Mine områder
Hjelp

HRM Analytics - Rapporteringsverktøy for Payroll og Employees

04-11-2021 09:42 (Sist oppdatert 22-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 292 Visninger

HRM Analytics er et rapporteringsverktøy for eAccounting Payroll og Employees. Her finnes det ulike dashboard som presenterer data i tabeller og grafiske oversikter. 

 

Tilgang til HRM Analytics

Alle kunder får automatisk aktivert HRM Analytics når de kjøper eAccounting Payroll. Det finnes 2 roller som gir tilgang til tjenesten:

 

HRM Analytics Payroll/HR Administrator

Brukeren har tilgang til alle data. Denne rollen brukes av lønnsansvarlig/administrator.

HRM Analytics manager

Brukeren har tilgang til alle data på ansatte han er satt som leder på i Employees.

 

Merk!

Første gang man logger inn i HRM Analytics på et firma, kan det ta opptil 2 timer før man får tilgang til dataene.

 

Standard dashboards

Systemet har 3 standard dashboard, ett for ansattdata (Ansattrapporter) og ett for lønnsdata (Payrollrapporter) og en for avstemming

 

Ansattrapporter

Dashboard som inneholder 5 faner med data.

Oversikt

Oversikt over antall ansatte, fordeling på kjønn, gjennomsnittsalder og lønn, samt fordeling på deltid eller fulltid.

Kostnadsbærere 

Her kan du å søke og gruppere ansatte etter kostnadsbærer.

Feiringer 

Oversikt over bursdager og ansettelsesjubileum.

Starter & slutter

Oversikt over startdato og sluttdato for ansatte. Her kan du søke opp ansatte som starter/slutter i et valgt intervall.

Ansattliste 

Her er alle tilgjengelig data om ansatte samlet. Ansattdetaljer inneholder de fleste data på ansatt. I tillegg finnes det tabeller med oversikt over ansatte som er tilknyttet fagforening, firmabil og stilling.

 

Avstemming

Dashboard som inneholder 2 faner med data.

Avstemmingsliste per konto

Sum per konto spesifisert per lønnsart.

Avstemmingsliste per lønnsbeskrivelse 

Sum per lønnsbeskrivelse spesifisert per lønnsart.

 

Payrollrapporter

Dashboard som inneholder 3 faner med data.

Lønnsartrapport

Oversikt over alle transaksjoner per lønnsart.

Bokføringsrapport

Oversikt over alle transaksjoner per konto og kostnadsbærer

Retroaktive transaksjoner

Oversikt over retroaktive transaksjoner per lønnskjøring

 

Funksjoner i HRM Analytics

 

Klikk på element/bilde

Når du klikker på et element, en grafisk figur eller deler av denne, endres filtrering/utvalg av data. 

 

Eksempel:

I fanen Oversikt under Ansattrapporter vises Antall ansatte. Hvis du klikker på Kvinne vil alle dataene i fanen  justeres til å bare vise data for kvinnelige ansatte.

HRMAnalyticsStart.png

 


For å fjerne filteret, kan du enten:

 • Klikk på Kvinne igjen, eller
 • Klikk knappen Tilbakestill (øverst):
  Wenche_Jacobsen_1-1634889624388.png

Hvis du høyreklikker på et hvilket som helst element, vil du også få opp en meny som viser valgene for det aktuelle elementet:

HRMAFiltrering.png

 

Sortering av lister

For å sortere kolonner i en listen, klikk på aktuell kolonne navn og velg Sorter stigende eller synkende.

 

Eksporter til CSV eller Excel

For å eksportere til CSV eller Excel, klikk du på aktuelt element. En meny kommer da opp øverste i høyre hjørne.

HRMAListeBar.png

 

Klikk de 3 prikkene (...) i menyen og du får opp valgene Eksporter til CSV og Eksporter til Excel. 

 

I denne menyen kan du også:

 • Klikke på maksimer/minimer symbol for å maksimere elementet. Klikk en gang til for å minimere igjen.
 • Klikke på filter symbolet Wenche_Jacobsen_4-1634889624381.pngfor å åpne filtermenyen til venstre i dashbordet.

 

Skrive ut eller laste ned PDF

I høyre hjørnet vises et Skriv ut ikon. Dette er kun tenkt for å skrive ut eller laste ned siden som vises, altså det du ser på skjermen!

 

Det betyr at om du ønsker for eksempel Avstemmingsliste pr konto i PDF, må du først eksportere denne til Excel og deretter lagre som PDF, ref avsnitt over:

Screenshot_33.png

 

 

Filtermenyen

Øverste i venstre del av oversikten vises symbolet for filtrering. Når du klikker på dette ikonet vil du se hvilken filtrering som er valgt for det aktuelle elementet. Du kan endre standard filter, legge til nye eller slette.

 

Merk!
Du må alltid velge et element i fanen, i dette eksemplet “Antall ansatte” for å få opp filter menyen.

 

FilterTrakt.png

 

Dette elementet har et standard filter for å vise kun aktive ansatte. Dersom du også ønsker å vise sluttede ansatte, kan du klikke på søppelkassen ved siden av feltnavnet eller velge Slett filter nederst.

 

Hvis du skal legge til et nytt filter klikker du + ved siden av Filter øverst, eller velger Legg til filterbetingelse om du allerede redigerer filter. Velg feltet du skal filtrerer på. Dette legges til i filterlisten. Klikk deretter på feltet for å definere parameter for filteret. 

HRMAFilterMeny.png

 

Øverst kan du velge om filteret skal brukes bare for det elementet som er valgt i fanen du står på, eller om det skal brukes på alle/flere elementer i fanen.

 

Filtertype avhenger av hvilken felttype du har valgt. I dette eksemplet har vi valgt startdato på den ansatte, da vi kun ønsker å ta med ansatte som har startet etter 01.01.20. Filtertypen blir da automatisk satt til  Dato og tidsområde og deretter har vi valgt Etter og angitt den en aktuelle datoen i feltet Dato.

 

Alle endringene du gjør er synlige kun for deg, og vil ikke bli lagret. Når du logger ut av HRM Analytics vil alle endringer du har gjort bli tilbakestilt.

 

Husk at du når som helst kan klikke Tilbakestill:
 
Wenche_Jacobsen_7-1634889624391.png

Kontroller

Alle Payrollrapporter samt Ansattliste under Ansattrapporter har forhåndsdefinerte Kontroller. Det innebærer at du gjør filtering på toppen uten å måtte gå via filter menyen.

 

HRMAPayrollRapport.png

 

Merk!

 • I Payroll rapporter er Rapportering satt til Ja som standard. Det er da kun lønnsarter som rapporteres som kommer med som standard. Ønsker du å se alle må du fjerne dette filteret.
 • Dersom du bruker fileterte på Lønnsartgruppe må du gå videre til feltet Lønnsart og fjerne haken på en lønnsart og sette denne på igjen, for at utvalget skal bli oppdatert.
 • Dersom du setter opp flere filtre og ønsker å slette ett av dem kan du klikke de 3 prikkene over feltet (vises når du beveger musepeker over feltet) og velge Tilbakestill
 • Siden Kontroller er konfigurert til å bruke filtre, kan disse komme i konflikt om du legger til egne filtre. 

 

Relaterte brukertips

Avstemmingsliste per konto og lønnsbeskrivelse 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips