Mine områder
Hjelp

Hvordan opprette en ny kode for fravær?

09-03-2018 14:55 (Sist oppdatert 24-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1320 Visninger

Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke
alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i
systemet.

 

Du kan velge å opprette nye arbeidstidskoder dersom dette er ønskelig. For å opprette en ny kode trykker du på Legg til kode:

legg til kode.PNG

 

Vi anbefaler at du velger Kopiere fra eksisterende og velger en kode som er tilnærmet lik som mal.  (Alternativet Start med blank er per nå ikke mulig å velge i denne løsningen)

kopier fra eksisterende.png


Marker koden du ønsker å kopiere fra, og klikk «Lage».

 

Vanlig

ny arbeidstidskode.PNG

Navn: Gi den nye arbeidstidskoden en passende navn.
Kortnavn: Gi den nye arbeidstidskoden et kode på tre bokstaver.
Type: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.

 

Anse som: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert.
Mulig å registrere: Her velger du når koden skal være mulig å registrere. Foreløpig har ikke feltet stor betydning, men ettersom nye funksjoner vil bli tilgjengelig i Calendar vil dette feltet avgjøre når den ansatte kan benytte arbeidstidskoden. Feltet er allikevel av betydning for videre innstillinger av arbeidstidskoden.
Mulig å registrere i prosent: Huk av dersom arbeidstidskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for arbeidstidskoder. 
Mulig å registrere i timer: Huk av dersom arbeidstidskoden skal være mulig å registrere i antall timer.
Bare gyldig for del av dag: Huk av dersom arbeidstidskoden kun er gyldig for en del av dagen.
Bare gyldig for hel dag: Huk av dersom arbeidstidskoden kun er gyldig for en hel dag.
En kommentar er obligatorisk: Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av arbeidstidskoden.
Anse som fraværssøknad: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.

 

Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.
Behandle flere stillinger sammen: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.

 

 

Terskel

terskel.PNG

 

Kontroll av terskel: I nåværende versjon er det kun mulig å legge inn «Tilfelle» i dette feltet.
Deling av terskel: Feltet er ikke mulig å endre og er heller ikke i bruk for arbeidstidskoder.
Reduser ekstra arbeidstillegg: Feltet er ikke i bruk for arbeidstidskoder i nåværende versjon.
Type kontroll: Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når arbeidstidskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.

 

Fanene Del av dag og Hel måned er foreløpig ikke i bruk.

 

Merk.jpg

Merk! Det er ikke mulig å legge til en arbeidstidskode med Enhet på lønnsart lik «arbeidsdag». Dette vil føre til en feilmelding når den ansatte forsøker å benytte koden for registrering.

 

 

 

På koden Syk ligger det flere ulike lønnsarter. Hvilken som brukes avhenger av hvordan den ansatte er registrert under Employee - Oversikt - Aktuell ansatt - Ansatt - Rapportering.Relaterte brukertips:
Hvordan opprette Fraværskode for Sykdom
Hvordan opprette Fraværskode for Foreldrepermisjon
Hvordan opprette Fraværskode for Ferie
Hvordan opprette Fraværskode for  Sykt barn

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips