avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎03-06-2020 08:43 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 10526 Visninger

Denne artikkelen gir deg nyttig info om feriepenger, og hvordan dette håndteres i Visma eAccounting Lønnslipp. Du kan også se en videogjennomgang på hvordan feriepenger fungerer i Visma eAccounting lønnslipp nederst i artikkelen.

Om feriepenger

Ferielovens minstekrav er fire uker + 1 dag ferie. De som har dette skal ha 10,2% feriepenger. Visse bedrifter har riktignok tariff- eller annen avtale om fem uker ferie. Dette gir rett til 12% feriepenger. Arbeidstakere over 60 år har rett til 2,3% feriepenger i tillegg til dette, avsetningen starter året den ansatte fyller 59 år.

En måned har i gjennomsnitt 26 virkedager (6 dagers uke). Man regner altså lørdag som en virkedag. Enkelte arbeidsgivere legger til grunn at en måned har 22 virkedager (5 dagers uke). Antall virkedager som legges til grunn kan være fastslått i tariffavtale. Dagene som legges til grunn vil påvirke beløpet arbeidstakerene får utbetalt ved ferieavlønning.

 


Ettersom antall virkedager er større enn antall feriedager må man trekke lønnstaker for denne differansen før utbetaling av feriepenger.

 


Det er valgfritt om man vil trekke den ansatte tilsvarende 5-dagers uke eller 6- dagers uke.

Eks: man har 12% feriepenger og trekkes etter 5-dagers uke, altså 3/22 deler av månedslønnen. Ved en månedslønn på 30 000 blir dette 30 000/22 = 1363,64 * 3 = 4090,91. Beløpet som skal trekkes blir altså 4090,91.

NB: Timeslønnede skal ikke ha ferietrekk. 

Vi holder årlig kurs angående lønn. For mer informasjon kan man se våre kurssider.

 

Feriepenger i Visma eAccounting Lønnslipp

Innstillinger

 

Innstillinger - Firmainnstillinger - Lønnsopplysninger finner du valget om feriepengesats. Her må du altså sette satsen som gjelder for ditt firma.

 

feriepenger_sats.png

 

Inngående saldo feriepenger

 

Starter du med Visma eAccounting Lønnslipp midt i året må du registrere Inngående saldo på de ansatte. Se vår komplette guide på denne siden for mer info om Inngående saldo. I forbindelse med dette er det en fordel å legge inn opptjente feriepenger også. Dette vil gjøre at programmet foreslår denne summen når feriepenger dette året skal utbetales. 

Legg inn fjorårets opptjente feriepenger på lønnsarten IS - Feriepenger, fjorårets. Merk at du må velge Feriepenger fjorårets, ekstra uke, o/ 60 hvis den ansatte var over 60 år i fjor. Har den ansatte tjent opp feriepenger hittil i år må du i tillegg legge inn dette på IS - Feriepenger, årets. Årets opptjente feriepenger vil vises som Feriepenger avsatt på fremtidige lønnslipper fra programmet.

 

Beregning av feriepenger

 

Visma eAccounting Lønnslipp beregner automatisk feriepenger av lønnen til den ansatte. På lønnslippen vil både grunnlaget for dette, og opptjente feriepenger stå. Her er oversikt over lønnsartene og om de blant annet utgjør feriepengegrunnlaget.

 


Merk:
Hvis den ansatte er 59 år eller eldre beregnes ekstra feriepenger selv om dette ikke er et valg i Innstillinger. På denne måten er det da satt av nok feriepenger ved utbetaling av disse for ansatte som er 60 år eller eldre.

Bokføre feriepenger til utbetaling og feriepengetrekk

 

Feriepenger utbetales vanligvis i juni. Hvis dette er tilfelle, skal lønnslippen for utbetaling i juni inneholde både feriepenger og feriepengetrekk. 

For å registrere feriepenger, velg lønnsarten Feriepenger fjoråret. Etter å ha gjort dette vil summen som lagt inn på Inngående saldo komme opp automatisk (Har du brukt Visma  eAccounting Lønnslipp i fjor vil deler av denne summen være hva programmet selv har beregnet).

Er den ansatte over 60 år må du velge både lønnsarten Feriepenger fjoråret og Feriepenger, ekstra uke, o/60. Beløpene på disse vil komme opp automatisk. Summen av disse to utgjør de totale feriepengene.

Feriepengetrekket trekkes av fastlønnen. Hvis vi tar utgangspunkt i eksempelet over, der kunden har fastlønn på 30 000kr. og det skal trekkes 3/22 deler av månedslønn, kan det gjøres slik: Legg til fastlønn på 30 000,- og legg så til lønnsarten Ferietrekk (trekk i lønn for ferie). Denne redusereres så med fastlønn + 3/22 deler. Dette blir da i vårt eksempel 34090,91 kr. Fastlønn minus trekk utgjør da totalt 4090,91.

NB: Lønnsarten Ferietrekk (trekk i lønn for ferie) er ny fra og med 2017 og kan bare benyttes dette året og senere.

 

Oppdatering 15.6 NB: Det skal ikke beregnes skatt av ferietrekket. Hvis den ansatte står med prosenttrekk blir det pga. en feil likevel beregnet skatt av ferietrekket. Dette vises som utbetalt skatt på lønnslippen, og bilaget samt A-meldingen vil bli feil. Har den ansatte prosenttrekk må du rette opp dette ved å legge inn en ekstra linje med lønnsarten Korrigering/ ekstra skattetrekk. Legg inn den samme summen som beregnes i skatt nederst. Etter å ha lagt inn dette (og bildet har blitt oppdatert) vil Skatt stå med 0, noe den skal gjøre. Merk at dette ikke trengs å gjøres hvis den ansatte står med tabelltrekk. 

Har du allerede bokført lønnslippen(e) feil, kan du markere denne/disse og velge Handling - Annullere . Bokfør deretter lønnslippen på nytt. 

Har du bokført og betalt lønnslippen(e) kan de(n) ikke annulleres. Du må da lage ny(e) lønnslipp(er) med samme info, men motsatt fortegn. Etter å ha gjort dette må du lage ny(e) med riktig info.

Husk å sende ny A-melding etter å ha korrigert.

 

NB! Dersom ansatte har hatt flere stillinger i løpet av fjoråret vil ikke rett beløp hentes automatisk når man legger inn lønnsart feriepenger fjoråret. Rapporten feriepengelisten vil vise korrekt, samt at det det vises rett beløp på den ansattes lønnsslipp.
For å få det rett ved lønnskjøringen kan man overstyre beløpet for Feriepenger fjoråret.

 

Beregning og utbetaling av feriepenger