Mine områder
Hjelp

Hvordan håndterer eAccounting Payroll forskuddstrekk i naturalytelser når det ikke er noe å trekke i

23-04-2020 13:33 (Sist oppdatert 30-12-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 947 Visninger

Hvordan håndterer man innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling? For eksempel i permitteringssituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og det ikke kan foretas forskuddstrekk.

 

I eAccounting Payroll vil lønnskjøringen se slik ut når den ansatte har naturalytelser, men det ikke utbetales lønn. For å unngå at den ansatte får negativ lønn så nuller systemet automatisk ut beregnet forskuddstrekk med lønnsart 900300 - Korrigering skatt grunnet neg.lønn:

Korrigering skatt neg lønn.png

 

Du vil da få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Du kan lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no


Denne korrigeringen vil trekkes fra første lønnskjøring hvor det ytes lønn til den ansatte med et beløp som det kan trekkes fra.

 

Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon dersom du har arbeidstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306. Skatteetaten vil da vurdere om det er grunnlag for å utstede nytt skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt til arbeidstakeren.

 

Relaterte brukertips

Permittering og Corona

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips