Mine områder
Hjelp

Etterbetale lønn

11-11-2020 13:34 (Sist oppdatert 11-11-2020)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1665 Visninger

Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endrer beløpet i feltet Månedslønn på den ansatte i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrere beløpet manuelt. 

 

Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn:

 1. Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1
 2. Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2

 

Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling

Eksempel:

En ansatt har 50.000 kr i månedslønn. Fra 1. oktober har han fått en lønnsøkning med 2.500 pr måned som skal gjelde fra 01.06.2020.

 

Fremgangsmåte:

 1. Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees - Stilling - Lønn.
 2. Velg dato endringen skal gjelde fra, i vårt eksempel 01.06.2020.
  Screenshot_9.png

 3. I den åpne lønnskjøringen for Oktober lønnskjøring vil det se slik ut:
  Screenshot_8.png

 4. Beløpet for fastlønn oktober er økt og etterbetalingen fra juni legger seg i kolonnen Retroaktiv verdi.
 5. Vær oppmerksom på at endringen også vil påvirke andre transaksjoner som kalkuleres på grunnlag av fastlønn/timelønn, i dette eksemplet Stopp fastlønn, Trekk i lønn for ferie og Overtid.
 6. Hvis du ikke ønsker denne automatiske etterbetalingen på enkelte lønnsarter, må du manuelt føre det bort på egen lønnsart som beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.
 7. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort.

  NB!
   Payroll etterbetaler kun på lønnskjøringer er kjørt i løsningen.
  Dersom du startet med Payroll 1. august og i oktober skal gjøre en etterbetaling med virkning fra 1. juni, vil automatisk etterbetaling kun bli gjort for august og september. For juni og juli må du registrere beløpet manuelt på egen lønnsart som  beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.

 

Alternativ 2 - Manuell etterbetaling

Fremgangsmåte fastlønnede:

Det er ikke mulig å registrere noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du opprette en ny lønnsart for fastlønn som en kopi av lønnsart 10000 Fastlønn, og gjøre følgende endringer:

 1. I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel
 2. I fanen Visning, sett på haken for Transaksjon.
 3. I fanen Avansert, fjern scriptene som ligger under Faktor og Sats, og velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten.
  Fastlønn manuell.png

 4. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner - Variable
 5. Velg Legg til transaksjon.
 6. Velg den nye lønnsarten Fastlønn Manuell og legg til ønsket beløp
 7. Transaksjonen legger seg på den ansatte i den åpne lønnskjøringen i Payroll.

 

 

Kommentarer
Jorunn Paulsbo2
CONTRIBUTOR ***
av Jorunn Paulsbo2

Lurer på om dette da gjelder forskuddstrekk som jo økes p.g.a. etterbetalingen, men trekket kan vel ikke gjøres tilbake i tid da denne perioden allerede kan være innrapportert og betalt og kan også tilhøre et annet år- se teksten i forklaringen over kopiert inn her - den setningen jeg ikke skjønner hva betyr er med fet skrift.

"Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort."

Bidragsytere
Aktuelt brukertips