Mine områder
Hjelp

Forklaring til feltene i Arbeidsflyt

02-04-2015 01:00 (Sist oppdatert 05-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 998 Visninger

Denne artikkelen gir en forklaring til feltene Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget og Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet


Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget gjelder dersom det er flere godkjennere som skal godkjenne samme oppgave. Hvis du ønsker at alle godkjennere for avdelingen skal godkjenne oppgaven skal huken være avkrysset. Arbeidsflyten vil da bli seende ut som i eksempelet under.
I dette eksempelet må både Karina og Erlend godkjenne oppgaven: 


I tilfeller der det er to godkjennere for en avdeling, men det kun er nødvendig at en av disse godkjenner oppgaven skal huken for Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget krysses vekk. Arbeidsflyten vil da ble seende ut som i eksempelet under.

I dette eksempelet er det Karina eller Erlend som godkjenner oppgaven:


Krysset for Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet gjelder for en arbeidsflyt med flere steg. Hvis arbeidsflyten kun inneholder kun ett steg kan du se bort ifra denne huken. 

Hvis det ligger en godkjenner i steget som også leverer oppgave tar man bort denne huken for at systemet ikke bruke dette steget, men går direkte til neste.
For eksempel i tilfellet hvor daglig leder godkjenner i steg 1 og lønningsansvarlig godkjenner i steg 2. Når daglig leder fører en oppgave vil oppgaven bli sendt direkte til lønningsansvarlig, ettersom daglig leder ikke kan godkjenne sin egen oppgave.

Eksempel hvor avdelingsleder skal godkjenne oppgaven først, og lønningsansvarlig skal godkjenne oppgaven etter avdelingsleder:


I tilfellet hvor avdelingsleder sender en oppgave på sin egen avdeling vil lønningansvarlig godkjenne oppgaven. Arbeidsflyten vil i dette tilfellet se slik ut.

Bidragsytere