Mine områder
Hjelp

Digital inntektsmelding i Payroll

28-06-2019 14:56 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2839 Visninger

Når ansatte har fravær som krever ytelser fra staten (NAV), må alle arbeidsgivere sende en inntektsmelding til NAV med informasjon om den ansatte, fraværet og den månedlige inntekten. Dette ble tidligere gjort på papir, men fra 01.01.2019 måtte alle arbeidsgivere sende dette digitalt -  direkte fra et fagsystem (f.eks Payroll), eller ved å fylle ut et skjema i Altinn.

 

I Payroll er dette løst ved å opprette en rapport som viser detaljer og informasjon om fraværet, den ansatte og inntekten, og første versjon av inntektsmeldingen vil være tilgjengelig i Payroll fom mandag 1.juli. 

MERK! I første versjon vil det ikke være mulig å sende inn rapporten direkte til Altinn. Den vil komme i løpet av Q4, 2021. 

Inntektsmeldingen genereres når det er fravær utover arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager), dvs fom dag 17 av fraværet.
Inntekstmelding genereres også om man som aleneforsørger bruker flere enn 10 Sykt barn-dager, da arbeidsgiver plikter å dekke de 10 første, og så refunderes de resterende dagene fra NAV.

 

Oppsett av kode i Calendar

På fraværskodene under Innstillinger - Koder er det kommet et nytt felt under fanen Rapporter: Inntektsmelding ytelse. Dette angir hvilken type permisjon som rapporteres på koden:
digital_01.png

 

Følgende ytelser kan velges:

 • Ingen
 • Foreldrepermisjon
 • Svangerskapspenger
 • Sykepenger
 • Pleiepenger barn
 • Pleiepenger pårørende
 • Opplæringspenger
 • Omsorgspenger

Type ytelse i inntektsmeldingen vil benyttes i rapporten og skal legges til i inntektsmeldingen. 


Tabellen under viser hvordan de forhåndsdefinerte kodene er satt opp i Calendar: 

Kode

Navn

Type 

PE

Permisjon

Ingen

PU

Permisjon uten lønn

Ingen

AV

Ferie aldersbetinget

Ingen

PP

Pleiepenger

Pleiepenger

AD

Fødsel/adopsjonspenger

Foreldrepermisjon

VP

Velferdspermisjon

Omsorgspenger

AP

Oppspart overtid

Ingen

UP

Utdanningspermisjon

Ingen

FF-

Fleksitid - hel dag

Ingen

F-

Fleksitid - del av dag

Ingen

SP

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger

MP

Permisjon ved militærtjeneste

Ingen

FO

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

SB

Sykt barn

Omsorgspenger

SY

Syk

Sykepenger

FE

Ikke legitimert fravær

Ingen

AAP

Arbeidsavklaringspenger

Ingen

 

Merk at feltet Inntektsmelding ytelse ikke er mulig å redigere.

 

Inntektsmeldingen i Payroll

Inntektsmeldingen finner du under menyen Rapporter - Inntektsmelding:

digital_03.png


Når en ansatt har et fravær i Calendar, som innebærer at det skal sendes en inntektsmelding, vil denne automatisk bli generert:

digital_04.png

 

Rapporten kan skrives ut som PDF, og inneholder følgende informasjon:

digital_05.png

 

 • Navn
 • Fødselsnummer/D-nummer
 • Virksomhet
 • Startdato
 • Forskutterer sykdom - Ja/Nei
 • Forskutterer annet fravær - Ja/Nei
 • Beregnet månedsinntekt (basert på siste 3 mnd før nåværende lønnskjøring)
 • Planlagt ferie
 • Fravær - Type fravær (inkludert dato, prosent og arbeidsgiverperiode)
 • Naturalytelser - informasjon om hvordan håndtere naturalytelser

 

Vi anbefaler at du skriver ut denne rapporten, logger inn i Altinn og fyller ut inntektsmeldingen der. Når du har lastet ned skjemaet i Payroll endres status til Lastet ned:

digital_06.png

 

Dersom det er endringer, enten på registreringen i Calendar eller informasjon på den ansatte, vil rapporten automatisk regenereres. Du kan også regenerere rapporten manuelt ved å markere denne og klikke Regenerer:

digital_07.png

 

Når inntektsmeldingen er registrert (les: manuelt) i Altinn/Nav, kan du lukke rapporten ved å markere den og trykke på Lukk:

digital_08.png

 

Da vil rapporten havne under listen Lukkede rapporter og få status Bekreftet:

digital_09.png

 

MERK! Det er fortsatt mulig å oppdatere rapporten selv om den er lukket/bekreftet. Hvis det er gjort endringer på f.eks. den ansatte, kan du generere rapporten på nytt fra Lukkede rapporter. Da vil rapporten havne under Åpne rapporter igjen. 


MERK! Du vil også få et varsel i den åpne lønnskjøringen dersom det finnes nye inntektsmeldinger:

digital_10.png

 

Beregning av gjennomsnittlig månedslønn

Beregningen av gjennomsnittlig inntekt gjøres ved hjelp av en lønnsart som heter 4209000 - Gjennomsnittlig månedslønn for Digital inntektsmelding.

Denne lønnsarten er som standard ikke synlig på lønnsslippen, men du kan blant annet se den på rapporten Transaksjonsoversikt.

Kalkuleringen baseres på de 3 siste månedene før fraværet. På lønnskjøringen for september vises gjennomsnittlig månedslønn basert på juni, juli og august. 

 

Alle lønnsarter som har hake for Sykepengegrunnlag under Generell informasjon er med i kalkuleringen. I standard lønnsartregister gjelder dette følgende lønnsarter:

Lønnsart nr Lønnsart navn
10000 Fastlønn
10050 Faste tillegg
10090 Stopp fastlønn
10100 Timelønn
10150 Honorar, akkord, prosent eller provisjon
10160 Tips
10200 Utbetaling oppsparte timer
11250 Helligdagstillegg 133%
12200 Timelønn for helligdager
12300 Variable tillegg
12310 Tillegg 45 % (nattarbeid - statens sats)
12400 Kompensasjonstillegg utland
13000 Styrehonorar
23150 Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig)
43100 Arbeidstøygodtgjørelse, skattepliktig
43200 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse
43300 Smusstillegg
107040 Helligdagstillegg 33%
108000 Fravær uten lønn - trekk i timer
108010 Ulegitimert fravær - trekk i timer
108100 Fravær med lønn - timer utbetalt
108110 Velferdspermisjon - timer utbetalt
108120 Fleksitid - timer utbetalt
108130 Avspasering - timer utbetalt
108200 Pleiepenger - timer utbetalt
108250 Sykt barn - timer utbetalt
108500 Sykelønn (i arb g per)
108510 Sykelønn (i arb g per) forskuttert
108520 Sykelønn (utenfor arb g per m feriep) forskuttert
108600 Omkontering permisjon-/sykelønn
316000 Trekkpliktig bilgodtgjørelse
501000 Timelønn
501010 Honorar, akkord, prosent eller provisjon
501020 Tips
502000 Provisjon/bonus (gir rett til feriepenger)
504300 Trekkpliktig bilgodtgjørelse

 

NB! Vær oppmerksom på at ved oppstart av Payroll, vil kalkulert månedslønn bli korrekt beregnet først når det er kjørt 3 komplette lønnskjøringer/måneder i systemet. Ved innsendelse av inntektsmelding før dette må gjennomsnittlig månedslønn beregnes manuelt.

 

Relaterte brukertips

Fravær som påvirker lønnsutbetalingen

Stoppe fastlønn når NAV overtar utbet. av sykepenger

Kommentarer
JosteinG
PARTNER
av JosteinG

Er det en plan på når denne inntektsmeldingen kan sendes elektronisk inn via Altinn i Visma.net Payroll? 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips