Mine områder
Hjelp

Kontering for bank/skatt/fagforening fra 01.01.21

08-05-2020 09:29 (Sist oppdatert 12-11-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1504 Visninger

Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til eAccounting Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i eAccounting Payroll

 

I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.

 

Vær oppmerksom på følgende når du skal endre:

  • Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra.
  • Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon».
  • Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto).

MERK: Dersom du har bankintegrasjon i Visma eAccounting anbefaler vi at man IKKE setter innstilling på Bokføre bank eller endrer andre lønnsarter. Se denne artikkelen for hvordan håndtere avstemming i Kasse og bank mot importert bilag når man har bankintegrasjon.


Kontering utbetalt (skyldig) lønn

Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank.

Dersom du har krysset av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank, uavhengig av om du har huket Lag bankfil av eller på:

 

Screenshot_22.png

 

Hvis feltet ikke er huket av bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.

 

Kontering forskuddstrekk

Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk den nyopprettede (fra 01.01.2021) lønnsarten  901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.

 

Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.

 

Kontering av utleggstrekk skatt

Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk.

 

Kontering av fagforeningskontingent

Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.

I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.

 

Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.

 

Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 

 

Kontering av andre utleggstrekk

Andre utleggstrekk i eAccounting Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.

 

Relaterte brukertips

Avstemme lønnsbilag mot kasse/bank i Visma eAccounting 

Endre eksisterende lønnsarter

Bidragsytere
Aktuelt brukertips