tillegg vil alle andre transaksjoner (renter, avgifter, kort transaksjoner osv.) tilknyttet kontoen bli presentert i Kasse og bank i Visma eAccounting for avstemming.

 

Transaksjoner som har blitt hentet fra nettbank vil du finne under Kasse og bank inne i Visma eAccounting. Her må du avstemme og bokføre transaksjonene.  Du ser også enkelt hvilke transaksjoner som ikke er avstemt, samt få en oversikt over periodens transaksjoner.


Programmet vil foreslå betalinger basert på kunde- og leverandørfakturaer som allerede ligger bokført. 


Bankintegrasjon gir også mulighet for å sende betalingsforslag til nettbanken, basert på leverandørfakturaene som bokføres i Visma eAccounting (se mer informasjon under 4. Send leverandørfakturaer til betaling). Det er nå mulig å knytte bankintegrasjonen mot flere drifts- og valutakontoer, dersom det er ønskelig. 


Aktiver bankintegrasjon og bestill hos DNB

Fra og med 12.august innfører vi DNBs nye Digitale bestillingsløp for bankintegrasjon til Visma eAccounting. Løsningen er helautomatisert og knyttet til selskapets kontoer og rettigheter på aktuelle brukere. Dette vil derfor kreve innlogging med BankID hos DNB for identifisering av bruker og at vedkommende har nødvendige rettigheter til bedriftens konto for å fullføre bestilling av tjenesten. Den nye løsningen er sikrere, raskere å få satt opp og er knyttet til de nye ISO20022 formatene, samt at du nå kan aktivere bankintegrasjon til flere Drifts- og Valutakontoer mot DNB. Aktivering og bestilling av bankintegrasjon kan fremover kun gjøres inne fra Visma eAccounting. 

 

Slik kommer du i gang:

Gå til Innstillinger - Kasse og bankkonto - Driftskonto, velg aktuell Driftskonto og trykk Aktiver bankintegrasjon. PS! IBAN nummer må være fylt ut på kontoen før du kan aktivere - sjekk om dette er lagt inn ved å trykke på knappen Rediger på aktuell konto. 

 

Du får så opp dette vinduet (se under). Trykk på Gå til bank og integrasjonen blir aktivert i Visma eAccounting, og du sendes videre til DNB sitt nye Digital bestillingsskjema. Logg inn med BankID og fullfør bestilling. Bestilling av bankintegrasjonen hos DNB gjøres nå helautomatisert, og vil være behandlet og aktivert kort tid etter fullført bestilling. 


PS! Fra integrasjonen er aktivert, tar det første gang 2-3 virkedager før første kontoutdrag blir importert og synlig for avstemming i Visma eAccounting. Deretter kommer kontoutdragene hver virkedag for avstemming.

 

Aktiver bankintegrasjon_Gå til bank_DNB (5).png

Når du har trykket på Gå til bank, blir du sendt over til DNBs nye digitale bestillingsskjema og må logge inn med din BankID for å bestille avtalen hos banken.

 

DNB Digital bestillingsskjema_logg inn med BankID_for AO.png

 

For sluttkunder:
Hvis integrasjonen skal settes opp på sluttkunden sin egen bedriftsnettbank, må sluttkunden logge inn i med sin egen BankID og bestille integrasjonen. 

 

For Regnskapsfører (AO):
Hvis integrasjonen skal settes opp på (linkes til) regnskapsbyrået sin nettbank, må bestiller (ansatt hos regnskapsfører) logge inn i sin nettbank med egen BankID og ha fullmakt på klienten sin konto for å bestille bankintegrasjon for klienten.

PS! DNB har opprettet en egen supporttjeneste for regnskapskontor, se dnb.no/rf og benytt eget tlf.nr 23 02 10 25 for regnskapsfører.

 

Se også DNB sine egne guider for - Bestilling av bankintegrasjon til ERP:

 

Merk: Avtale om bankintegrasjon til Visma eAccounting kan medføre en kostnad fra DNB. Dersom du velger å “Deaktivere bankintegrasjonen” i Visma eAccounting, må du også kontakt DNB for oppsigelse av avtalen i DNB.

 

Når er integrasjonen aktiv?

Når integrasjonen er aktiv vil det under Innstillinger - Kasse og bankkonto stå Aktiv og en dato. Er den ikke aktivert ennå står det Ingen.

NB: Det tar 2-3 virkedager fra integrasjonen aktiveres til første kontoutdrag blir synlig i systemet. I denne perioden vil det stå Venter på første kontoutdrag inne i Kasse og bank. 


Hvis du må registrere betalinger som kom inn før integrasjonen ble aktiv, må du gjøre dette på Kasse og Bank - (velg driftskonto) og klikke Ny transaksjon. (OBS: Man vil ikke kunne registrere betalingen fra Salg - Fakturaer).

Du vil ikke få lagt til manuelle transaksjoner fra og med datoen integrasjonen ble aktivert. Dette er fordi alt av transaksjoner da vil være tilknyttet nettbanken din. De skal vises på Kasse og Bank, men om ikke skal de kunne legges til manuelt. Under Innstillinger – Kasse og bankkonto under kolonnen Bankintegrasjon vil du kunne se når integrasjonen først ble aktivert. 

Merk: Hvis du deaktiverer integrasjonen, kan det ta inntil tre virkedager fra den aktiveres igjen til du får transaksjoner inn i Kasse og bank.  

 

Send leverandørfakturaer til betaling

For å overføre betalingsforslag til nettbanken må du stille inn rettigheter i nettbanken for dette. Se egen guide for oppsett i DNB nettbank. 

Med bankintegrasjon bokfører du først leverandørfakturaen i Visma eAccounting. Når du logger inn i nettbanken finner du disse som betalingsforslag til godkjenning i nettbanken under Filoverføring - Godkjenne filer (DNB). Her må du huke  av for Godkjenn - og fakturaene dine vil utbetales ved forfall.

Hvis leverandørfakturaen er overført fra Visma eAccounting, vil betalingen komme inn på Kasse og Bank - og bokføres automatisk mot fakturaen. 


Finner du ikke filene på Godkjenne filer vil de ligge på Status innsendte filer med info om hvorfor de ikke kan godkjennes (Eksempelvis: "mangler KID"). Hvis dette er tilfelle må betalingen legges inn manuelt. Merk: betalingen vil da bokføres automatisk i Visma eAccounting. Man må klikke Avstem - Betaling av leverandørfaktura og velge leverandørfakturaen.

NB: hvis det på forhånd ligger en leverandørkreditnota fra samme leverandør på Ubetalte leverandørfakturaer, vil summen på denne trekkes fra beløpet som går til betaling. Bakgrunnen for dette er at man har penger til gode fra leverandøren, og dermed skal betale tilsvarende mindre. 

Når utbetalingen er utført i nettbank vil den innen neste virkedag ligge under Kasse og bank i Visma eAccounting. Merk: Du vil ikke få noen transaksjoner automatisk, heller ikke disse, før tidligst tre dager etter integrasjonen startet (som nevnt over). Disse må i tilfelle legges til manuelt ved å klikke Ny transaksjon, samt legge inn dato og beløp. Når transaksjonen ligger i Kasse og Bank vil den forsøke å avstemmes mot riktig faktura. Hvis den finner en faktura med likt beløp, vil den foreslå å bokføre mot denne. Klikk deretter Bokfør for å registrere fakturaen som betalt. 

Dersom du har en leverandørfaktura som ikke dukker opp i nettbank, skyldes dette oftest at feil KID eller kontonummer er oppgitt. Sjekk derfor alltid dette.

Dersom du skulle komme til å registrere utbetalingen på fakturaen manuelt i nettbank, for så å legge den inn i Visma eAccounting, er dette uproblematisk. Opprett fakturaen på vanlig måte, avvis betalingsforslaget i nettbanken, og avstemme deretter utbetalingen som allerede ligger i Kasse og bank med fakturaen.

 

Dersom du ønsker kontroll over hvilke og når leverandørfakturaen skal sendes bank har du to alternativer:

1. Velg manuelt hvilke leverandørfakturaer som skal sendes til bank.
Gå til - Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger, nede på siden er det et valg som heter "Bekreft betalinger før de sendes til banken". Marker den og klikk lagre.

eA_bekreft betaling før de sendes til banken.png

 

Nå vil du under Ubetalte leverandørfakturaer få et valg om hvilke fakturaer du vil sende til betaling, se "rød" markering i bildet under.

 

Eksporter1.png

 Eksporter2.png

 

2. Pr leverandør.
Rediger leverandøren og på høyre side er det et valg som heter "Avtalegiro"
Sett en hake i det feltet og leverandørfakturaer fra den leverandøren vil ikke bli sendt over til banken.
avtalegiro.png

 

 

Dersom man har flere brukere eller regnskapsfører og kundesamarbeid kan man definere ulike rettigheter. En av disse er om brukeren har tilgang til å sende leverandørfakturaer til betaling.

 

Gå til Innstillinger - Rettigheter, hake i feltet "Send leverandørfakturaer til betaling"

 

Godkjenne2.png 


 
 

 

Fakturaer

Les mer om fakturaer i denne artikkelen. 
 
 

Andre banktransaksjoner

Inn- og utbetalinger som ikke er relatert til fakturaer vil du også finne i Kasse og bank. Disse vil stå med oppsummering Ingen tilhørende bilag funnet. Avstem transaksjonen. Her må du klikke på Avstem for å få avstemt transaksjonen. Velg i nedtrekkslisten hva bilagstypen gjelder. Hvis du for eksempel har fylt bensin og betalt med bedriftskortet for 500 kr, vil du finne en utbetaling på 500 kr inne i programmet. Denne kan du eksempelvis bokføre som et Innkjøp med kvittering

  

 

KID/OCR avtale (Nets) i Visma eAccounting

Det er mulig å bruke KID/OCR på fakturaene i Visma eAccounting. For å kunne gjøre dette må tjenesten bankintegrasjon være aktivert. I tillegg må du du ha en aktiv KID/OCR-avtale med DNB. Kontakt DNB og be om en OCR/KID avtale, i avtalen må du oppgi at du bruker Visma eAccounting. Avtale om OCR/KID gjøres med kunderådgiver i DNB som videre setter opp avtalen hos Nets. Følgende oppsett for OCR/KID avtale hos Nets gjelder for Visma eAccounting hos DNB:

 

PS! Vi har i dag to ulike tekniske integrasjoner for bankintegrasjon mot DNB. Kunder som har  "Aktiver bankintegrasjon" før 12.august 2020, har "gammel" løsning med direkte filintegrasjon og skal følge Pkt. #1 under ved inngåelse av KID avtale i banken. Kunder som etter 12.august 2020 har "Aktivert bankintegrasjon" er på "ny" løsning mot DNB via Visma AutoPay og nytt ISO-format og skal følge Pkt. #2 under ved inngåelse av KID avtale.

 

 1. DNB bankintegrasjon - "gammel løsning" - aktivert FØR 12.august 2020:
  • KID nr for Visma eAccounting skal følge modulus 10 og 8 siffer
  • Retur av OCR-fil fra Nets skal rutes til banken og skal settes opp med ett oppgjør pr dag, ved sluttoppgjøret kl 15:30
  • Avtalen i Nets settes opp av rådgiver i banken.
 2. DNB bankintegrasjon - "ny løsning" - aktivert ETTER 12.august 2020:
  • KID nr for Visma eAccounting skal følge modulus 10 og 8 siffer
  • Retur av OCR-fil fra Nets skal rutes til banken og skal settes opp med ett oppgjør pr dag, ved sluttoppgjøret kl 15:30
  • Avtalen i Nets settes opp av rådgiver i banken.
  • I DNB Digitalt bestillingsløp steg 3, skal det hukes av for "JA, takk" for Innbetalinger og velg kontoen det skal gjelde for. (se bilde under).

 

Innbetalingsfil for KID_steg 3_Ja, takk.png

 

Alle "gamle" avtaler vil i samarbeid med DNB bli migrert over til "nye" ISO-avtaler i løpet av januar/februar 2021. Dette vil ikke kreve noe endringer fra dere som kunder og alt vil fungere som i dag. 

Aktuelt brukertips