Mine områder
Hjelp

Feriepenger, overføre til neste år

11-01-2023 23:22 (Sist oppdatert 11-01-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 273 Visninger

Pr. nå er det ingen automatisk overføring av feriepenger til neste år. Hvis den ansatte har feriepenger tilgode opptjent ifjor, så vil disse bli utbetalt i den måneden som er definert i ferieavtalen.

 

For ansatte som ikke skal ha feriepengene utbetalt (fordi de er sykemeldt, er i permisjon/permittert eller andre årsaker), så er det på denne ansatt lagt inn en ferieavtale med utbetalingsmåned i desember. Les mer om det her.  Men hvis den ansatte fortsatt ikke er tilbake i jobb i desember, så skal feriepengene overføres til neste år.

 

Dette må gjøres manuelt ved å reversere utbetalingen som kommer i desember. Og når feriepengene skal utbetales, må dette registreres manuelt.

For å registrere feriepengeutbetaling manuelt må du først opprette en lønnsart for tilbakeføringen. Kopier lønnsart 10180 og endre kopien til å være som lønnsart 16101 - Feriepenger tilbakeføring for manuell utbetaling.

Når disse feriepengene skal utbetales, må du registrere dette manuelt, ved å bruke lønnsart 16102 - Feriepenger tidligere år, manuell.

NB: Visma jobber for å få på plass automatikk i forhold til dette i løpet av 2023. 

 

MERK! Arbeidsgiveravgiften av disse tilbakeførte feriepengene vil bli kontert som ordinær lønn. Dvs. i hht. norsk standard kontoplan, kredit 5400 og debet 2770. Føringen på konto 5400 må manuelt overføres til konto 2780. 

MERK! Når feriepengene utbetales på denne egenopprettede lønnsarten, vil man igjen få samme uønskede bokføringen. Da må det manuelt føres kredit 5400 og debet 2780.

Relaterte brukertips

Ikke utbetale feriepenger fordi ansatt er sykemeldt, permittert eller i permisjon

Lønnsart 16101 og 16102 - reversering og tilbakeføring av feriepenger

Samleside feriepenger

Utbetale feriepenger

Oppsett ferieavtale

Endre i ferieavtale

Bidragsytere