Mine områder
Hjelp

Endring i standard lønnsarter fra januar 2021

03-11-2021 10:43 (Sist oppdatert 03-11-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 691 Visninger

Fra 1. januar ble det gjort flere endringer på lønnsarter i eAccounting Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.

 

Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn

Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar.

Tidligere ble trekket innrapportert i januar, noe som medførte en retro a-melding for januar.

 

Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrer dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk”.

Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres:

FraværUtenLønn-TrekkTimer.png


Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21. Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i  Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.

 

Følgende standard lønnsarter i Payroll er endret:

 

Gammel lønnsart

Ny lønnsart

16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell

16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell

16410 - Trekk i lønn for ferie

16510 - Trekk i lønn for ferie

16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke

16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke

16430 - Løpende trekk i lønn for ferie

16530 - Løpende trekk i lønn for ferie

16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke

16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke

16450 - Trekk ubetalte feriedager

16550 - Trekk ubetalte feriedager

60100 - Pensjonstrekk, egenandel

60110 - Pensjonstrekk, egenandelFølgende koder i  Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21

Kode i Calendar

Gammel lønnsart

Ny lønnsart

Permisjon uten lønn

108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer

108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer

Permisjon ved militærtjeneste

108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer

108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer

Utdanningspermisjon

108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer

108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer

Arbeidsavklaringspenger

108000 - Fravær uten lønn 

108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer

Ikke legitimert fravær

108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer

108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer

 

Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21:

PermisjonUtenLønn.png


NB!
Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.

 

Endret skatteberegning

På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt:

  • 12300 - Variable tillegg
  • 13000 - Styrehonorar
  • 13050 - Honorar (ikke feriepenger)

 

Endret avrunding

På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret.

  • 10000 - Fastlønn
  • 10090 - Stopp fastlønn

 

Andre endringer

Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene.

Styrehonorar.png

 

Relaterte brukertips

Fraværsregistreringer i Calendar som påvirker lønnsutbetaling 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips