Mine områder
Hjelp

Brev fra Skatteetaten - Oppgi permittering for dine ansatte i a-meldingen

02-06-2020 12:03 (Sist oppdatert 02-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1018 Visninger

Support har erfart at mange har mottatt et brev fra Skatteetaten om at det er manglende opplysninger om permitteringer i Aa-registeret.  

Det kan tyde på at dette brevet er sendt til flere enn de som skulle hatt det. Vi har kontaktet Skatteetaten og fått en avklaring på saken (se lenger ned i artikkelen).

 

Hva kan jeg gjøre for å kontrollere at det jeg har sendt er korrekt?

  • Sjekk a-melding returene dine.
  • Bestill en avstemmingsrapport (A06) direkte i Altinn. Åpne tilbakemeldingen A07 og kontroller i fanen Arbeidsforhold at det er rapportert permitteringer i kolonnen Permisjonsbeskrivelse.
  • Som beskrevet i brevet fra Skatteetaten: Kontroller dine arbeidsforhold i Aa-registeret.
    Min side - arbeidsgiver hos Nav, finner du innsynstjenesten fra Aa-registeret for arbeidsgivere. Her kan du gå inn og få oversikt over alle ansatte med tilhørende informasjon om arbeidsforholdene du som arbeidsgiver har rapportert.

Permitteringene er rapportert korrekt i A07 - hva gjør jeg?

Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at dersom du har rapportert inn permittering riktig i A-meldingen skal du se bort ifra brevet. De jobber med å se hvorfor det har blitt feilaktig sendt ut til firmaer som har rapportert riktig.

 

Permitteringene er ikke rapportert i A07 - hva gjør jeg?

Kontroller at du har registrert permittering under Employees | Oversikt i fanen A-melding/NAV på den de ansatte.  Se dette brukertipset for registrering av permittering.  

 

Jeg har ingen ansatte som er permittert i det firmaet jeg har mottatt brev for - hva gjør jeg?

Det kan også se ut som firmaer har mottatt brevet fra Skatteetaten hvor ingen av de ansatte er permittert. Det kan for eksempel være ansatte som er meldt inn hos NAV i AA registeret som er permittert, men i et annet firma. 

Bidragsytere