Mine områder
Hjelp

Godkjenningsprosedyre

20-11-2018 15:36 (Sist oppdatert 14-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1036 Visninger

Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når den ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. Du kan allerede i OnboardingsWizarden sette opp hvilken type som skal brukes.

 

Gå til Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger for å velge hvordan registrereringer for Absence og Time skal godkjennes:
30.png


Her får du først og fremst oversikt over hvordan den valgte prosessen fungerer, og kan endre den om ønskelig.

Hvis du ønsker å endre prosessen, klikker du på Endre nederst til høyre:

Endre-knapp.jpg 

 
Velg så den prosessen du ønsker å benytte, og trykk Lagre.

Registrering → Lønnsberegnes: Dersom dette valget aktiveres, vil alle registreringer gå direkte fra registrering til lønnsutbetaling, dvs. at det ikke trenger å godkjennes verken av ansatt eller av leder. Registreringer som f.eks. ferie anses som fraværssøknader, og vil allikevel måtte godkjennes av leder før de er fullstendig registrert. 
Dette valget anbefales ikke, og bør heller ikke brukes dersom du skal benytte timeregistreringer i Calendar. 
Registering → Periodens registreringer er ferdige (ansatt) → Perioden er godkjent av (admin/leder) → Lønnsberegnes: 
Denne alternativet medfører at de ansatte må bekrefte sin periode, og videre at leder må godkjenne samme periode. 
Dette valget bør være aktivert dersom timeregistringer skal benyttes. Her vil lønningsansvarlig få mer kontroll over hva som blir godkjent i perioden.  

 

Klikk her for å gå videre til neste steg.

Bidragsytere