avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Import av transaksjoner / variable data (csv fil)

12-12-2018 14:21 (Sist oppdatert 06-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1800 Visninger

I Payroll er det nå mulig å importere transaksjoner fra en csv fil, men foreløpig så er det kun Visma Lønn formatet som støttes. (Du kan du lese mer om dette her).

 

Eksempel på fil:

0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";

0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";

0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";

0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";

0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";

 

Forklaring til felter

 

Felt 1: Lønnsår

Må være 0

Felt 2: Lønnskjørenummer (periode)

Må være 0

Felt 3: Ansattnummer

Må fylles ut og må være identisk med Payroll

Felt 4: Lønnsart

Må fylles ut og må være identisk med Payroll

Felt 5: Grunnlag

Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum)

Felt 6: Antall

Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00)

Felt 7: Sats

Kan være 0.00 (sats hentes evt fra timelønnssats i Employee)

Felt 8: Beløp

Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall)

Felt 9: Konto

Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten)

Felt 10: Motkonto

Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten)

Felt 11-16: Kostnadsbærere

Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.

 

 • Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ).
 • Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ")
 • Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere.
 • Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn.
 • Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet.
  Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90 
 • Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer.
  Eksempel: -250.00
 • Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank. 
  Eksempel:;0; eller ; ; 

MERK: Kostnadsbærere må eksporteres/legges til i en bestemt rekkefølge i filen for å sikre at de er riktige i forhold til kostnadsbærerne i Payroll under importen. Altså felt 11 (første feltet i filen som har med kostnadsbærer å gjøre) vil bli knyttet til den kostnadsbæreren i Payroll med laveste verdi. F.eks. dersom kostnadsbæreren “Prosjekt” har ID = 1, så vil verdien i felt 11, havne på Prosjekt.

 

 

Import av transaksjoner

Under Lønnskjøringer trykker du på Import av transaksjoner:
transaksjonsimport_01.png

 

Da vil du komme til en veiviser, hvor det i det første steget står litt om importen:
transaksjonsimport_02.png

 

Deretter vil du komme til steget hvor du skal velge filen. Filen kan enten lastet opp via fil, eller så kan du også klikke og dra filen inn i skjermbildet.

Når filen er valgt kan du velge hvilket år og måned filen skal importeres til:
transaksjonsimport_03.png

 

MERK! Det er mulig å velge en periode som er avsluttet i Payroll, men transaksjonene vil komme med på den åpne lønnskjøringen med transaksjonsdato i den perioden som du valgte (altså som retroaktive transaksjoner). Transaksjonene vil bli rapportert i a-meldingen for den perioden de er i (kontantprinsippet). Det er også mulig å velge en periode frem i tid.

 

I den neste steget, Forhåndsvisning, vil du kunne se hvilke transaksjoner som vil bli importert:

transaksjonsimport_04.png

 

Dersom det er noe feil i filen, så vil dette vises i dette steget. Hvis du for eksempel mangler antall på en timelønn transaksjon, vil dette vises slik:

transaksjonsimport_05.png

 

Dersom det er en kostnadsbærer i filen som ikke finnes i Payroll, så vil du få en slik feilmelding:
transaksjonsimport_06.png

 

Det er ikke mulig å importere filen dersom en eller flere linjer inneholder feil. Du må derfor rette feilen og importere filen på nytt.

 

MERK! Det er ikke mulig å importere mere enn én fil av gangen. Det er heller ingen validering på om filen allerede er importert.

 

Når alle transaksjoner er korrekte, har du mulighet til å trykke på Import av transaksjoner nederst i bildet:

transaksjonsimport_07.png

 

Du vil da komme til det siste steget i veiviseren som bekrefter at transaksjonene er importert:
transaksjonsimport_08.png

 

MERK! Hvis du har valgt en avsluttet periode når du valgte filen, så er det denne perioden det vil refereres til i denne teksten. Men transaksjonene vil havne i den åpne lønnskjøringen.

 

Transaksjonene er nå tilgjengelig i den åpne lønnskjøringen. Du kan også se transaksjonene inne på de ansatte i Employee, og du kan endre og slette de på vanlig måte.

transaksjonsimport_09.png

 

Når du har importert en fil kan du se status på denne i en ny meny under Lønnskjøringer (denne menyen vises kun når du har importert fil(er)):

transaksjonsimport_10.png
 

I denne oversikten kan du se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som er inkludert. Du kan også slette filen i denne oversikten. Når du sletter filen vil alle transaksjonene som er inkludert bli slettet. Merk at du har ikke mulighet til å slette hele filen dersom den er i en betalt lønnskjøring. Da må du eventuelt slette enkelt transaksjoner på de ansatte.

 

Transaksjonsoversikt

I rapporten Transaksjonsoversikt som du finner under menyen Rapporter, kan du få en oversikt over hvilke transaksjoner som er importert:

transaksjonsimport_11.png

 

Merk at denne kolonnen ikke er standard fremme, så denne må hentes frem ved å bruke tannhjulet:

transaksjonsimport_12.png

 

Relaterte brukertips

Transaksjonsoversikt

Transaksjoner - Faste 

Transaksjoner - Variable

Transaksjoner - Inngående saldo / Hittilverdier 

Masseregistrere transaksjoner