avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎25-02-2020 16:08 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3491 Visninger

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du fører og innberetter elektronisk kommunikasjon i Visma eAccounting Lønnsslipp.

 

Når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader til fri telefon som fasttelefon og mobiltelefon og/eller utgifter til andre former for elektronisk kommunikasjon, som internett og bredbånd, skal ansatte beskattes av denne fordelen.

 

I 2017 og 2018 utgjør sjablongbeløpet 4.392 kr. pr. år (366 kr. pr. måned) uavhengig av om ansatte får dekket en eller flere tjenester.

 

Elektronisk kommunikasjon inndeles i naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse.

Med naturalytelser menes utgifter som arbeidsgiver betaler direkte til tjenesteleverandøren. Dette kan f.eks. være vanlig mobiltelefon. Arbeidstaker må beskattes med 366 kr. pr. måned – 4.392 kr. pr. år uavhengig av om de faktiske utgifter er høyere eller lavere. 

 

Med utgiftsgodtgjørelse/refusjon menes kostnader som den ansatte har betalt, men som refunderes av arbeidsgiver etter bilag. Dette kan f.eks. være bredbånd. Utgiftsgodtgjørelse/refusjon skattlegges på det tidspunktet refusjonen finner sted og med det aktuelle beløpet – dog maksimalt 4.392 kr. pr. år.

 

Det forekommer ofte at arbeidstaker har en kombinasjon av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse. I dette tilfellet kan den ansatte nå 4.392 kr. før årets avslutning, og da er arbeidsgiver pliktig til å stoppe skattetrekket, avgiftsberegningen og innberetningen.

Innholdstjenester som dekkes av arbeidsgiver kommer i tillegg til sjablongbeløpet på 4.392 kr. pr år. Den ansatte har et skattefritt bunnbeløp på 1.000 kr. Private innholdstjenester utover 1.000 kr. er skattepliktige og skal innberettes.

 

Eksempler på innholdstjenester kan være:

 

Tilleggstjenester: Dette kan være tjenester som inngår i abonnementet som f.eks. Spotify eller Wimp

 

Fellesfakturerte tjenester: Dette kan være tjenester som nummeropplysning, parkering, piggdekkgebyr, kjøp fra automat, givertelefoner mm.

I forhold til om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som betaler, så skal dette rapporteres på en av følgende A-meldingskoder: Inntekt - Kontantytelse - Annet, eller: Inntekt - Naturalytelser - Annet. Visma eAccounting har dessverre ingen lønnsarter som håndterer dette.

Hvordan håndtere elektronisk kommunikasjon i Visma eAccounting Lønnsslipp:


I Visma eAccounting finnes det tre lønnsarter som er beregnet for elektronisk kommunikasjon:

1. Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse):

Denne lønnsarten benyttes når du som arbeidsgiver dekker elektronisk kommunikasjon og betaler direkte til tjenesteleverandør. Da føres det typisk 366 kr. pr. måned:

 

Naturalytelse.PNG

 

I dette eksempelet beregnes det forskuddstrekk av beløpet på 366 kr, men beløpet går ikke til utbetaling. Beløp som kjøres på denne lønnsarten innberettes i a-meldingen på a-meldingskoden Inntekt - Naturalytelse - Elektronisk kommunikasjon

 

2. Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse):

Denne lønnsarten benyttes når ansatte selv har dekket kostnadene til elektronisk kommunikasjon og skal ha dette refundert via lønnen.

 

Utgiftsgodtgjørelse.PNG

 

I dette eksempelet beregnes det på samme måte forskuddstrekk av beløpet for elektronisk kommunikasjon, men i tillegg så utbetales beløpet til den ansatte. Beløp som kjøres på denne lønnsarten innberettes i a-meldingen på a-meldingskoden Inntekt - Utgiftsgodtgjørelse - Elektronisk kommunikasjon.

 

Det beregnes arbeidsgiveravgift på beløpene som kjøres på lønnsartene Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) og Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse). Se en fullstendig liste over lønnsartene i Visma eAccounting her.

 

3. Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt):

Denne lønnsarten benyttes hvis ansatte overstiger sjablongbeløpet på 4.392 kr. i løpet av året og skal ha dekket kostnader til elektronisk kommunikasjon:

 

Uten skatt.PNG

 

I dette eksemplet påvirkes utelukkende beløpet til utbetaling. Det blir ikke beregnet forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av beløp som kjøres på denne lønnsarten og beløpet innberettes heller ikke i a-meldingen.

 

Det finnes på nåværende tidspunkt ikke noen kontroll i Visma eAccounting i forhold til om den ansatte er over eller under sjablongbeløpet på 4.392 kr. Dette må lønnsansvarlig løpende holde oversikt over.