Mine områder
Hjelp

Filformat SIE 4

18-09-2017 10:24 (Sist oppdatert 17-09-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 2543 Visninger

Filformatet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet benyttes av flere regnskapssystemer, deriblant eAccounting.

 

Feltbeskrivelse:

Felt

Verdi

Kommentar

#FLAGGA

#FLAGGA 0

Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget.

#PROGRAM

#PROGRAM “Visma.net Payroll”

Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen.

#FORMAT

#FORMAT PC8

Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437).

#GEN

#GEN 20170708

Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708

#SIETYP

#SIETYP 4

Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4.

#ORGNR

#ORGNR Organization number

Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP

#FNAMN

#FNAMN “Company name”

Navnet på firmaet

#DIM

#DIM dimension identifier dimension description

Navnene på kostnadsbærerne i firmaet

#VER

#VER “” “” wage run pay date “Wage run title”

F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn”

{

{

Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer

#TRANS

#TRANS account no {object list} amount quantity

Kontonummer fra regnskap.

Objektliste = Kostnadsbærer hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/kostnadsbærer.

Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt.


Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet.

Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null.

#TRANS

 

En rad/transaksjon per konto

}

}

 


Eksempel fil:

#FLAGGA 0
#PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0
#FORMAT PC8
#GEN 20170807
#SIETYP 4
#ORGNR 911108275
#FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV"
#DIM 1 "Avdeling"
#DIM 2 "Prosjekt"
#VER "" "" 20170620 "M†nedslonn"
{
#TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00
#TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00
#TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00
#TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00
#TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00
#TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00
#TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00
}

Bidragsytere