Mine områder
Hjelp

Bilregister - Opprette firmabil / yrkesbil

13-09-2017 15:03 (Sist oppdatert 17-02-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2334 Visninger

Dersom du har ansatte med firmabil, må du opprette bilen i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 

Employees - Innstillinger - Bilregister

I menyen Bilregister kan du opprette firmabiler som senere kan knyttes til de ansatte under fanekortet Bil på ansattkortet:

16.png

 

Trykk på Legg til Firmabiler for å legge til en ny firmabil, og fyll ut alle påkrevde felter:

2.png

 

Et nytt vindu åpner seg, og følgende informasjon må fylles ut:
bilregister.png

 

I bruk: Legg inn en fra dato for når bilen skal gjelde fra, og en eventuell til-dato dersom bilen kun skal brukes i en begrenset periode. Feltet er ikke obligatorisk.

Bilpool: Merk feltet hvis bilen inngår i en bilpoolordning.  Ytelsen merkes da med Bilpool i stedet for registreringsnummer i a-meldingen.

Registreringsnummer: For at myndighetene skal kunne ha en kontrollfunksjon på ytelsen, må bilens registreringsnummer registreres. Skal ikke oppgis ved Bilpool.

Registreringsår: Bilens listepris reduseres dersom bilen er eldre en 3 hele kalenderår. For at systemet skal kunne ta hensyn til dette, må bilens registreringsår legges inn. 

Type bil: Siden det er forskjellige regler for forskjellige typer biler, må du legge inn hva slags bil dette er. Valget settes automatisk til Ordinær. 

Type firmabiler som støttes:

  • Ordinær
  • Varebil klasse 2/lastebil < 7501kg – kun listepris
    - du velger om det skal benyttes sjablongbeskattning eller pr. kjørte km når du knytter bilen til  den ansatte . Les mer om fordelsbeskattning pr. km. her.
  • Bil med uforholdsmessig listepris

Navn: Bilnavnet bør være unikt, da det er dette som vil fremkomme når bilen skal knyttes til den ansatte. Informasjonen som registreres brukes blant annet til beregning av skattemessig fordel, og ved rapportering til myndighetene. Det er derfor viktig å registrere riktig bil på¨riktig ansatt. Du kan f.eks. legge inn navnet på bilen, etterfulgt av navnet på den ansatte som benytter bilen. 

Listepris: Systemet bruker listepris for å finne den skattepliktige fordelen for den enkelte ansatte. Det er derfor viktig at du registrerer korrekt listepris. Ved usikkerhet rundt dette kan du kontakte leasingselskap eller selskapet bilen er kjøpt av. Systemet håndterer selv evt. reduksjoner av listeprisen, legg derfor alltid inn full listepris på bilen. 

El-bil: Velg Ja hvis bilen er en elbil. Som standard er Nei avhuket.

 

Relaterte brukertips

BilpoolStøtte for å rapportere Bilpool i a-meldingen 

Bidragsytere