Mine områder
Hjelp

Definere arbeidsflyt i Approval

18-12-2017 08:27 (Sist oppdatert 06-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1603 Visninger

Du må definere en arbeidsflyt i Approval. Den definerer regler for hvem som kan godkjenne de ansattes timelister.

 

Godkjenning i av timelister skjer i Approval

Slik definerer du en arbeidsflyt (du må lage en arbeidsflyt vedr fraværsførespørsler/Absence også, de vil normalt være helt like):

 

1. Gå inn på Approval - Innstillinger (du må ha rettigheter for å ha tilgang til valget)

Angi et navn, velg dokumenttypen "Timeliste" - klikk "Opprett ny arbeidsflyt"


NB!
 Om dokumenttypen Timeliste ikke fremkommer, skyldes det at din bruker ikke har rettigheter til å opprette den. Du må ha Timesheet Approver rolle i Settings, les om roller her

 

2. Definer flyten

I vårt eksempel skal godkjenningen skje basert på rollen deres i kostnadsbærere - det står default på. Du kan derfor klikke på Legg til trinn som markert i skjermbildet under

 

3. Angi hvilken rolle godkjennere skal ha 

I neste skjermbilde skal vi kunne klikke på Rediger som vist i skjermbildet under:

 

4. Angi hvilken rollen godkjenning skjer basert på

NB! Dette er avhengig av hva dere har definert som vist i fanen Roller i denne artikkel

I våre eksempler virker det ikke å være samsvar i oppsettet, ikke la dere forundre av det:)

I eksempelet under har vi valgt Avdelingsleder, tilsvarende må være angitt i nevnte artikkel - spesielt der du angir avdelingsledere og hvilken rolle som skal brukes

 

5. Sett arbeidsflyten aktiv

Arbeidsflyten må være satt aktiv for at den skal brukes. Du kan kun ha én aktiv arbeidsflyt pr dokumenttype (naturlig nok).

 

"Aktiv" arbeidsflyt kan også angis her

 

Gratulerer!

Du har nå definert arbeidsflyt for timelister.

Når ansatt bekrefter sin timeliste når perioden er over, kommer den til godkjenning i Approval. 

Dette skjer basert på hvilken avdeling den ansatte er tilknyttet.

 

Nærmere forklaring av felter.

-------------------------

Gi gjerne en "like" om du synes artikkelen var nyttig, og legg inn en kommentar for å dele dine tilbakemeldinger! Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Bidragsytere