Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎18-07-2019 08:31 )
Visma Mamut AS
 • 1 Svar
 • 0 Liker
 • 5827 Visninger

Bruker du Visma eAccounting og KlubbAdmin? Se hvordan integrasjonen fungerer mellom programmene.

 

For alle idrettsklubber som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) vil det være mulig å integrere Visma eAccounting med KlubbAdmin. 

Spørsmål rundt KlubbAdmin? Mer informasjon om KlubbAdmin og kontaktinformasjon til support finner du her.

Integrasjonen støtter import av betalinger fra KlubbAdmin for

 • Medlemsavgift
 • Treningsavgift 

Betalingene vil også kunne linkes mot dimensjonen i eAccounting på gruppenivå (nivå 1). For mer info om dette, se under Innstillinger lenger ned i artikkelen. 

NB: Du kan ikke benytte bankintegrasjon mot samme bankkonto som innbetalingene fra KlubbAdmin hentes fra!

Aktivere integrasjonen

For å kunne aktivere integrasjonen til KlubbAdmin må du ha valgt Forening som selskapsform første gang du logget inn i Visma eAccounting. 

1. For å aktivere integrasjonen må du først gå til Innstillinger - Firmainnstillinger - Hovedopplysninger og klikke på Aktiver.

2. Når man klikker knappen Aktiver vises et vindu over klubber med samme organisasjonsnummer/navn. Velg klubben for å bekrefte. 


3. På bakgrunn av økt sikkerhet sender programmet en epost til epostadressen klubben er registrert på. Hvis e-postadressen er feil må du kontakte NIF- support for å endre denne.

4. I eposten som sendes ut ligger det en aktiveringslink man må klikke på for å verifisere integrasjonen.

5. Når integrasjonen er aktiv vises dette under Innstillinger - Firmainnstillinger - Hovedopplysninger:

Innstillinger

Ved å klikke på Innstillinger som vist over vil man få opp en liste med avdelingene i klubben, hentet fra KlubbAdmin. Her vil man kunne linke de ulike avdelingene til dimensjonene i Visma eAccounting.

Merk: avdelingene kan bare linkes til dimensjonene på nivå 1 (lengst til venstre) i Visma eAccounting. I eksemplet under har vi kalt nivå 1 Gruppe og opprettet dimensjoner for de ulike avdelingene fra KlubbAdmin kan så knyttes til kostnadsbærerne i programmet. Dimensjoner1.PNG

Velg kostnadsbærer for de ulike avdelingene og huk av for Hent betalinger for å importere betalinger fra disse. Husk å Lagre

Import av betalinger

1. Under Innstillinger - Import og Eksport finnes nå et nytt valg for å importere betalinger fra KlubbAdmin. Klikk på denne og velg Ny import

 

2. Velg datoen du vil hente betalinger fra, og klikk så et annet sted på siden slik at listen oppdaterer seg. Velger du f.eks 01.01.17 vil programmet vise alle betalinger fra 01.01.17 og fremover. 


3. Klikk Import (nederst til høyre) for å hente betalingene som vises. 

 

Dersom det skulle vært noe feil i forbindelse med importen vil programmet varsle om dette på hver linje. Marker linjen for å se feilmeldingen, f.eks


Mulige feil/advarsler ved import

 

Regnskapsåret er ikke opprettet i Visma eAccounting

 • Løsning: Opprett regnskapsåret på Innstillinger - Regnskapsår og IB, og prøv igjen

Kontonr. xxxx er ikke aktivert for dimensjoner

 • Løsning: Gå til Innstillinger - Kontoplan. Marker kontoen og klikk Rediger. Huk av for Bruk kostnadsbærer på kontoen.  

Bankkonto med kontonr xxxxxxxxxxx finnes ikke

 • Løsning: Gå til Innstillinger - Kasse og Bank, og opprett ny konto, eller endre eksisterende konto til kontonr. i meldingen. For å se hvilket kontonr som er registrert på en konto, og evt. endre på dette, marker kontoen og klikk Rediger.
 • NB: Du kan ikke benytte bankintegrasjon mot samme bankkonto som innbetalingene fra KlubbAdmin hentes fra!

Inntektskonto 0 finnes ikke

 • Løsning: Dette skyldes at inntektskonto på avgifter mangler. Dette må spesifiseres i KlubbAdmin. For mer info om dette, ta kontakt med support for KlubbAdmin

Betalingen er allerede lest inn

 • Løsning: dette er en kun en melding som informerer om at betalingen er lest inn før. 

NB! Det er kun betalinger uten Feil eller Advarsel som vil bli importert. I eksemplet under vil ingen av betalingene bli importert (da de er importert fra før).

Etter at betalingene har blitt importert vil man finne disse igjen som vanlige bilag under Regnskap - Bilag.

Åpner du bilaget vil du kunne se dimensjonen dette er bokført mot.

Viktig informasjon!

 

Buypass trekker et gebyr, men Visma eAccounting tar ikke hensyn til gebyret.

Når det gjelder transaksjonsgebyr som belastes klubben fra BuyPass eksisterer det pr. i dag ingen informasjon om dette i KlubbAdmin. Dette gjør derfor at vi ikke får med dette i vår integrasjon. NIF jobber med å få på plass denne informasjonen i sin integrasjon med BuyPass.

Dette ligger helt utenfor vår kontroll - og er noe vi ikke kan støtte før informasjonen er oppdatert i KlubbAdmin. Her må vi vente på løsning fra NIF/BuyPass.

Inntil dette er på plass er løsningen å føre et manuelt bilag med transaksjonsgebyret/ene fra BuyPass i regnskapet. Informasjon om disse transaksjonskostnadene må hentes fra BuyPass.

Spørsmål om dette må tas direkte med BuyPass på tlf. 22 70 13 00, eller med NIF-it support på tlf. 03615 og e-post support@idrettsforbundet.no. 

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hei.

Hvordan foreslår dere at vi fører gebyret som blir trukket fra buypass som ikke blir hensyntatt i importen?