Mine områder
Hjelp

Ideell / veldedig organisasjon

30-04-2019 15:15 (Sist oppdatert 01-09-2021)
  • 7 Svar
  • 0 liker
  • 6428 Visninger

En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger. Ofte omtales veldedig organisasjon og skattefri organisasjon sammen, og forstås som samme organisasjonsform. Dette er ikke riktig når det gjelder beregning, rapportering og regler. Les mer om reglene i forhold til veldedige organisasjoner på skatteetatens sider.


Fra 2021 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger kr 800 000 per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt.

Veldedige organisasjoner som omfattes av arbeidsgiveravgiftsfritaket benytter  inntektsbeskrivelse "loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon".


Ved utbetaling må du derfor opprette en egen lønnsart som er definert som følger:Pay-lart1.png

 

Pay-lart2Ide.png

 

Hva med skatt?

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk. Dette skjer automatisk hvis du har satt at firmaet er "Skattefri organisasjon" under Innstillinger - Selskapsinnstillinger i Employees.

 

Relaterte brukertips

Skattefri organisasjon

Kommentarer
Magne19
CONTRIBUTOR *
av Magne19

Jeg fører regnskapet for en menighet som har over 800.000 i lønnskostnader. Vi er en skattefri organisasjon. Vi har tre ansatte som jobber i 20% stilling. For å få trukket skatt i januar huket jeg ikke av for skattefri organisasjon. Vi har noen personer som har fått utbetalt beløp under 10.000 gjennom året, som jeg tenkte å ta med på desember lønn for å få beregnet arbeidsgiveravgift av dette. Vil dette gå greit hvis jeg huker av for skattefri organisasjon før jeg kjører desember lønna? Slik at de med beløp under 10.000 ikke får dette som lønn.

av Turi M Sorensen

Hei Magne

Tenker du at dette skal gjelde kun fra desember?
Hvis man setter på haken for "Skattefri org." i Employee, så vil alle transaksjoner bli markert med skatte og avgiftsregelen "skattefriOrganisasjon". Da kan hvilken som helst lønnsart benyttes, og det vil ikke bli beregnet skatt dersom totale utbetalinger er under 10.000 kr i året. Denne avgiftsregelen vises dessverre ikke på sammenstillingsrapporten som en tilleggsinformasjon i Payroll, men det er noe vi har tatt videre med utvikling.
Som jeg har nevnt for deg tidligere så er det riktige valget at huken står på, dersom bedriften er en skattefri org, for å få korrekt skatte og avgiftsregel. 


Mvh Turi M. Sørensen, Visma Mamut Support

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning
Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Magne19
CONTRIBUTOR *
av Magne19

Hei

 

Takk for svar.

Hvis jeg setter på huket skattefri organisasjon før jeg kjører lønn for desember, mener du da at alt vil gå greit?

At de som har hatt 20% stilling gjennom året og har fått lønn for desember under 10.000 blir innberettet riktig? (At desember lønna kommer med i innberetningen.)

Skattefri organisasjon skal gjelde for hele året.

Det at jeg ikke satt på huket skattefri organisasjon før januar lønn, var at da ville jeg ikke fått skattetrekk på de som har 20% stilling, siden de har lønn under 10.000 pr mnd. Hvis jeg fra 01.01.2020 huker av for Skattefri organisasjon kan jeg løse det med å få skattetrekk på de med 20% stilling ved å legge inn ekstra skattetrekk? Er det en måte å løse problemet på? Eller har dere en annen mulighet?

 

 

av Turi M Sorensen

Hei Magne

Jeg må nesten sjekke med en kollega om dette blir riktig måte å løse det på, med bare å sette at organisasjonen er skattefri organisasjon i desember. Jeg oppretter en sak hos oss, og sender deg en mail når jeg har fått sjekket dette nærmere.

 

Mvh Turi M. Sørensen, Visma Mamut Support

av Turi M Sorensen (Oppdatert ‎19-11-2019 12:33 av Turi M Sorensen VISMA )

Hei igjen Magne.

Jeg har sjekket litt rundt dette å kun sette selskapet som "Skattefri organisasjon" for én måned, og svaret er vel egentlig at det du ønsker å gjøre er litt vanskelig/komplisert.
Det mest korrekte å gjøre vil være:


1) Huke av for skattefri organsisasjon fra 01.01.2019
Dette ville føre til retroaktive kalkulasjoner for noen ansatte. For å fikse dette må følgende gjøres:

2) Bruke LA 89010 og LA 89050 for å nulle ut retroaktiv skatt for januar og februar (avhengig av hvilke ansatte)

3) Legge til en transaksjon med 0,01 i beløp per måned fra mars til november for å trigge en ny a-melding for de månedene (på én ansatt)

4) Registrere det du ønsker å registrere for desember

 

Ved å gjøre det på denne måten er vi sikre på at all inntekt for 2019 blir markert som “Skattefri organisasjon”.

For januar (og potensielt februar) kan skattetrekket gjøres manuelt ved å bruke LA 89010, hvis du ønsker å trekke skatt før skattegrensen er nådd for de ansatte. (Vi kommer etterhvert til å slippe en lønnsart som heter 89020 for skattetrekk med prosent istedenfor beløp. Dette vil blir en fast transaksjon, så her må man huske sluttdato for transaksjonen (!), hvis du heller vil bruke den istedenfor LA 89010.)

Alternativt kan du huke av for Skattefri organisasjon fra 01.12.2019, slik du ønsker, som vil gi mindre arbeid og færre transaksjoner.
Men, for å gjøre dette du snakke med skattemyndighetene først. Hvis de sier det er OK, 
kan det være en mulig løsning.
Problemet med å sette datoen til 01.12.2019 er at ikke alle alle disse ansattes inntekt for 2019 er markert som “Skattefri organisasjon”. Vi er usikre på hvordan skattemyndighetene vil håndtere dette. Potensielt vil ansatte som tjener mindre enn 10000 i desember bli ansett som under grensen, siden deres tidligere måneder ikke inkluderes, Dette kan føre til feilaktig kalkulering av skatt for de det gjelder.

Så, du må aller først forsikre deg om at skattemyndighetene er i stand til å lese, eller legge til manuelt, at all inntekt gjennom året skal anses som “Skattefri organisasjon”, og ikke bare desember innrapporteringen. Hvis myndighetene krever at a-meldingen skal inneholde denne informasjonen for alle månedene i 2019, så må de 4 stegene i begynnelsen av dette svaret følges.

Jeg har også sendt dette svaret på mail til deg.


Mvh Turi M. Sørensen, Visma Mamut Support

Magne19
CONTRIBUTOR *
av Magne19

Hei igjen

I fjor (2018) huket jeg av for skattefri organisasjon før desemberlønna. De med lønn for hele året under 10.000 ble ikke innberettet og arbeidsgiveravgiften for året ble riktig. Jeg ringte skatteetaten for å sjekke om de som hadde under kr 10.000 i månedslønn i desember ble innberettet med riktig lønn for hele året. Klarte ikke få tak i noen som kunne eller ville svar på dette, selv om jeg oppga personnummer. Det ville vært fint om dere som kjenner hvordan programmet virker kun sjekke dette med skatteetaten.

 

Alternativ huke av for skattefri organisasjon fra 01.01.2019.

Skjønner ikke hvordan jeg må gjøre punkt 2. Kan du forklare detaljert hvordan jeg nuller ut retroaktiv skatt og på hvilke personer jeg må gjøre det.

 

mvh

Magne Bentsen

 

av Turi M Sorensen

Hei Magne

Jeg har sendt svar til deg på mail i saken vi har gående 🙂

 


Mvh Turi M. Sørensen, Visma Mamut Support

Bidragsytere
Aktuelt brukertips