avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endring av lav mva-sats til 6%

19-03-2020 15:40 (Sist oppdatert 02-11-2020)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 4652 Visninger

I mars 2020 vedtok myndighetene å endre MVA lav sats fra 12% til 6%, fra 01.04.2020-31.10.2020. Regjeringen har nå bestemt at dette skal gjelde ut hele året 2020. Klokken 14.30 den 1.april 2020 ble lav mva-sats justert til 6% i Visma eAccounting, og alle bilag med dato 01.04.2020 og fremover vil følge denne mva-satsen. Skal du derimot etterregistrere bilag med dato tidligere enn dette, vil disse beregnes med den opprinnelige 12% satsen da mva satsen bestemmes av bilagsdatoen. 

 

Lav sats gjelder blant annet persontransport, overnatting, allmennkringkasting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. 

 

Her kan du lese mer om kjøp og salg med feil lav MVA sats 01.04.20 - 31.10.20.

 

Har du registrert bilag eller faktura med feil sats?

Om du har ført bilag og fakturaer før vi hadde gjort oppdatering i satsen må det korrigeres. Da kan du enten reversere bilaget/annullere fakturaen og registrere det på nytt, eller så kan du korrigere omsetningen med lav MVA manuelt i regnskapet og det gjør du på følgende måte: 

 

Gå til Regnskap - Regnskapsoversikt, og deretter ta ut resultatrapport for 01.04.2020. Du kan også ta ut resultatrapporten under Regnskap - Rapporter.

 

Er du usikker på om noen er beregnet med rikitg MVA-sats, kan du trykke deg inn på salgskontoen og se over bilagene som er ført.

 

Resultatrapport 6%.PNG

 

I dette eksempelt kan vi se konto nr 3050 Salgsinnt. tjenester, avg.pliktig, lav sats som da er ført med 12% MVA, men denne skal da endres til 6%. Det vi gjør da er å regner ut differansen mellom 12% og 6% av omsetningen.

 

Omsetningen for 01.04.2020 er da på kr. 1 000,00

12% MVA av kr. 1 000,00 utgjør kr. 120,00 i MVA

6% MVA av kr. 1 000,00 utgjør kr. 60,00 i MVA

 

Vi blir da stående igjen med en differanse på kr. 60,00, som vil øke omsetningen og redusere utgående MVA. 

 

For å bokføre denne differansen, går du til Regnskap - Bilag - Nytt bilag. Legg inn dato for korrigeringen. Legg deretter inn de kontoene dere har ført salg med lav MVA på, og tilsvarende mva-konto. Føringen kan da se slik ut.

 

Bilag 6%.PNG

 

 

 

Kommentarer
Merete Løkse
CONTRIBUTOR **
av Merete Løkse

Hei, denne endringen har ikke fått tilbakevirkende kraft, men skal, dersom vedtatt, gjelde fra 20. mars til 31. oktober. Men er den vedtatt?

Sticos melder

Endring av merverdiavgiftssats fra 12 til 8 %

Regjeringen foreslår at lav merverdiavgiftssats settes ned fra 12 til 8 % for perioden 20. mars til og med 31. oktober 2020.

Satsen gjelder for:

-personbefordring, dvs. innenlandsk personbefordring med bl.a. fly, tog, båt, buss og drosje.

-ferging av kjøretøy

-kinobilletter

-overnatting (romutleie) i hotell mv, campingvirksomhet og utleie av møterom o.l. i tilknytning til hotell mv., næringsmessig utleie av fritidseiendom samt formidling av slike overnattings-/utleietjenester

-inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentra og større idrettsarrangement.

 

Endringen får ikke tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020, som tidligere meldt.

Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift

Innbetalingen av merverdiavgift for 1. termin 2020 som forfaller 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020.

av Jørn Karlsen

Hei Merete

 

Du har helt rett, det er litt forvirring om dagen med mange forslag og endringer.

 

Denne MVA endringen ligger ute med forskjellig informasjon på skatteetaten, regjeringen og andre oppslagsverk.

 

Men fått bekreftet at MVA Lav sats får fra 12% til 8% i perioden 20.03.30 til 31.10.20.

 

Vi holder på å gjøre MVA endringen i Visma eAccounting. så den vil snart være på plass bare vi får gjennomført de siste testene.

 

Med vennlig hilsen

Visma eAccounting AS

Jørn Karlsen

Senior Consulant

 

 

 

Merete Løkse
CONTRIBUTOR **
av Merete Løkse (Oppdatert ‎23-03-2020 16:36 av Merete Løkse )

Hei igjen, ja masse forvirring rundt dette. Siste endring er nå at dette ikke vil tre i kraft før 1. april, men at det ventes endelig avgjørelse 27. mars. 


"Komiteen merker seg at regjeringen stiller spørsmål ved om gjennomføring av Stortingets vedtak vil være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Komiteen er kjent med at EU endrer regelverket for statsstøtte, og ber om at regjeringen gjør en ny vurdering i tråd med siste justeringer av EUs regelverk og melder tilbake til Stortinget i den varslede proposisjonen som skal legges fram 27. mars 2020.

"Komiteen understreker at dersom endringene av merverdiavgift ikke gis tilbakevirkende kraft, vil komiteen vurdere om lav momssats skal reduseres ytterligere eller om det skal iverksettes andre tiltak. Med disse premisser slutter komiteen seg til regjeringens forslag, men med en utsatt ikrafttredelsesdato til 1. april 2020."

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020... 

av Jørn Karlsen

Hei Merete

 

Ja dette er ikke lett å følge med på. Snakket med skatteetaten også i går, og de virket også usikre.

 

Det de hadde fått beskjed om er at det skal være 8% fra 20.03.20. til 31.10.20, men vi får følge med, så oppdaterer vi artikkelen og systemet.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Senior Consulant

 

 

Tina G
CONTRIBUTOR *
av Tina G

Jeg ser at det er lagt ut hvordan regnskapet skal korrigeres, men skal ikke kunden også få en ny faktura? Med redusert sats, slik at vedkommende skal betale mindre. Kan man ikke da kreditere. Oppdatere mva-satsen, og sende ny faktura med 8 %? Ønsker også forklart i Visma Global.

 

av Jørn Karlsen

Hei Tina

 

Hvis du da skal sende ny faktura til kunden med lavere mva, så skylder du kunden penger.

Ofte er denne typen salg, kontant salg.

 

Har vært i kontakt med Skattetaten daglig og de også avventer ytterligere informasjon på hvordan dette skal gjøres.

 

Så artikkelen blir oppdatert så snart vi får svar på dette. Da vil også regnskapssystemene bli tilpasset med 8% mva.

 

Med vennlig hilsen

Visma eAccounting AS

Jørn Karlsen

Senior Consulant

 

 

Aktuelt brukertips